Tuuli­voima­infra

Tuulivoimainfraa avaimet käteen -periaatteella

Osana ilmastokriisin ratkaisua on energiatuotantokin muuttumassa puhtaammaksi ja paikallisemmaksi. Tuulivoima on päästötön ja tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyinen, kotimaassa tuotettu vaihtoehto. Rakennamme tuulivoimainfraa asiakaslähtöisesti joko osakokonaisuuksina tai laajoina kokonaistoimituksina avaimet käteen -periaatteella.

Palvelumme kattavat tuulivoimainfran projektivaiheet suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. Laajan infran suunnittelun, rakentamisen ja suurien projektien johtamisen kokemuksen avulla toteutamme myös tuulivoimainfran vaihtelevissa ja haastavissakin maastoissa. Lisäksi olemme vahva osaaja sähköverkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa, joten mahdollistamme myös tuulivoimapuiston tuottaman energian siirtämisen sähköverkkoon.

Palvelujamme ovat muun muassa

  • Projektinjohto
  • Suunnittelu
  • Alue- ja tierakentaminen
  • Tuulivoimalaitoksien perustukset
  • Tuulivoimapuiston sisäverkon suunnittelu ja rakentaminen
  • Tuulivoimapuiston sähköasema
  • Alueverkkoon liittyminen
  • Voimajohtojen suunnittelu ja rakentaminen

Projektinjohto

Vankka osaamisemme suurten infrahankkeiden läpiviennistä ja aikataulutuksesta luo pohjan menestyvälle projektinhallinnalle. Panostamme projektien kehittämiseen tuomalla uutta teknologiaa ja osaamista tuotantoprosesseihimme. Turvallisuus on kaiken toimintamme keskiössä ja huomioidaan läpi koko projektin.

Suunnittelu

Tarjoamme osaamista niin tiestön suunnitteluun, sähkösuunnitteluun, perustussuunnitteluun, pohjatutkimuksiin kuin olemassa olevan tiestön arviointiin. Toteutamme tarvittavat tutkimukset ja mittaukset uusinta teknologiaa hyödyntäen. Tuemme myös hankkeen kehitysvaiheen haasteissa esiselvityksistä ympäristövaikutusten arviointi -hakemuksiin (YVA). Oman suunnitteluosaamisemme johdosta pystymme tarvittaessa päivittämään ja luomaan uusia suunnitelmia joustavasti.

Perustustyöt

Vaativan pohjarakentamisen palvelumme kattavat rakennuskaivantojen tuennat, perustustyöt, betonirakennetyöt, erilaiset paalutukset, pohjanvahvistukset ja perustusten vahvistukset, saneeraukset ja korjaukset​. Toimitamme myös laadukkaat CE-merkityt kiviainekset rakentamiseen ja betonituotteisiin​.

Alue- ja tierakentaminen

Toteutamme eri kokoisia väylä- ja katuhankkeita pienistä paikallishankkeista suuriin, erityisosaamista vaativiin hankkeisiin. Meiltä saa asiantuntijuutta tuulivoimapuiston tieinfran kartoitukseen, rakentamiseen ja saneeraukseen. Lisäksi laadukkaat liikenteenohjauspalvelumme varmistavat turvallisen ja sujuvan liikenteen niin työmaan väelle kuin sen läheisyydessä kulkeville.

Kaapeloinnit ja sähköistys

Perustusten ja aluerakentamisen lisäksi olemme sähköistyksen ammattilaisia. Varmistamme, että tuulivoimapuiston tuottama energia saadaan siirrettyä sähköverkkoon. Tarjoamme sähköistyksen palveluja koko elinkaarelle esiselvityksestä ja suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja tarvittaessa seurantatutkimuksiin asti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mikko Niinimaa

Yksikön päällikkö

Tuulivoimarakentaminen

+358 50 310 0454

mikko.niinimaa@destia.fi

Lue lisää tuulivoimarakentamisesta

Infran taju
Tuulivoimainfra

Kasvava tuulivoima luo uusia edellytyksiä ympäröivälle infralle

Tuulenpuuska tempaisee mukaansa lippiksen, puhuri saa pitkät puut keinumaan rytmikkäästi ja viima tuntuu purevan luihin ja ytimiin asti. Etenkin rannikkoalueilla tuuli on tuttu seuralainen ulkoillessa, ja rannikkoa Suomesta löytyykin reilusti yli tuhannen kilometrin matkalta. Tutuksi ovat tulleet myös horisontissa pyörivät valkoiset myllyt, jotka keräävät korkeuksissaan tuulen talteen kallisarvoiseksi energiaksi. Tuulivoimasta onkin kehittynyt yksi merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä: vuonna 2022 Suomessa toimi yhteensä jo lähes 1 400 voimalaa, ja tulevaisuus näyttää entistäkin tuulisemmalta.

Tiedote

Destia rakentaa tuulivoimainfraa OX2:lle Pieksämäellä

Destia rakentaa tuulipuistoinfraa OX2:lle Niinimäen tuulipuistoon Pieksämäellä, joka tulee valmistuttuaan vuoden 2024 lopulla olemaan itäisen Suomen suurin tuulipuisto. Se tulee tuottamaan 400 gigawattituntia uusiutuvaa energiaa, mikä vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.

Infran taju
Infra nyt

Uusiutuvaa energiainfraa avaimet käteen -periaatteella

Destiassa uusiutuvan energian rakentamiseen liittyvät palvelut suunnittelusta toteutukseen ovat yksi tulevien vuosien keskeinen kasvualue.

Tiedote

Destia rakentaa tuulivoimainfraa Vestakselle Mutkalammilla

Destia rakentaa tuulipuistoinfraa Vestakselle Mutkalammilla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Valmistuessaan vuonna 2022 tuulipuisto tulee olemaan Suomen suurin. Se tuottaa 400 megawattia uusiutuvaa energiaa ranskalaisen uusiutuvan energian tuottajan, Neoenin, asiakkaille. Energiaa tuottaa 69 tuulivoimalaa, jotka toimittaa Vestas, maailman johtava tuulivoimaloiden toimittaja.