Kivi­aines ja kierto­talous

Monipuoliset kiviainekset ympäri Suomea

Vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti rakennettu infra tarvitsee lähellä tuotettua ja laadukasta, CE-merkittyä kiviainesta. Tarjoamme ratkaisuja kiviainestarpeisiin sekä rakennusmateriaalien kierrätykseen ja puhtaiden maiden vastaanottoon. Tiimimme auttaa myös erilaisten rakennushankkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kiertotalouspalveluidemme avulla. Pyrimme edistämään sekä omia että asiakkaidemme vähähiilisyystavoitteita.

Huomioimme sidosryhmät ja ympäristönäkökohdat kiviainesalueidemme koko elinkaaren ajan suunnitteluvaiheesta maisemointiin. Kiviaineksillamme voi siksi rakentaa vastuullisesti ja kestävää kehitystä tukien.

Kiviaineksia erilaisiin tarpeisiin

Murskeet, kivituhka ja louhe

Murske on kalliosta murskattua kalliomursketta tai luonnonsorasta valmistettua soramursketta. Louhinnan ja murskauksen jälkeen kiviaines seulotaan halutuksi tuotteeksi. Kallio- ja soramurske sopivat ihanteellisesti liikenneväylien rakennekerroksiin, sillä murskeiden erityispiirteisiin kuuluvat hyvä tiivistyvyys ja kantavuus. Hienojakoisemmat murskeet ja kivituhkat sopivat myös teiden ja pihojen pintamateriaaleiksi. Moreenimursketta hyödynnetään sorateiden kulutuskerroksissa.

Käytämme louhetta raaka-aineena, mutta myymme myös sitä sellaisenaan.

Hiekka ja sora

Hiekka ja sora soveltuvat muun muassa piha- ja tierakentamiseen sekä rakennustyömaille kantaviksi aineksiksi. Seulottu sora läpäisee hyvin vettä ja on erinomainen täyttötöihin routimattomuutensa vuoksi. Salaojasorassa ei ole helposti tiivistyviä aineksia, jolloin se läpäisee veden ihanteellisesti. Hienompi aines estää maaperässä olevien ainesten pääsyn putkiin muodostamaan tukoksia.

Eriste- ja suodatinhiekkoja hyödynnetään rakennekerroksissa vähentämään veden kapillaarinen nouseminen, estämään routiminen sekä pohjamaan ja rakennekerrosten sekoittuminen keskenään. Täytehiekka taas sopii esimerkiksi erilaisiin vähemmän vaativiin yleistäyttöihin. Hiekkaa käytetään luonnollisesti myös teiden hiekoitukseen.

Sepeli

Sepeli on kalliolouheesta tai luonnonkivestä murskattua kiviainesta, josta on seulottu hienompi kiviaines pois. Sepeliä käytetään muun muassa salaojiin, kapillaarikatkoihin sekä talon sisä- ja ulkotäyttöihin. Lisäksi sitä käytetään pihoissa ja puutarhoissa. Sepeli läpäisee hyvin vettä eikä se tiivisty. Hienojakoisemmat sepelit sopivat teiden hiekoitukseen ja liukkauden torjuntaan.

Raidesepeli, asfaltti- ja betonikiviaines

Tuotamme asiakkaillemme vaativan luokan kiviaineksia. Jalostamme korkealaatuisia kiviainestuotteita, jotka soveltuvat asfalttiin, betoniin ja raidesepeliksi. Tunnemme ja täytämme laatuvaatimukset eri vaativuustasojen kiviainestarpeisiin. Toimitamme ainutlaatuisen kovaa kiviainesta Suomen lisäksi Baltiaan.

OKTO®-rakennustuotteet

Toimitamme luonnonkiviaineksen ohella myös korkealuokkaisia teollisesti valmistettuja kiviaineksia, OKTO®-rakennustuotteita. Outokumpu Oy:n Tornion tehtailla ferrokromikuonasta valmistetut OKTO-tuotteet soveltuvat erinomaisesti infran päällys- ja alusrakenteisiin. Tuotteiden erityisominaisuuksia ovat muun muassa hyvä eristävyys ja kantavuus. Ne soveltuvat myös vaativimpiin olosuhteisiin.

Kiviainesalueemme

Meillä on Suomessa noin 300 maa-ainesaluetta ja maan kattavin myynti- ja toimitusverkosto. Eri puolilla Suomea sijaitsevat maa-ainesalueemme mahdollistavat kiviaineksen lyhyen kuljetusmatkan läheltä käyttökohdetta, mikä on myös ympäristöystävällisempää.

