Aurinkovoimainfra

Aurinkovoimarakentamista avaimet käteen -periaatteella

Osana ilmastokriisin ratkaisua myös energiatuotanto muuttuu puhtaammaksi ja paikallisemmaksi. Tuulivoiman rinnalle yhä enemmän nouseva aurinkovoima on päästötön ja ympäristössään huomaamaton energiantuotannon muoto, jota on mahdollista tuottaa missä tahansa. Tarjoamme aurinkovoimarakentamisen palveluita asiakaslähtöisesti avaimet käteen -periaatteella.

Palvelumme kattavat aurinkovoimarakentamisen palvelut suunnittelusta lähtien. Toteutamme myös voimalan ympäröivän infran kuten tiet, sähköverkot ja sähköasemat.

Palvelujamme ovat muun muassa

  • Projektinjohto
  • Suunnittelu
  • Alue- ja tierakentaminen
  • Pohjarakentaminen
  • Aurinkovoimapuiston sisäverkon suunnittelu ja rakentaminen
  • Aurinkovoimapuiston sähköasema
  • Alueverkkoon liittyminen
  • Voimajohtojen suunnittelu ja rakentaminen

Projektinjohto

Vankka osaamisemme suurten infrahankkeiden läpiviennistä ja aikataulutuksesta luo pohjan menestyvälle projektinhallinnalle. Panostamme projektien kehittämiseen tuomalla uutta teknologiaa ja osaamista tuotantoprosesseihimme. Turvallisuus on kaiken toimintamme keskiössä ja huomioidaan läpi koko projektin.

Suunnittelu

Tarjoamme osaamista niin tiestön suunnitteluun, sähkösuunnitteluun, pohjatutkimuksiin kuin olemassa olevan tiestön arviointiin. Toteutamme tarvittavat tutkimukset ja mittaukset uusinta teknologiaa hyödyntäen. Tuemme myös hankkeen kehitysvaiheen esiselvityksistä ympäristövaikutusten arviointi -hakemuksiin (YVA). Oman suunnitteluosaamisemme johdosta pystymme tarvittaessa päivittämään ja luomaan uusia suunnitelmia joustavasti.

Alue- ja tierakentaminen

Meiltä saa asiantuntijuutta aurinkovoimalan tieinfran kartoitukseen, rakentamiseen ja saneeraukseen, olipa kyseessä isompi tai pienempi hanke. Lisäksi laadukkaat liikenteenohjauspalvelumme varmistavat turvallisen ja sujuvan liikenteen niin työmaan väelle kuin sen läheisyydessä kulkeville.

Pohjarakentaminen

Toteutamme kaikentyyppisiä pohjarakennustöitä, myös aurinkovoimainfran perustuksia, laajan osaamisemme, vahvan kokemuksemme ja asiantuntijaverkostomme avulla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimimme asiakkaan tarpeiden mukaisesti hankesuunnittelusta avaimet käteen -palveluun.

Kaapeloinnit ja sähköistys

Perustusten ja aluerakentamisen lisäksi olemme sähköistyksen ammattilaisia. Varmistamme, että aurinkovoimalan tuottama energia saadaan siirrettyä sähköverkkoon. Tarjoamme sähköistyksen palveluja koko elinkaarelle esiselvityksestä ja suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja tarvittaessa seurantatutkimuksiin asti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jarkko Lahti

Yksikön päällikkö

Aurinkovoima ja hankekehitys

+358 40 747 1909

jarkko.lahti@destia.fi

Kuvat, aurinkovoimalat: Bouygues/SO Dupont Renoux