Palaute

Haluatko antaa palautetta tieliikenteestä tai kaupunkialueesta? Onko sinulla herännyt kysyttävää kunnossapitoon liittyen? Palautetta voi jättää ohjeiden mukaisesti eri palautekanaviin. Voit myös tutustua usein kysyttyihin kysymyksiimme.

Palautetta tieliikenteestä – keneen otan yhteyttä?

Oikea palautekanava määräytyy kyseessä olevan tien tai alueen mukaan.

Kuntien ja kaupunkien katuverkkoa koskevan palautteen osalta oikea osoite on kunnan tai kaupungin oma palautekanava.

Valtion maanteitä koskevan palautteen voit antaa Liikenteen asiakaspalveluun joko osoitteessa palautevayla.fi tai puhelimitse numeroon 029 502 0600 (palvelun tuottaa ELY-keskus). Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi silloin, jos tie on huonossa kunnossa, katuvalo on rikki tai sinulla on muuta palautetta teiden kuntoon ja tieliikenteeseen liittyen. Asiakaspalvelun kautta häiriötiedot välitetään maantietä hoitaville urakoitsijoille.

Ilmoitukset akuuteista maantieliikennettä vaarantavista ongelmista Tienkäyttäjän linjaan p. 0200 2100 (palvelun tuottaa Väylävirasto). Linja päivystää 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Tienkäyttäjän linjalle voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi silloin, jos puu on kaatunut tielle, tiellä on vaarallinen kuoppa tai tiellä on kiviä ja esineitä.

Liikennevalopäivystys

Ylläpidämme Vaasan kaupungin liikennevaloja ja hoidamme vikapäivystystä.

Vaasan kaupungin liikennevalopäivystys 041 732 0943

Usein kysyttyä

Teiden kunnossapito – kuka vastaa Suomessa teiden hoidosta?

Maantieliikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja kunnossapidosta vastaavat alueelliset ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) Väyläviraston ohjaamina. Katujen ja kaupunkialueiden osalta kunnossapidosta vastaa ko. kunta tai kaupunki.

Urakoitsijana me Destiassa vastaamme toteuttamissamme hoitourakoissa, että tilaajatahojen asettamat laatuvaatimukset toteutuvat. Kunkin alueen tiet ja kadut on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joissa toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Lisätietoa maanteiden hoitoluokista löytyy Väyläviraston sivuilta, kaupunkien ja kuntien katujen osalta kaupungin tai kunnan sivuilta.

Päättääkö Destia teiden tai katujen rakentamisesta, nopeusrajoituksista tai tienvarsien niitosta?

Olemme urakoitsija, joten emme päätä rakennuskohteista, nopeusrajoituksista tai tienvarsien niitosta. Esimerkiksi tienvarsien niitot on tarkoin määritelty maanteiden hoitourakoiden sopimuksissa. Urakkakohtaisesti eri viheralueille on annettu tilaajan toimesta vaatimukset, joiden mukaisesti toimimme. Urakoissamme tilaajana voi olla joko kunta, kaupunki tai ELY-keskus.

Mihin otan yhteyttä vahingonkorvausasioissa, jotka ovat aiheutuneet kuopasta tiessä, esineestä, jääpaakuista tiellä, irtokivistä, piki- tai maalitahroista tai muusta vastaavasta?

Tienkäyttäjällä on mahdollisuus hakea korvausta, jos tien huonon kunnon lisäksi tienhoito on tehty virheellisesti tai tienpitotehtäviä on laiminlyöty. Pelkästään tien huono kunto ei automaattisesti oikeuta korvaukseen. Oleellista on, onko maantien ja siihen kuuluvien laitteiden hoito tehty laatuvaatimusten mukaan ja onko vaarallisista paikoista varoitettu asianmukaisesti. Esimerkiksi tietyömailla ja niiden läheisyydessä tulee aina noudattaa ilmoitettuja nopeusrajoituksia ja liikennejärjestelyjä.

Mikäli vahinko on tapahtunut maantiellä, korvauksien arvioinnista ja käsittelystä vastaa ELY-keskus. Vahinkotapahtuman jälkeen kannattaa mahdollisimman pian tutustua ELY-keskuksen vahingonkorvausohjeisiin, joista saa tietoja, mitä selvityksiä vahinkopaikalta pitää tehdä mahdollista korvaushakemusta varten. Sivulta löytyvät myös ohjeet vahingonkorvaushakemuksiin ja tarvittavat lomakkeet.

Mikäli vahinko on tapahtunut kaupungin tai kunnan alueella esimerkiksi kadulla tai puistossa, korvauksien arvioinnista ja käsittelystä vastaa ko. kaupunki tai kunta. Vahinkotapahtuman jälkeen kannattaa tutustua kaupungin tai kunnan ohjeeseen, miten tilanteessa tulee toimia.

Tilanteissa, joissa vahinko on aiheutunut selvästi vahinkohetkellä suorittamastamme työstä, voi yhteyttä ottaa suoraan meihin yhteydenottolomakkeemme kautta. Käsittelyn kannalta tärkeitä tietoja ovat vahingon tarkka aika ja paikka sekä ajoneuvon rekisterinumero, mikäli ajoneuvo on ollut tilanteessa osallisena.

Jäikö kysyttävää?

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.