Laatu

Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja toiminnan jatkuva parantaminen. Takaamme projektiemme tasaisen ja korkean laadun projektinhallinnan yhtenäisten toimintatapojen avulla asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Noudatamme toiminnassamme aina myös voimassa olevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä.

Toimintajärjestelmämme määrittelee yhtenäisen ja yhdessä sovitun tapamme toimia, johtaa ja toteuttaa palveluitamme. Näin voimme taata toimintamme läpinäkyvyyden, hyvien käytäntöjen, ongelma- ja kehityskohteiden nopean tunnistamisen sekä systemaattisen käsittelyn ja jatkuvan kehittämisen.

Keskeinen työkalu toimintatapojemme jatkuvassa parantamisessa ovat auditoinnit, joiden avulla tunnistamme kehitys- ja ongelmakohtia sekä toisaalta myös onnistumisia ja hyviä käytäntöjä. Olemme kehittäneet toimintajärjestelmäämme systemaattisesti jo pitkään, mikä näkyykin myös korkeana asiakastyytyväisyytenä ja asiakkaiden arvostuksena Destiaa kohtaan.

Laadunhallintajärjestelmämme on osa toimintajärjestelmäämme, jolle on myönnetty kansainvälinen laatujohtamisen ISO 9001 -sertifikaatti. Toimintaamme ohjaavat laatupolitiikkamme sekä sitä täydentävät ohjeistukset.

Laatupolitiikkamme

Asiakaslähtöinen toimintamme tuottaa laadukasta palvelua.

 • Tavoitteemme on onnistunut asiakaskokemus ja tuottaa ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.
 • Tunnistamme asiakkaiden, lakien ja viranomaisten sekä olennaisten sidosryhmiemme vaatimukset ja sitoudumme täyttämään ne.
 • Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja osallistamme henkilöstömme jatkuvaan parantamiseen.
 • Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja käytämme vastuullisia kumppaneita.
 • Edellytämme kumppaneiltamme Destian arvojen ja eettisten ohjeiden noudattamista.

Jokainen destialainen sitoutuu toimimaan yhdessä sovittujen toimintatapojemme mukaisesti.

Sertifioitu toimintatapa

Toimintajärjestelmällemme on myönnetty seuraavat sertifikaatit ja hyväksynnät:

ISO sertifikaatit (Det Norske Veritas)

kattavat koko Destian liiketoiminnan

 • ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä
 • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
 • ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä

RALA-työlajipätevyydet

 • Destialla on lukuisia Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämiä infra-alan työlajipätevyyksiä sekä siltaurakointiin liittyviä erityispätevyyksiä (Lisätietoa www.rala.fi)

Rautatieliiketoiminnan hyväksynnät

 • SFS-EN ISO 3834-2 metallien sulahitsauksen laatusertifikaatti (Det Norske Veritas)
 • Traficomin myöntämä rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuustodistus
 • Traficomin hyväksymä rautatieliikenteen kuljettajien lisäkoulutusta tarjoava oppilaitos

Voimajohdot ja sähköasemat

 • Fingridin A-pätevyys

CE-merkinnät

 • Kiviainestuotteemme ovat CE-merkittyjä (Inspecta Sertifiointi)