Sähkö­verkot

Kokonaisvaltaista sähköurakointia ammattitaidolla

Yhteiskunta sähköistyy ja sähkönkulutus kasvaa. Toimivien sähköverkkojen merkitys kasvaakin entisestään. Tarjoamme monipuolisia palveluita sähköverkkojen ja sähkönjakelun tarpeisiin. Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoja, minkä lisäksi toimimme teollisuuden asiantuntijakumppanina muuntamoiden ja sähköasemien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Tarjoamme myös sähkönjakelun vuokratuotteita rakennustyömaille, suurempiin tapahtumiin ja teollisuuden kunnossapitoseisokkeihin.

Sähköverkot ovat erikoisosaamistamme – rakennamme ja ylläpidämme niitä valtakunnallisesti. Tarjoamme kokonaisvaltaista sähköurakointia sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Vastaamme investointihankkeissa ja verkonrakennusprojekteissa osakokonaisuuksista tai haluttaessa koko projektista avaimet käteen -periaatteella.

Toimimme sähkönjakelun luotettavana kumppanina myös vianhoidossa, kuntotarkastuksissa sekä vianpaikannuksissa. Olemme laitteistoriippumaton toimittaja, joten pystymme räätälöimään ratkaisumme asiakkaan tarpeiden mukaan.

Palvelumme

  • Jakeluverkkojen (0,4–20 kV) suunnittelu ja rakentaminen sekä huolto- ja ylläpitotyöt
  • Voimajohtojen (110–400 kV) suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossapitotyöt
  • 110 kV kaapeliyhteyksien rakentaminen
  • Sähköasemien suunnittelu ja rakentaminen

Teollisuuden asiantuntijakumppani

Toimimme teollisuuden asiantuntijakumppanina muuntamoiden ja sähköasemien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Teollisuuden sähköverkkojen palvelumme kattavat sähkönjakeluverkon ja sen sähköasemien sekä muuntamoiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 0,4–110 kV:n jännitealueella. Rakennamme joko asiakkaan valmiiden suunnitelmien pohjalta tai kokonaisvaltaisena kokonaisvastuu-urakkana (KVR) luvituksesta jälkitöihin.

Sähköaseman rakennustekniset työt

Tarjoamme talonrakentamisen palveluita suunnittelusta rakentamiseen. Rakennamme talot modulaarisesti tai tarpeen vaatiessa paikalla rakentaen.

Tuulivoimapuistojen kaapeloinnit ja sähköistys

Tarjoamme sähköistyksen palveluja tuulivoimapuistoille. Varmistamme, että tuulivoimapuiston tuottama energia saadaan siirrettyä sähköverkkoon. Suunnittelemme ja rakennamme voimajohtoja sekä tuulivoimapuistojen sähköasemia

Valaistuksen palvelut

Rakennamme ja ylläpidämme tie- ja katuvalaistusta. Lisäksi toteutamme valaistusratkaisuja teollisuuden ja suurten kiinteistöjen alueille. Myös erikoisvalaistuskohteiden, kuten julkisivujen ja siltojen, toteutukset kuuluvat palveluihimme.

Tutustu referensseihimme:

Kemijärven yli kulkeva voimajohto yhdistää Nuolivaaran tuulipuiston kantaverkkoon

Sinimäen sähköasema vastaa kasvavaan sähkönkulutustarpeeseen

Sähkönjakelun vuokratuotteet

Tarjoamme vuokratuotteina muuntamoita, valomastoja ja voimakonttia. Oulun ja sen lähikuntien alueella vuokraamme myös työmaakeskuksia. Toteutamme tilapäissähköistyksiä ja toimitamme varavoimayksiköitä muun muassa rakennustyömaille, suurempiin tapahtumiin ja teollisuuden kunnossapitoseisokkeihin.

Muuntamot

Vuokraamme erikokoisia puistomuuntamoita teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Muuntamot on varusteltu 500–1000 kVA muuntajilla, ja ne ovat saatavilla pienjännitemittauksella, keskijännitemittauksella tai ilman mittausta.

Vuokramuuntamomme ovat kevytperusteisia, joten ne eivät vaadi erillisiä perustuksia. Kaikissa muuntamoissa on öljykaukalot. Toimitamme muuntamot asiakkaan osoittamaan sijaintiin ja niiden minimivuokra-aika on 1 kk.

Valomastot

Onnistuneen valaistuksen on todettu vähentävän onnettomuuksia ja myös ilkivaltaa. Siirrettävillä vuokravalomastoillamme voi varmistaa työmaan ja muiden työskentelyalueiden turvallisen ja riittävän valaistuksen.

Valaisinmastojen tekniset tiedot:

  • Tukeva betonijalusta
  • Maston korkeus 12 m, kokonaiskorkeus 13 m
  • Valonheittimet 2-6 kpl

Varavoimakone ”Voimakontti”

Voimakontti on tarkoitettu käytettäväksi varavoimana mm. suuremmissa tapahtumissa ja festivaaleilla. Sillä voidaan myös varmistaa teollisuuden sähkönsaanti huoltoseisokkien aikana. Voimakontin avulla sähkönjakelu on helppoa ja tehokasta. Siinä on 600A:n jatkuva virransyöttö ja tehoa 500 kVA. Voimakontin mukana tulee kiinteä työmaakeskus ja kelulaite, jossa on mukana valmiita kumikaapeleita.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!

Tapio Leskinen

Yksikön johtaja

Energiaverkot

+358 40 120 9016

tapio.leskinen@destia.fi

Ari Eskola

Sähköasemat

+358 40 526 8409

ari.eskola@destia.fi

Teemu Palosaari

Voimajohdot

+358 40 628 2232

teemu.palosaari@destia.fi

Aki Tiilikainen

Suunnittelu

+358 40 358 3466

aki.tiilikainen@destia.fi

Juha Niemelä

Teollisuuden muuntamoratkaisut, sähkönjakelun vuokratuotteet

+358 44 703 3359

juha.niemela@destia.fi

Veli-Pekka Lehtikangas

Jakelu- ja teollisuusverkot

+358 50 385 0984

veli-pekka.lehtikangas@destia.fi

Lue lisää sähköverkoista