Vastuullisuus

Haluamme menestyä vastuullisesti

Rakennamme suomalaista yhteiskuntaa kantamalla vastuumme niin ihmisistä, ympäristöstä kuin yhteiskunnasta. Vastuullisuustyö onkin keskeinen osa strategiaamme ja kaikkea tekemistämme. Paitsi itseltämme, edellytämme vastuullista toimintaa myös kanssamme työskenteleviltä kumppaneilta.

Kun kasvamme, haluamme tehdä sen paitsi kannattavasti myös kaikin puolin kestävästi. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä. Meille on myös tärkeää olla turvallinen ja innostava työpaikka kaikille destialaisille. Pyrimme tavoitteisiimme arvojemme mukaisesti – rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen.

Toteutamme vastuullisuustyötämme kokonaisvaltaisesti ja huomioimme toiminnassamme niin työterveyden, työturvallisuuden, ympäristön kuin laadunkin (health, safety, environment, quality = HSEQ). Olemme myös sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toimintajärjestelmämme

Toimintamme perustuu yhtenäiseen ja yhdessä sovittuun tapaan johtaa ja toteuttaa palveluitamme, ja toimintaamme ohjaavat toimintapolitiikkamme sekä sidosryhmien vaatimukset. Toimintajärjestelmällemme on myönnetty kolme johtamisjärjestelmäsertifikaattia ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) sekä ISO 45001 (työterveys ja turvallisuus). Sertifioitu toimintatapa kattaa kaikki liiketoimintamme osa-alueet.

ACT-vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme sisältää kahdeksan sitoumusta, jotka kattavat kaiken toimintamme. Edistämme sitoumusten avulla toimintamme vastuullisuutta niihin sisältyvien projektien ja konkreettisten toimenpiteiden kautta.

Työterveys ja hyvinvointi

Arvomme rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen ovat perusta tekemisellemme sekä päätöksenteollemme. Pyrimme takaamaan hyvinvoivan ja tasavertaisuutta edistävän työpaikan koko henkilöstöllemme kuuntelemalla ja kehittämällä henkilöstöämme sekä olemalla vastuullinen työnantaja.

Työturvallisuus

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme infraa sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Eri tehtävissä ja työympäristöissä on omat riskinsä ja kuormittavat tekijänsä. Haluamme taata kaikille työntekijöillemme ja työmaillamme toimiville alihankkijoille turvallisen työympäristön ja huolehtia myös tielläliikkujien liikenneturvallisuudesta.

Ympäristö

Rakennamme ihmisiä ja yrityksiä palvelevaa, ympäristöystävällistä infraa. Huomioimme luontoarvot ja toimimme kestävän kehityksen mukaisesti. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali omien päästöjemme osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä.

Laatu

Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja toiminnan jatkuva parantaminen. Takaamme projektiemme tasaisen ja korkean laadun projektinhallinnan yhtenäisten toimintatapojen avulla asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Kehitämme ratkaisuja ja palveluitamme, jotta asiakkaamme saavuttavat tavoitteensa vastuullisesti ja kilpailukykyisesti.

Tutustu kestäviin palveluihimme

Haluamme edistää alan vastuullisia toimintatapoja ja mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen myös asiakkaillemme. Tarjoamme infrahankkeiden eri vaiheisiin erilaisia kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja ratkaisuja, kuten vähähiilisiä työmaapalveluita ja päästölaskentaa. Hyödynnämme hankkeillamme vähähiilisiä materiaaleja, kuten hiilikevyttä kiviainesta, sekä vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoainetta ja sähköistä kalustoa.

Infran taju
Vastuullisuus

Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet lisäävät vastuullisuustyön läpinäkyvyyttä

Vuonna 2021 Destia julkisti infra-alan kunnianhimoisimmat päästövähennystavoitteet sitoutuessaan olemaan omien päästöjen osalta hiilineutraali vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Destia on sitoutunut Science Based Targets (SBT) -aloitteen mukaisiin tavoitteisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.