Vastuullisuus

Haluamme menestyä vastuullisesti

Rakennamme suomalaista yhteiskuntaa kantamalla vastuumme niin ihmisistä, ympäristöstä kuin yhteiskunnasta. Vastuullisuustyö onkin keskeinen osa strategiaamme ja kaikkea tekemistämme. Paitsi itseltämme, edellytämme vastuullista toimintaa myös kanssamme työskenteleviltä kumppaneilta.

Kun kasvamme, haluamme tehdä sen paitsi kannattavasti, myös kaikin puolin kestävästi. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meille on myös tärkeää olla turvallinen ja innostava työpaikka kaikille destialaisille. Pyrimme tavoitteisiimme arvojemme mukaisesti – rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen.

Ympäristövastuu

Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali omien päästöjemme osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Sosiaalinen vastuu

Turvallisuus ja työntekijöidemme hyvinvointi ovat tavoitteemme kaikessa toiminnassamme. Jokainen destialainen kantaa vastuuta siitä, että työmaillamme on sekä turvallista että terveellistä työskennellä. Panostamme jatkuvaan oppimiseen sekä henkilöstömme pätevyyksien kehittämiseen.

Yhteiskuntavastuu

Meitä ohjaavat vahvat arvot ja eettiset ohjeet. Ne näkyvät jokaisen destialaisen tekemisessä arjen kohtaamisista päätöksentekoon ja johtamiseen. Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien kanssa ympäri maailman. Hankimme palveluita paikallisesti ja siksi olemme myös merkittävä paikallinen työllistäjä.