Väylä­­rakenta­minen

Tulevaisuuden väyliä rakentamassa

Suomessa asutus, kaupungit ja toiminnot ovat hajaantuneet laajalle alueelle, joten tarvitsemme hyvät kulkuyhteydet yhdistämään ihmiset ja paikat. Pohjoisen vaihtuvat vuodenajat puolestaan asettavat kulkuyhteyksille laatu- ja toiminnallisuusvaatimuksia. Me Destialla tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluita ja osaamista tie- ja katurakentamiseen, kunnallistekniikkaan, valaistukseen ja liikenteenohjaukseen.

Tierakentaminen

Rakennamme eri kokoisia teitä paikallisteistä kymmenien kilometrien mittaisiin valtateihin Väylävirastolle, ELY-keskuksille, kaupungeille ja kunnille sekä teollisuuden toimijoille. Vahvuuksiamme ovat projektiosaaminen, edelläkävijyys mallipohjaisessa tuotannossa ja pitkä kokemuksemme. Rakennamme väylät hyödyntäen kattavaa osaamistamme aina pohjarakentamisesta kunnallistekniikan verkkoihin, siltoihin ja pintarakenteisiin asti. Vastuullisen rakentamisen varmistavat ympäristöasiantuntijamme, jotka laskevat esimerkiksi projektien hiilijalanjäljen.

Toteutamme hankkeita erilaisilla urakkamalleilla. Meiltä löytyy vahva suunnittelu- ja projektinjohto-osaaminen Suunnittele ja toteuta (ST) -urakoihin ja alliansseihin. Elinkaarimallissa palveluun yhdistetään suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös väylien hoito, ylläpito ja rahoitus.

Katurakentaminen kaupunkiympäristössä

Kaupungeissa ja taajama-alueilla toteutamme katujen peruskorjauksia, uusia katualueita, pyöräily- ja jalankulkuväyliä sekä raitioteitä yhdistämään alueita. Osaamisemme kattaa niin pohjarakenteet, vesihuollon hulevesijärjestelmineen, sähkön, lämmityksen kuin tietoliikenteen.

Yhteistyön merkitys tilaajan, suunnittelijoiden, laiteomistajien ja muiden osapuolten kanssa korostuu katusaneerauskohteissa. Uutta rakennettaessa on samalla varmistettava käytössä olevien järjestelmien toimiminen. On myös oltava valmius jatkaa töitä tehokkaasti, vaikka suunnitelmat muuttuisivat. Toimivilla liikennejärjestelyillä ja tehokkaalla viestinnällä mahdollistamme turvallisen liikkuminen, asumisen ja yrittämisen alueella.

Tutustu referensseihimme

Vt 4 Kirri-Tikkakoski-moottoritie tuo turvallisuutta ja sujuvuutta

Hämeentiestä entistä sujuvampi liikkujille

Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus

Toimiva vesihuolto on tärkeä kaikille – asukkaille ja palveluntarjoajille. Asuinalueet, kadut, puistot, kentät ja muu rakennettu ympäristö tarvitsevat toimiakseen toimivat järjestelmät: maan alla piilossa olevat kuivatusjärjestelmät hulevesiviemäreineen, toimivan vedenjakelun sekä jätevesiviemäröinnin pumppaamoineen ja puhdistamoineen. Toteutamme kokonaisvaltaisesti kunnallistekniset rakentamisen ja saneerauksen kohteet.

Liikenteenohjauspalvelut ja -laitteet

Tarjoamme palveluita teillä, taajamissa ja kaupunkiympäristössä rakennustyömaiden ja tapahtumien väliaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Asennamme myös pysyvät viitoitukset, opastetaulut, merkit ja portaalit.

Kauttamme voi vuokrata liikenteenohjaajia ja erilaisia liikenteenohjauslaitteita betoniesteistä törmäyssuoja-autoihin ja liikennevaloihin. Liikenteenohjauspalveluilla varmistamme työ- ja liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja työn etenemisen aikataulun mukaisesti.

Valaistus

Rakennamme ja ylläpidämme tie- ja katuvalaistusta. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen osaaminen ja kalusto, turvallinen ja laadukas työskentely sekä hyvät kumppanuus- ja alihankintaverkostot.

Tie- ja katualueiden valaistuksen lisäksi toteutamme valaistusratkaisuja teollisuuden ja suurten kiinteistöjen alueille. Palveluihimme kuuluvat uuden valaistuksen rakentamisen lisäksi vanhojen valaistusverkkojen saneeraus sekä erikoisvalaistuskohteiden, kuten julkisivujen ja siltojen, valaistukset.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kari Toivonen

Tarjouspäällikkö

Väyläpalvelut

+358 400 756 154

kari.toivonen@destia.fi

Tero Kaijanen

Myyntipäällikkö

Väyläpalvelut

+358 40 843 0479

tero.kaijanen@destia.fi

Reko Möttönen

Työmaapäällikkö

Väyläpalvelut, liikenteenohjauspalvelut

reko.mottonen@destia.fi

Mikko Sivonen

Yksikön johtaja

Liikenneinfran sähkö- ja telematiikkapalvelut

+358 40 664 5431

mikko.sivonen@destia.fi

Sara Syrjänen

Yksikön päällikkö

Energiapalvelut, valaistus

+358 40 769 0970

sara.syrjanen@destia.fi

Ympäristövastuu

Rakennamme ihmisiä ja yrityksiä palvelevaa, ympäristöystävällistä infraa. Huomioimme luontoarvot ja toimimme kestävän kehityksen mukaisesti. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Lue lisää

Nelostien Kirri-Tikkakoski-moottoritie käyttöön 8 kuukautta etuajassa

Destia nopeuttaa mallipohjaisella suunnittelulla ja mallipohjaisella suunnitelmien tarkastamisella suurprojektin siltojen valmistumista