Kiviainestuotanto, käyttökohteet ja asutus sijoittuvat usein lähelle toisiaan. Huomioimmekin kiviainesalueillamme aina myös sidosryhmät ja ympäristönäkökohdat.

Myymme kiinteistöjä ympäri Suomea

Myymme meille tarpeettomiksi jääneitä maa-ainesalueita eri puolilta Suomea. Myytävänä on alueita, joissa maa-aineksen ottaminen on vielä mahdollista, sekä alueita, joissa maa-aineksen ottaminen on jo loppunut.

Kiertotalouspalvelumme

Tarjoamme vahvaa kiertotalousosaamistamme laajasti erilaisiin rakennushankkeisiin. Olemme mielellämme mukana hankkeissa jo varhaisessa vaiheessa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Osaamisemme kattaa eri rakennusvaiheet suunnittelusta toteutukseen, joten palvelemme kaikissa projektin vaiheissa. Teemme myös tarvittavat taustaselvitykset kiertotalouden ja uusiomateriaalien hyödyntämiseksi hankkeissa. Kiertotalouspalvelumme auttavat esimerkiksi erilaisten ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Asiantuntijuutta uusiomateriaalien käyttöön

Tarjoamme asiantuntijapalveluita uusiomateriaalien hyödyntämiseen MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) ja muun lainsäädännön mukaisesti. MARA-asetus ja muut säännökset mahdollistavat uusiomateriaalien käytön rakennushankkeissa – esimerkiksi luonnonmateriaalia voidaan korvata uusiomateriaalilla. Meillä on myös laajat yhteistyöverkostot materiaalitoimitukseen.

Lisäarvoa hankkeelle uusiomateriaaleista

Luomme lisäarvoa uusiomateriaaleilla ja vähäpäästöisillä betonituotteilla päästövähennysten ja kustannussäästöjen kautta. Säästöjä saamme aikaan massansiirtojen minimoimisen ja jätteiden vastaanottomaksujen vähenemisen myötä. Voimme ehdottaa vaativillekin hankkeille sopivia uusiomateriaaleja, joilla voidaan esimerkiksi stabiloida heikkolaatuista maa-ainesta ja välttää ylimääräisiä kuljetuksia. Uusiomateriaalit ovat siis sekä taloudellisempi että vähähiilisempi valinta.

Apua hankkeiden massatasapainoon

Suunnittelemme ratkaisuja, joiden avulla rakentamishankkeen huonot maa-ainekset sidotaan mahdollisimman tehokkaasti teollisuuden sivuvirroista saatavia materiaaleja hyödyntäen. Hyödyntämällä maa-ainesta hankkeen sisällä voidaan minimoida luonnonmateriaalien käyttötarve ja kuljetukset. Myös uusiomateriaalit ja erilaiset stabilointimenetelmät auttavat olemassa olevan maa-aineksen hyödyntämisessä.

Kiertotalousalueemme kierrätyksen tukena

Otamme vastaan puhtaita maa-aineksia, louhetta ja betonia kiertotalousalueillamme Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Lisäksi vastaanotamme asfalttirouhetta ympäri Suomen. Alueiltamme voi samalla hakea kiviaineksia rakentamiseen, jolloin välttää ylimääräisiä kuljetuksia, mikä on myös ympäristöystävällistä. Laajennamme toimintaamme eri puolilla Suomea ja toimimme maa-aineksen kierrätyksen tukena myös projektikohtaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiinnostuitko kiviaineksistamme tai kiertotalouspalveluistamme? Kysy lisää!

Etelä-Suomi

Sakari Järvi

Myyntipäällikkö

Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa

+358 40 086 8968

sakari.jarvi@destia.fi

Päivi Vainikka

Myyntipäällikkö

Uusimaa

+358 45 165 8116

paivi.vainikka@destia.fi

Santtu Tahvanainen

Myyntipäällikkö

Uusimaa

+358 41 730 6181

santtu.tahvanainen@destia.fi

Itä- ja Keski-Suomi

Taina Tuhkanen

Myyntipäällikkö

Keski-Suomi

+358 40 630 2675

taina.tuhkanen@destia.fi

Sanna-Leena Uusitalo

Myyntipäällikkö

Etelä-Karjala, Kymenlaakso

+358 40 769 3089

sanna-leena.uusitalo@destia.fi

Terho Klemetti

Myyntipäällikkö

Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

+358 40 569 2595

terho.klemetti@destia.fi

Pohjois-Suomi

Kimmo Hietala

Myyntipäällikkö

Pohjois-Pohjanmaa sekä Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo, Sotkamo, Kajaani ja Kuhmo

+358 40 0289 466

kimmo.hietala@destia.fi

Timo Kujala

Myyntipäällikkö

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

+358 40 0634 129

timo.kujala@destia.fi