Pohja­­rakenta­minen

Pohjarakentamista vaativissa olosuhteissa

Rakentaminen keskittyy nykypäivänä kaupunkikeskuksiin ja siellä olevien vanhojen rakenteiden läheisyyteen. Kaupunkirakentamisen tiivistyessä rakennusten perustaminen on haastavaa, kun hyvät rakennuspaikat on käytetty. Lisäksi olemassa olevien rakennusten elinkaaren jatkaminen perustuksia vahvistamalla on merkittävä osa rakentamista. Ammattitaitoisen pohjarakentamisen avulla rakentaminen onnistuu vaativissakin paikoissa ja myös esimerkiksi pehmeikölle perustaminen on mahdollista.

Teemme laajan osaamisemme, vahvan kokemuksemme ja asiantuntijaverkostomme avulla kaikentyyppisiä pohjarakennustöitä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toteutamme hankkeita paalutuksista ankkurointeihin ja tukiseinistä kaivantokokonaisuuksiin. Toimimme asiakkaan tarpeiden mukaisesti hankesuunnittelusta avaimet käteen -palveluun. Vahvistamme perustuksia kuormansiirtorakenteineen myös ahtaissa tiloissa, kuten kellareissa ja parkkihalleissa. Varmistamme rakenteiden toimivuuden ja pitkän käyttöiän laadukkaalla suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella.

Hyödynnämme työssämme alan viimeisintä teknologiaa muun muassa työkoneautomaation avulla. Lyöntipaalutuskoneemme on varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Tällä varmistamme ajantasaisen tiedonkulun suunnittelun ja toteutuksen välillä.

Kaivantokokonaisuudet

Kaivantokokonaisuuksissa onnistumisen avaintekijöitä ovat asiantuntevien suunnittelijoidemme ja pohjarakennusammattilaistemme yhdessä tekemät innovatiiviset ratkaisut. Toteutamme maanalaisia tiloja, korkeita rakennuksia, kaukalorakenteita, siltoja ja rautateitä. Ratkaisemme kaivantokokonaisuudet vaativissakin olosuhteissa ja olemme mielellämme mukana hankkeissa jo suunnitteluvaiheessa.

Toteutamme kokonaisuutena esimerkiksi tukiseinät, ankkurit, ankkuripalkit koteloineen, juuritapitukset, juuripalkit ja suihkuinjektoinnit. Käytössämme on yksi Suomen monipuolisimmista kaivantokokonaisuuksiin soveltuvista kalustoista.

Tukiseinät, ankkurointi ja kallioinjektoinnit

Ponttiseinät

Pehmeiköillä ja ahtailla rakennuspaikoilla kaivantojen tukemiseen tarvitaan ponttiseiniä. Pehmeiköillä käytämme pääsääntöisesti perinteistä ponttivasaraa. Teemme ponttaustöitä myös muuntuvataajuuksisella ponttivasaralla, joka soveltuu erityisesti tiukempiin ja haastaviin maalajeihin. Sillä tärinän aiheuttama vaurioriski olemassa oleviin läheisiin perustuksiin ja rakenteisiin on pienempi. Ponttiseinät voivat olla työnaikaisia tai pysyviä.

Porapaaluseinät

Teemme porapaaluseiniä poraamalla lukollisia porapaaluja yhtenäiseksi seinärakenteeksi. Ne soveltuvat poikkeuksellisen vaikeaan maastoon tarvittaviin tukiseiniin ja erityisesti sellaisiin tukiseinärakenteisiin, joihin kohdistuu vaakakuormituksen lisäksi pystykuormitusta. Porapaaluseinän sijaintipoikkeamat ovat vähäisempiä kuin perinteisessä ponttiseinässä. Erityisesti porapaaluseinän kustannushyödyt saavutetaan, kun se tulee osaksi lopullista rakennetta.

Settiseinät

Settiseinää käytetään työnaikaisessa tukemisessa erityisesti silloin, kun maasto on kivinen, eikä ponttiseinä mahdollisesti uppoa siihen. Settiseinät toteutamme rautapalkkien tai porapaalujen väliin asennettavalla teräslevy- tai puupelkkasetityksellä. Työn teemme aina kohdekohtaisen suunnitelman mukaan.

