Kallio­suunnittelu

Tehokkaampaa maankäyttöä kalliosuunnittelulla

Kalliosuunnittelu avaa uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen maankäyttöön. Pysäköinnin ja infran vieminen maan alle antaa maan päällä enemmän tilaa ihmisille ja mahdollistaa näin viihtyisämmät kaupungit. Tarjoamme kalliorakennesuunnittelua esisuunnittelusta hankkeen loppuvaiheeseen asti. Olemme mukana ideoimassa hankkeita ja pystymme toteuttamaan ne loppuun asti. Kokonaisvaltaisena toimijana olemme kustannustietoisia ja osaamme kehittää eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Innovatiivista kalliosuunnittelua maanalaisissa ja -päällisissä kohteissa

Suunnittelemme uudet kalliotilat kohdekohtaisesti huomioiden tilan käyttötarkoituksen sekä ympäristöolosuhteet, kuten kallioperän geologian, kallion jännitystilan, pohjavesiolosuhteet ja rakennetun ympäristön vaatimukset. Aloitamme hankkeemme yleensä tutkimuksilla, joilla selvitämme kallion sijainnin ja laadun. Lähtökohtana on löytää asiakkaan tarpeiden mukaiset ratkaisut, jotka ovat olosuhteisiin nähden oikeanlaiset.

Kallioleikkausten lujitussuunnittelulla väylät turvallisiksi

Suomessa on lukuisia huonokuntoisia kallioleikkauksia, jotka vaarantavat liikenteen turvallisuutta. Sortuessaan kallioleikkaus voi pahimmillaan sulkea tien ja johtaa henkilövahinkoihin. Kalliorakennesuunnittelijamme laativat kohteista lujitussuunnitelmat ja varmistavat urakan aikana laadukkaan toteutuksen.

Kalliorakennesuunnittelija apuna korjausrakentamisessa

Kalliotilojen lujitukset suunnitellaan yleensä 50 tai 100 vuoden käyttöiällä. Suomessa on kalliotiloja, joissa tekninen käyttöikä on tullut vastaan tai joissa lujituksia ei ole tehty lainkaan. Korjausrakentamisessa tutustumme kohteen kuntoon ja selvitämme tarvittavat toimenpiteet, jotta kohde saadaan haluttuun kuntoon. Korjausrakentamisen kohteita ovat esimerkiksi huonokuntoiset kallioleikkaukset ja tunnelit.

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Antti Ikonen

Yksikön päällikkö

+358 40 835 7023

antti.ikonen@destia.fi

Pekka Koivula

Yksikön johtaja

Suunnittelupalvelut

+358 40 742 0470

pekka.koivula@destia.fi