Palvelut

Rakennamme ihmisystävällistä infraa

Suunnittelemme ja toteutamme infraa, joka parantaa ihmisten elämänlaatua. Sellaista, joka lisää viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta sekä tarjoaa rikasta virikkeellistä elämää ihan kaikille meistä. Ihmislähtöisesti suunnitellut kaupunkiympäristöt vähentävät myös ympäristöön kohdistuvaa rasitusta ja mahdollistavat kestävän elämäntavan.

Tarjoamme palveluita kokonaisvaltaisesti infran koko elinkaarelle. Suunnittelemme, rakennamme ja pidämme kunnossa elintärkeää infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Kehitämme kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja sekä tarjoamme monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan.

Tutustu kaikkiin palveluihimme

Kaupunkirakentaminen

Meiltä löytyy kokemusta ja osaamista rakentaa laadukkaasti vaativissakin kaupunkiympäristöissä. Olemme vahvimmillamme monipuolisissa hankkeissa, ja hallitsemme eri työlajit pohjarakentamisesta raiderakentamiseen ja väylärakentamisesta energiainfraan. Teemme sekä maanalaisia että maanpäällisiä töitä.

Energiainfra

Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme tuuli- ja aurinkovoimainfraa, voimajohtoja, sähköverkkoja, muuntamoita ja sähköasemia. Toteutamme rakennusprojektit asiakaslähtöisesti olipa kyse rajatummista tai laajoista kokonaisuuksista. Vuokraamme myös esimerkiksi muuntamoita ja valomastoja.

Teollisuusrakentaminen

Palvelumme kattavat teollisuusrakentamisen sekä infra-, sähköistys- ja verkkorakentamisen palvelut suunnittelusta lähtien, mikä mahdollistaa urakan selkeän aikataulutuksen sekä yhtenäisen laadun. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme myös ympäröivää infraa, kuten teitä ja sähköasemia.

Suunnittelupalvelut

Suunnittelemme teitä, katuja, siltoja ja kokonaisia alueita. Tarjoamme myös liikenne-, maisema-, ympäristö-, geo-, ja kalliorakennussuunnittelua. Suunnitteluratkaisuissamme huomioimme sidosryhmien tarpeet, liikkumisen turvallisuuden, ympäristöarvot ja kokonaistaloudellisuuden.

Älykkään liikenteen ratkaisut

Tarjoamme monipuolisia palveluja infraomaisuuden ja sähköistyvän ja älykkään liikenteen hallintaan. Palvelumme kattavat mm. liikennevalojen rakentamisen ja saneerauksen, liikenteenlaskentaratkaisut sekä erilaiset tie- ja katuverkon kuntotutkimukset. Rakennamme ja ylläpidämme sähköajoneuvojen latausinfraa. Tarjoamme myös monipuolisia suunnittelupalveluita.

Väyläpalvelut

Suuret, erityisosaamista vaativat väylä- ja katuhankkeet sekä siltarakentaminen ovat ydinosaamistamme, mutta toteutamme ammattitaidolla myös pienempiä hankkeita. Tarjoamme liikenteenohjauspalveluita ja -laitteita sekä kunnallistekniikan rakentamisen ja saneeraamisen palveluita. Olemme myös valtakunnallinen tie- ja katuvalaistuksen rakentaja ja ylläpitäjä.

Ratapalvelut

Rakennamme ja kunnossapidämme ratoja. Meillä on vahva kokemus myös metro- ja raitiotierakentamisesta. Meiltä saa ratkaisut lisääntyvän rautatieliikennekapasiteetin ja kasvavien nopeuksien tarpeisiin.

Kunnossapito

Olemme Suomen suurin teiden kunnossapidon palveluntarjoaja ja merkittävä radan päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapitäjä. Tarjoamme kattavat palvelut liikenneväylien ja sorateiden, siltojen, liikenneympäristöjen ja ratojen ympärivuotiseen hoitoon ja kunnossapitoon.

Pohja- ja kalliorakentaminen

Tarjoamme vaativan pohjarakentamisen palveluita, kuten rakennuskaivantojen tuentoja, betonirakennetöitä, paalutuksia ja pohjanvahvistuksia sekä perustusten vahvistuksia ja saneerauksia. Suunnittelemme ja rakennamme tunneleita ja maanalaisia tiloja. Toteutamme avo- ja kaivoslouhintaa, lujitus- ja tiivistystöitä sekä kalliotilojen varustelua.

Kiviaines ja kiertotalous

Tarjoamme CE-merkittyjä kiviaineksia. Tarjoamme ratkaisuja kiviainestarpeisiin sekä rakennusmateriaalien kierrätykseen ja puhtaiden maiden vastaanottoon. Tiimimme auttaa myös erilaisten rakennushankkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kiertotalouspalveluidemme avulla.

Kestävät palvelut

Tarjoamme infrahankkeiden eri vaiheisiin erilaisia kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja ratkaisuja, kuten vähähiilisiä työmaapalveluita ja päästölaskentaa. Hyödynnämme hankkeillamme vähähiilisiä materiaaleja, kuten hiilikevyttä kiviainesta, sekä vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoainetta ja sähköistä kalustoa.