Liikenne­suunnittelu

Älykkäällä liikennesuunnittelulla kestäviä ja turvallisia ratkaisuja

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Sujuva ja turvallinen liikenne ja liikkuminen on mahdollista toteuttaa jokaisessa suunnitteluhankkeessa.

Suunnittelemme monipuolisia liikenneratkaisuja ensisijaisesti käyttäjän turvallisuuden ja hyvän palvelutason kannalta. Lähtökohtamme on vuorovaikutteisuus, asiakkaan toimintaympäristön hyvä tuntemus ja liikkujien tarpeiden ymmärtäminen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tarjoamme palveluitamme muun muassa kunnille, ELY-keskuksille, Väylävirastolle, Trafille sekä yrityksille. Palvelemme asiakkaan tarpeiden mukaan yksityiskohdista alueelliselle tasolle, kuntatasolta valtakunnantasolle sekä liikennejärjestelmän solmupisteiden ja yhteysvälien tasolle.

Palvelujamme ovat esimerkiksi yhteissuunnittelun koordinointi, aluevaraus- ja toteutettavuusselvitykset, esi- ja yleissuunnitelmat, yhteysväliselvitykset sekä liikennejärjestelmän monialaiset suunnitelmat ja selvitykset. Laadimme myös kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat, liikenneturvallisuussuunnitelmat, liikkumisen ohjauksen selvitykset, tieturvallisuusarvioinnit sekä toimimme viranomaisten apuna esimerkiksi jatkuvan liikenneturvallisuustyön toimijapalveluissa sekä aloitteiden käsittelyssä. Teemme myös liikennesuunnitelmat, toimivuustarkastelut, mallinnukset ja simuloinnit sekä liikennehankkeiden vaikutusten arvioinnit.

Käytössämme on monipuoliset liikenteen simulointi- ja mallinnusohjelmat (EMME, Vissim, SimTraffic/Synchro ja Paramics), paikkatieto-ohjelmat (ESRI:n ohjelmistoperhe), omat paikkatietopalvelut (iLIITU, Destian paikkatietoportaali, laajat paikkatietoaineistot), CAD-pohjaiset ohjelmistot sekä muut keskeisimmät liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun työkalut. Teemme suunnitteluhankkeisiimme tarvittavat liikenteen ja liikkumisen tutkimukset sekä järjestämme tarvittavat kyselytutkimukset ja käyttäjäpaneelit.

Aktiivinen turvallisuuden kehittäjä

Olemme aktiivinen liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun kehittäjä ja vaikuttaja. Olemme kehittäneet asiakkaidemme tarpeisiin internetpohjaisen iLIITU-liikenneturvallisuuspalvelun, jolla voi tarkastella karttapohjaisesti Suomen liikenneonnettomuuksia, tunnistaa liikenneverkkojen kriittisiä pisteitä ja ylläpitää toimenpidesuunnitelmia. Liikenneturvallisuusauditoijillamme on Trafin TEN-verkon liikenneturvallisuusauditoijan pätevyys. Toimimme myös TEN-verkon tieturvallisuusauditoijien koulutuksen järjestäjänä Suomessa.

Tutustu referensseihimme

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma loi edellytykset turvalliselle ja toimivalle kaupunkiympäristölle Riihimäellä

Säterinkallionkulman kunnallistekninen yleissuunnitelma

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mika Tuominen

Yksikön päällikkö

Liikenne ja kaupunkiympäristö

+358 44 322 2207

mika.tuominen@destia.fi

Harri Verkamo

Ryhmäpäällikkö

Liikennesuunnittelu

+358 41 730 9399

harri.verkamo@destia.fi

Arto Kuskelin

Yksikön johtaja

Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut

+358 40 546 0126

arto.kuskelin@destia.fi