Teollisuuden sähköistyspalvelut

Teollisuuden sähköistyspalvelujen asiantuntijakumppani

Keskeytyksettömän ja turvallisen sähkönjakelun varmistaminen on osaamisalaamme ja ymmärrämme, että teollisuudessa toimintavarmuus on ensisijaisen tärkeää. Olipa kyseessä sitten sähkölaitteiston rakentaminen tai ylläpito, toteutamme asiakkaidemme tarpeet ammattitaidolla ja luotettavasti. Toimimme teollisuuden asiantuntijakumppanina esimerkiksi muuntamoiden ja sähköasemien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Teollisuuden sähköverkkojen palvelumme kattavat sähkönjakeluverkon ja sen sähköasemien sekä muuntamoiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 0,4–400 kV:n jännitealueella. Rakennamme joko asiakkaan valmiiden suunnitelmien pohjalta tai kokonaisvaltaisena kokonaisvastuu-urakkana (KVR) luvituksesta jälkitöihin. Tarjoamme myös sähkönjakelun vuokratuotteita esimerkiksi teollisuuden kunnossapitoseisokkeihin.

Sähköurakoinnin palvelujamme ovat

 • Sähkölaitteiston rakentaminen
 • Sähkölaitteiston kunnossapito
 • Mittaus- ja testauspalvelut
 • Sähkösuunnittelu

Sähkölaitteiston rakentaminen

Tarjoamme sähkölaitteistojen rakentamisen palveluja 0,4–400 kV:n jännitealueella kokonaisvaltaisena kokonaisvastuu-urakkana (KVR), suunnittele ja toteuta (ST) -urakkana tai asiakkaan valmiiden suunnitelmien pohjalta.

 • 400 kV kytkinkenttien rakentaminen ja saneeraus
 • kiinteistö- ja puistomuuntamoiden rakentaminen ja saneeraus
 • teollisuuden LV- ja MV-jakeluverkon rakentaminen
 • keskijännitekojeistojen rakentaminen ja saneeraus
 • teollisuuden sähkökeskusten rakentaminen ja saneeraus
 • maadoitusverkon rakentaminen

Sähkölaitteiston kunnossapito

Palveluihimme sisältyvät muuntamoiden ja sähkölaitetilojen puhdistustyöt, katkaisijoiden huollot ja koestukset, muuntaja-, keskijännitekojeisto- ja pääkeskussaneeraukset sekä erilaiset vianpaikannukset ja kunnossapito-ohjelman mukaiset vuosihuollot. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme käytön johtaja -palvelua kunnossapitosopimuksineen. Voimme toteuttaa huolto- ja ylläpitotyöt tarvittaessa myös katkottomina.

Mittaus- ja testauspalvelut

Palveluvalikoimaamme kuuluu mittaus- ja testauspalveluja, kuten maadoitusmittaukset, osittaispurkaus- ja häviökerroinmittaukset, käyttöönottomittaukset, koestukset ja vianpaikannukset (0,4–20 kV:n jännitealueilla) sekä lämpökamerakuvaukset.

Osittaispurkaus- ja häviökerroinmittaukset tarjoavat arvokasta tietoa kaapelilinjojen kunnosta. Kaapelilinjojen sekä niiden jatkosten ja päätteiden vikaantumisen syynä voi olla ylikuormittuminen, valmistus- tai asennusvirhe, ympäristörasitus tai ikääntyminen. Tarjoamme näiden vikojen havaitsemiseen online-mittauspalveluna toteutettavat osittaispurkausmittaukset sekä offline-mittauspalveluna toteutettavat keskijännitekaapelilinjojen osittaispurkaus- ja häviökerroinmittaukset. Kattavilla käyttöönottomittauksilla saadaan varmuus kaapelin eheydestä ja mahdollistetaan sen kunnon seuranta. Säännöllisillä kunnossapitomittauksilla on mahdollista seurata kaapelin kuntoa sekä ehkäistä viat ennen kuin ne aiheuttavat taloudellisia tai tuotannollisia ongelmia.

