Tie-, katu-, alue- ja vesihuolto­suunnittelu

Asiantuntija monipuolisiin hankkeisiin

Toimiva infra on yhteiskuntamme kasvun edellytys. Viihtyisä, turvallinen ja sujuva infra vaatii asiantuntevaa suunnittelua. Tarjoamme monipuolista osaamista teiden, katujen, alueiden ja vesihuollon suunnitteluun. Suunnittelemme uusia kaava-alueita, saneerauskohteita sekä aluemaisia kohteita, kuten koulujen piha-alueita ja liikenneterminaaleja. Lisäksi suunnittelemme yleisiä teitä, vesihuoltoa sekä haja-asutusalueiden kunnallistekniikkaa.

Kattavan toimipisteverkkomme johdosta olemme lähellä asiakasta. Hyvän paikallistuntemuksemme avulla huomioimme suunnitteluratkaisuissa aina eri sidosryhmien tarpeet, liikkumisen turvallisuuden, ympäristöarvot sekä kokonaistaloudellisuuden.

Olemme edelläkävijä väylien tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja olemme aktiivisesti mukana alan kehitystyössä. Hyödynnämme mallipohjaisessa suunnittelussa alan parhaita käytäntöjä, mikä osaltaan edesauttaa laadukkaiden suunnitelmien laatimisen.

Tie-, katu-, alue- ja vesihuoltosuunnitteluun liittyviä palveluitamme ovat:

  • Liikennejärjestelmästä ja maanteistä laaditun lain (LjMTL) mukaiset yleis- ja tiesuunnitelmat sekä rakennussuunnitelmat
  • katujen, alueiden, torien ja aukioiden yleis-, katu- ja rakennussuunnitelmat
  • aluevaraussuunnitelmat, toimenpideselvitykset, ideasuunnitelmat
  • valaistuksen yleis- ja rakennussuunnitelmat
  • vesihuollon yleis- ja toteutussuunnitelmat
  • viitoituksen ja liikenteen ohjauksen yleis- ja rakennussuunnitelmat
  • tuulivoimapuistojen infrasuunnittelu
  • työn aikaiset liikennejärjestelyt

Tutustu referensseihimme!

Vt 4 Kello-Räinänperä moottoritieksi – tienkäyttäjälle turvallisempaa ja sujuvampaa liikkumista

Tiesuunnitelmahanke mahdollisti Kello-Räinänperä-yhteysvälin parannustyöt moottoritieksi

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Sami Snellman

Yksikön päällikkö

Infrasuunnittelu, Etelä- ja Länsi-Suomi

+358 400 715 881

sami.snellman@destia.fi

Pekka Karhinen

Yksikön päällikkö

Infrasuunnittelu, Itä- ja Pohjois-Suomi

+358 40 557 6170

pekka.karhinen@destia.fi

Pekka Koivula

Yksikön johtaja

Suunnittelupalvelut

+358 40 742 0470

pekka.koivula@destia.fi

Lue lisää

Infran taju
Infra nyt

Destia nopeuttaa mallipohjaisella suunnittelulla ja mallipohjaisella suunnitelmien tarkastamisella suurprojektin siltojen valmistumista