Kallio­rakenta­minen

Erikoisosaaminen ja kalusto vahvuutena kalliorakentamisessa

Kaupunkirakenteen tiivistyessä tarve louhinnalle lisääntyy jatkuvasti sekä maan päällä että maan alla. Isoissa kaupungeissa rakennetaan kasvavissa määrin niin tunneleita kuin parkkihalleja. Olemme Suomen johtava kalliorakentamisen osaaja niin vaativimmissa kiinteistöjen louhintatöissä kuin suuria massoja käsittävissä hankkeissa. Olemme erikoistuneet vaativissa kohteissa, kuten sairaala- ja rataympäristössä, tehtäviin louhintoihin ja erikoistöihin.

Laaja infra-alan osaamisemme suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapitoon mahdollistaa laadukkaan lopputuloksen sekä asiakkaalle parhaan toteutustavan aina projektinjohtourakoista kustannustehokkaisiin ja nopeisiin Suunnittele ja toteuta -urakoihin. Myymme mielellämme palveluja myös aliurakointina tehtäviin hankkeisiin.

Teknologiaa ja automaatiota toteutuksen tukena

Varmistamme työn kustannustehokkuuden ja aikataulussa pysymisen käyttämällä työn suunnittelussa ja suorittamisessa uusinta teknologiaa. Panostamme jatkuvasti kehitystyöhön menetelmien, digitaalisen tiedonhallinnan sekä ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden saralla.

Käytämme työkoneautomaatiolla tehtävää mallipohjaista työnsuunnittelua ja laadunvarmistusta soveltuvissa työvaiheissa. Koneohjauksella tehtävä toteumamittaus mahdollistaa reaaliaikaisesti sekä dokumentoinnin että tulosten ja työn etenemisen seurannan.

Varmistamme resurssit ja toimitusvarmuuden kaikille työmaillemme oman poraus- ja lujituskalustomme avulla. Tarvittaessa käytämme aliurakointia apuna täydentämään omia resurssejamme.

Avolouhinnat

Erikois- ja tarkkuuslouhinnat

Teemme louhintaa haastavissa paikoissa, jotka vaativat erityistä ennakkosuunnittelua, valmistelua ja tarkkuutta tärinöiden kanssa – kaupunkikeskuksissa, sairaalaympäristöissä, rataympäristöissä ja maanalaisten tilojen läheisyydessä. Louhimme räjäyttämällä tai tarvittaessa räjähteettömillä menetelmillä, jolloin louhinta ei aiheuta tärinää. Hallitsemme yleisimmät käytössä olevat tekniikat, kuten diginallit, kiilaukset, railoporaukset ja -sahaukset sekä Autostem-louhinnat. Voimme myös osallistua uusien menetelmien kenttäkokeisiin.

Asutuskeskus- ja väylälouhinnat

Tarjoamme pohjarakentamisen, kunnallisteknisen rakentamisen sekä väylä- ja asutuskeskusrakentamisen yhteydessä tarvittavia avolouhinnan palveluita. Toteutamme massalouhintaa väylähankkeissa, joissa louhittavaa on miljoonia kuutioita. Tarjoamme mielellämme myös suurempia kokonaisuuksia, kuten louheen siirtoa ja pengertämistä tai muita pohjarakennustöitä, kuten tukiseiniä ja paalutustöitä.

Toteutamme louhintoja myös liikennöityjen rata-alueiden läheisyydessä kokonaispalveluna ratapalveluidemme kanssa. Tällöin voimme tehdä myös ratateknisiä töitä täyttäen lupa- ja turvallisuusvaatimukset.

Murskauslouhinnat

Louhimme sekä omilla että asiakkaidemme kiviainesalueilla tehokkaasti ja kiviaineksen laatuvaatimukset huomioiden. Pystymme tuottamaan louhetta erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten raidesepeliksi tai meritäyttöihin suurena lohkarekokona.

Maanalaiset louhinnat

Kuilukohteet

Toteutamme maanalaisten kohteiden pystykuilut, kuten hissikuilut, poistumistiet ja tekniikkakuilut. Teemme nämä maan pinnalta louhintoina aina pienistä suurempiin ja matalista syvempiin. Tarvittaessa voimme myös tehdä kuilujen lujitustyöt sekä rakennustyöt.

Maanalaiset tunnelitilat

Suunnittelemme ja rakennamme tunneleita ja maanalaisia tiloja, kuten pysäköintitiloja ja väestönsuojia, sekä teemme saneerauksia. Laajan osaamisemme ansiosta voimme tarvittaessa toteuttaa hankkeissa myös betonityöt, kunnallistekniikan ja LVIS-työt.

Saneeraus- ja lujituskohteet

Meiltä saa sekä maanalaisten että maanpäällisten kalliorakenteiden lujitus- ja tiivistystyöt sekä vanhojen kalliotilojen kunnostukset ja käyttötarkoituksen muutokset. Vilkkaasti liikennöidyillä väylillä olevien kallioleikkausten saneerauksessa voimme toteuttaa myös liikenteenohjauspalvelut suunnittelusta toteutukseen. Toteutamme saneerauksia myös rata-alueilla sekä tunneleissa että avoleikkauksissa.

Tutustu referenssiimme!

Hankkeena haastava Kaisantunneli on infraosaamisen taidonnäyte

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Niko Kaakko

Työpäällikkö

Kalliorakentaminen

+358 40 059 0072

niko.kaakko@destia.fi

Titta Vuola

Vt. yksikön johtaja

Pohja- ja kalliorakentaminen

+358 40 509 0271

titta.vuola@destia.fi

Thomas Engström

Tarjouspäällikkö

Pohja- ja kalliorakentaminen

+358 41 731 4771

thomas.engstrom@destia.fi

Agim Kurteshi

Tuotantojohtaja

+358 40 700 4854

agim.kurteshi@destia.fi