Sähkösuunnittelu

Toteutamme sähkösuunnittelun erikokoisiin kohteisiin asiakkaan toivomalla toimituslaajuudella. Voimme aloittaa suunnittelutoimeksiannon tarvekartoituksesta ja suorittaa valmiiksi aina loppudokumentointiin saakka. Vahvalla kokemuksella ja nykyaikaisilla suunnittelutyökaluilla olemme projektin tukena alusta loppuun asti. Asiakkaitamme ovat sähköverkkoyhtiöiden ja urakoitsijoiden lisäksi muun muassa teollisuusyritykset, satamat ja julkinen sektori.

Sähkösuunnittelupalvelujamme ovat:

 • Jakeluverkkojen (0,4–20 kV) suunnittelu
 • Kojeistosuunnittelu
 • Sähköasemasuunnittelu
 • Muuntamosuunnittelu
 • Voimajohtojen (110–400 kV) suunnittelu

Sähkönjakelun vuokratuotteet

Vuokratuotteitamme ovat muuntamot ja voimakontti. Toteutamme tilapäissähköistyksiä ja toimitamme varavoimayksiköitä muun muassa rakennustyömaille, suurempiin tapahtumiin ja teollisuuden kunnossapitoseisokkeihin.

Teollisuusrakentamisen palvelut

Tarjoamme teollisuusrakentamisen palveluita avaimet käteen -periaatteella. Kansainvälisen verkostomme ja monipuolisen osaamisemme avulla toteutamme eri kokoiset hankkeet ympäri Suomea ammattitaidolla, laadukkaasti ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Energiainfran kokonaisvaltaista urakointia

Tarjoamme sähköurakoinnin palveluja koko elinkaarelle esiselvityksestä ja suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon sekä tarvittaessa seurantatutkimuksiin asti.

Teollisuusalueen liikenteen ja valaistuksen ratkaisut

Tarjoamme älykkään liikenteen ratkaisuja, kuten liikennevaloja ja liikenteen sähköisiä opastinjärjestelmiä, sekä sähkölatausasemia myös teollisuusalueille. Lisäksi toteutamme aluevalaistuksen rakentamista ja saneerausta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Veli-Pekka Lehtikangas

Jakelu- ja teollisuusverkot

+358 50 385 0984

veli-pekka.lehtikangas@destia.fi

Juha Niemelä

Teollisuuden muuntamoratkaisut, sähkönjakelun vuokratuotteet

+358 44 703 3359

juha.niemela@destia.fi

Mikko Ylitapio

Osittaispurkaus- ja häviökerroinmittaukset

+358 41 732 1626

mikko.ylitapio@destia.fi

Tutustu referensseihimme

Synkronikompensaattori tasapainottaa tuulivoiman vaihteluita sähköverkossa

Tuulivoimaa tuotetaan Suomessa yhä enemmän ja erityisesti länsirannikolla tuotantomäärät kasvavat nopeasti. Tuulivoiman suuri alueellinen määrä on kuitenkin sähköjärjestelmälle käytön kannalta haasteellinen. Toteutamme Fingridille Kalajoen Jylkän sähköasemalle Suomen ensimmäisen synkronikompensaattorin, joka vakauttaa sähköverkkoa alueella, jossa on voimakkaasti suuntaajakytkettyä tuulivoimaa.

Sinimäen sähköasema vastaa kasvavaan sähkönkulutustarpeeseen

Rakensimme Espoon Nuijalaan uuden Sinimäen sähköaseman, joka vastaa alueen kasvavaan sähkönkulutustarpeeseen. Asema myös tukee hiilineutraalin Espoon kaupungin strategiaa sekä edelläkävijyyttä puhtaan energian ratkaisuissa. Uusi sähköasema korvaa nykyisen Nuijalan aseman. Työn tilaaja oli Caruna Espoo Oy, ja toteutimme sen kokonaisvastuu-rakentamisurakkana.