Vt 4 Kirri-Tikkakoski-moottoritie tuo turvallisuutta ja sujuvuutta

Paransimme Suomen tärkeimpiin raskaan liikenteen pääväyliin kuuluvaa nelostietä – ja mikä parasta, moottoritie avattiin liikenteelle 8 kuukautta etuajassa. Valmis moottoritie sujuvoittaa liikennettä ja lisää turvallisuutta uusien eritasoliittymien, uuden rinnakkaisväylän ja uusien kevyen liikenteen väylien avulla. Valtatien parantaminen edistää kauttakulkuliikenteen lisäksi Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen maankäyttöä.

Paransimme valtatietä 4 rakentamalla moottoritien välille Kirri, Jyväskylä – Vehniä, Laukaa. Moottoritie vastaa Jyväskylän ja koko Keski-Suomen kasvaviin liikennemääriin. Rakensimme valtatielle 2+2-kaistaisen keskikaistalla varustetun moottoritien. Makkarajoen ja Vehniän eritasoliittymän välillä moottoritie sijoittui jo olemassa olevaan maastokäytävään. Kirrin ja Makkarajoen välillä rakensimme moottoritien uuteen maastokäytävään.

Aikataulullisen ja laadullisen onnistumisen mahdollisti osaavan henkilöstön lisäksi väylien ja siltojen mallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen sekä mallipohjainen reaaliaikainen laaduntarkkailu. Mallipohjaisesta tuotannosta meillä on kokemusta vuosituhannen alkupuolelta lähtien.

Toteutimme hankkeen Suunnittele ja toteuta (STk) -urakkamallilla, johon kuului olennaisena osana kehitysvaihe. Joustava ja tehokas toimintatapa, eri osapuolten sujuva yhteistyö ja digitaalisuus mahdollistivat suurhankkeen läpiviennin etuajassa.

Hyödynsimme urakassa omaa monipuolista geosuunnittelun osaamistamme. Toimeksiantoon kuului 30 uuden sillan sekä meluseinien geosuunnittelu. Lisäksi suunnittelullamme oli vahva asiantuntijarooli väylägeotekniikan pohjanvahvistusten suunnittelussa.

Rakennustyöt jatkuvat vuosina 2022–23, jolloin rakennamme mm. Kirrin eritasoliittymän ja jatkamme rinnakkaistietä sekä jalankulku-pyöräilyväylää välillä Kirri-Puuppola. Viimeistelytyöt ja moottoritien kolmas päällystekerros valmistuvat vuonna 2023. Moottoritien lopullinen päällystekerros valmistuu vuonna 2026.

Infran taju
Infra nyt

Destia nopeuttaa mallipohjaisella suunnittelulla ja mallipohjaisella suunnitelmien tarkastamisella suurprojektin siltojen valmistumista