Strategia

Olemme pohjoisen elämän yhdistäjä

Strategiamme kulmakivet ovat lisäarvon luominen asiakkaille ja kilpailukyky sekä kasvu.

Lisäarvoa asiakkaille ja kilpailukykyä

Panostamme ydinliiketoimintamme eli infran suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kilpailukykyyn. Kotimarkkinallamme Suomessa lisäämme asiakkaidemme saamaa arvoa erityisosaamista vaativissa projekteissa.

Asiakaskeskeisyys, infran taju, älykäs tuotanto ja innostava johtaminen luovat kilpailuetumme.

Kasvu

Kasvumahdollisuuksia näemme erityisesti ratarakentamisessa, kaupunkirakentamisessa sekä energiapalveluissa. Haluamme tulla entistä vahvemmaksi kaupunkikehittäjäksi yhdessä kumppaneiden ja verkostojen kanssa. Tavoittelemme laajempaa roolia toimialan arvoketjussa tarjoamalla asiakkaillemme korkeamman lisäarvon palveluja esimerkiksi kaupunki- ja hankekehittämisessä sekä monipuolisissa rakentamisen ja ylläpidon ratkaisuissa.

Lisäksi haemme myös kansainvälistä kasvua kartoittamalla liiketoimintamahdollisuuksia Ruotsissa ja Norjassa, erityisesti pohjoisilla alueilla.

Trendit

Strategiaamme ohjaavia trendejä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja luonnonvarojen ehtyminen.

Vastuullisuus

Tukevan perustan strategiamme toteutukselle muodostavat monipuolinen osaamisemme, vahvat arvomme sekä yhtenäinen, eettisesti kestävä ja vastuullinen tapamme toimia.