Tiedote

Nelostien Kirri-Tikkakoski-moottoritie käyttöön 8 kuukautta etuajassa

Vuonna 2018 aloitettu Väyläviraston rakennuttama Kirri-Tikkakosken hanke saavuttaa merkittävän välietapin, kun uusi moottoritie Kirristä Vehniälle avataan yleisen liikenteen käyttöön tiistaina 21.12.2021. Samanaikaisesti moottoritien kanssa otetaan liikenteelle myös poikittaiset yhteydet sekä eritasoliittymät ramppeineen.

Uudistus parantaa yhden Suomen tärkeimmän raskaan liikenteen pääväylän, valtatie 4:n, sujuvuutta ja turvallisuutta Jyväskylän seudulla.

Kahdeksan kuukautta on suuri säästö ajallisesti ja lyhentää merkittävästi tienkäyttäjille aiheutuvaa haitta-aikaa. Siitä on kiittäminen osaavan henkilöstön lisäksi projektissa käytössä olevia toimintatapoja, kuten mallipohjaista suunnittelua ja rakentamista sekä reaaliaikaista laaduntarkkailua.

Destiassa mallipohjaista infrarakentamista ja työkoneautomaatiota on kehitetty jo vuosituhannen alkupuolelta lähtien. Digitalisaatio on edennyt viime vuosina pitkin askelin infrarakentamisessa ja tietomalleista ja työkoneautomaatiosta on tullut Destialle arkipäivää lähes kaikissa isommissa infra- ja väylähankkeissa.

Myös hankkeessa käytetty suunnittele ja toteuta -urakkamalli, johon kuuluu olennaisena osana kehitysvaihe, on mahdollistanut joustavan ja tehokkaan toimintatavan.

”Tämä on mahdollistanut suunnitelmien muutokset vielä toteutusvaiheessakin. Olemme voineet tehdä tarvittavia päätöksiä nopeastikin, kun kaikki urakan yksityiskohdat eivät ole olleet lukkoon lyötyjä ennen ensimmäistä kauhan kouhaisua. Tämä on tuonut joustoa rakentamiseen ja olemme esimerkiksi voineet rakentaa moottoritien Kirristä Vehniälle asti ja parantaa tien palvelutasoa rakentamalla kuusi eritasoliittymää neljän asemesta”, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo.

”Mahtavaa, että rakentaminen on edennyt vauhdikkaasti ja saamme avattua moottoritien liikenteelle ennen joulua ainakin kahdeksan kuukautta etuajassa. Se on projektilla työskentelevien Destian ja alihankkijoiden osaavien rakentajien sekä Väyläviraston yhteistyön ansiota. Rakentajia on ollut matkan varrella noin 1600. Tässä hankkeessa rakennetut määrät ovat erittäin suuria, joten työmaalla on onnistuttu todella hyvin, kun kahdessa ja puolessa vuodessa on rakennettu noin 16 kilometriä moottoritietä ja sen lisäksi noin 20 kilometriä poikittaisia- ja rinnakkaisia väyliä sekä 27 siltaa”, iloitsee työpäällikkö Jaakko Taipale Destiasta.

Seuraa hanketta:
https://vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski
www.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Destia
Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhteiskuntaa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. Rakennamme huomisen infraa yli 1 600 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 565 miljoonaa euroa. Destia on osa kansainvälistä Colas-konsernia. www.destia.fi

Lisätietoja:
Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia, sähköposti: jaakko.taipale@destia.fi, puh. 040 350 1539