Ankkurointi

Tukiseinä tuetaan tarvittaessa useammalta tasolta vaakasuunnassa. Voimme toteuttaa maa- tai kallioankkuroinnit joko punos- tai tankoankkureilla. Teemme ankkurointeja myös pysyviin rakenteisiin, kuten pohjalaattoihin, tuulivoimaperustuksiin ja korkeisiin rakennuksiin. Ankkurit voimme tehdä työnaikaisiksi tai pysyviksi.

Kalustomme soveltuu eri ankkurikokoluokkien asentamiseen myös haastavissa olosuhteissa, kuten ahtaissa tiloissa. Ankkuroinnin yhteydessä teemme tarvittavat vesipainekokeet, injektoinnit, aukiporaukset ja jännitystyöt.

Injektointi

Injektoinnilla voidaan vahvistaa, lujittaa ja tiivistää olemassa olevia rakenteita. Injektointia tehdään esimerkiksi kallion tai maan vahvistamiseksi tai olemassa olevan rakenteen käyttöiän pidentämiseksi. Yleisin käyttämämme menetelmä on sementti-injektointi, mutta laitteistomme soveltuvat myös muiden aineiden, kuten epoksin, injektointiin. Poraamme injektointiputket ja teemme injektointityöt omalla kalustollamme.

Suihkuinjektointi

Suihku- tai korkeapaineinjektoinnilla varmistetaan tarvittaessa kaivantojen vesitiiviys sekä pontin juuressa että epäjatkuvuuskohdissa. Lisäksi suihku- tai korkeapaineinjektoinnilla voidaan toteuttaa maapohjan ja perustusten vahvistusta.

Paalutukset

Tarjoamme paalutusratkaisuja lyönti- ja porapaalutuksena. Olemme erikoistuneet suurpaalujen toteutukseen, joita käytetään esimerkiksi siltaperustuksissa.

Lyöntipaalutus

Teemme lyöntipaalutusta teräsbetoni- ja teräspaaluilla. Käytössämme on hydraulijärkäleitä sekä hydrauli- ja paineilmavasaroita ja kalustomme soveltuu monen eri kokoluokan paaluihin.

Teräsbetonipaalu on oikeissa olosuhteissa kustannustehokas vaihtoehto. Lisäksi teemme teräspaalutusta, joka soveltuu käytettäväksi lähes kaikkien rakennusten ja rakennelmien perustamisessa. Sen etuja ovat kooltaan pienempi asennuskalusto sekä vähäisempi tärinä ja paalun rikkoutumisriski kiviä sisältävässä maassa. Paalujen kantavuuden varmistamme tarvittaessa PDA-mittauksin.

Porapaalutus

Porapaalutusmenetelmällä voidaan toteuttaa paalutöitä haastaviin ja runsaasti kiviä ja lohkareita sisältäviin maalajeihin. Sillä saavutamme hyvän sijaintitarkkuuden, vaikka kallionpinta olisi viettävä maakerrosten alla. Porapaalutus aiheuttaa vain vähän häiriöitä olemassa oleville rakenteille. Toteutamme porapaalutusta lähes kaikilla porattavilla paalutyypeillä, kuten putkipaaluilla, sydänteräspaaluilla ja injektoiduilla porapaaluilla.

Tutustu referensseihimme

Uusi bulk-terminaali nostaa Porin Tahkoluodon bulkkisataman kapasiteettia

Vt 4 Kirri-Tikkakoski-moottoritie tuo turvallisuutta ja sujuvuutta

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Tomi Virkkunen

Projektipäällikkö

Lyöntipaalut

+358 40 681 0130

tomi.virkkunen@destia.fi

Veli-Pekka Kaikkonen

Projektipäällikkö

Tuennat ja pienet porapaalut

+358 40 482 5558

veli-pekka.kaikkonen@destia.fi

Miro Mykkälä

Työpäällikkö

Injektoinnit, suuret porapaalut ja suihkuinjektointi

+358 40 162 7266

miro.mykkala@destia.fi

Thomas Engström

Tarjouspäällikkö

Pohja- ja kalliorakentaminen

+358 41 731 4771

thomas.engstrom@destia.fi

Titta Vuola

Vt. yksikön johtaja

Pohja- ja kalliorakentaminen

+358 40 509 0271

titta.vuola@destia.fi