Työturvallisuus

Tavoitteenamme on aina tapaturmaton työmaa. Haluamme taata kaikille työntekijöillemme ja työmaillamme toimiville alihankkijoille turvallisen työympäristön ja huolehtia myös tielläliikkujien liikenneturvallisuudesta. Turvallisuudesta huolehtiminen onkin osa jokapäiväistä tekemistämme. Jokainen destialainen vastaa työnsä turvallisesta toteuttamisesta ja huolehtii myös työkaverinsa turvallisuudesta, jotta työmaillamme on sekä turvallista että terveellistä työskennellä.

Työturvallisuuden johtaminen on osa toimintajärjestelmäämme, jolle on myönnetty kansainvälinen työterveys ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001-sertifikaatti. Toimintaamme ohjaavat turvallisuuspolitiikkamme sekä sitä täydentävät ohjeistukset. Noudattamalla ennalta määriteltyjä prosesseja toimintamme on suunnitelmallista ja ottaa huomioon työhön liittyvät riskit ja kuormitustekijät. Vaadimme myös aliurakoitsijoiltamme yhtä tiukkaa sitoutumista turvallisuuteen kuin itseltämme.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on yhteinen asiamme.

  • Tunnistamme ja ennakoimme riskit. Johdamme niitä suunnitelmallisesti oikea-aikaisilla toimenpiteillä.
  • Huomioimme toiminnassamme ihmisten yksilöllisen tavan toimia ja ne tekijät, jotka aiheutuvat oman organisaation ja yhteistyöverkoston erilaisista toimintatavoista (inhimilliset ja organisatoriset tekijät / HOF).
  • Sitoudumme sopimiimme tavoitteisiin. Kehitämme tavoitteemme mahdollistavia menettelyjä ja työkaluja.
  • Puutumme viipymättä ja aktiivisesti havaitsemiimme epäkohtiin.
  • Toimimme vastuullisesti arvojemme mukaisesti. Vaadimme sitä myös sidosryhmiltämme.
  • Huolehdimme työntekijöidemme työkyvystä ja työssä viihtymisestä säännöllisellä seurannalla ja aktiivisilla kehitystoimilla.

Jokainen destialainen sitoutuu toimimaan turvallisesti ja yhteistä hyvinvointia edistävällä tavalla huomioiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotukset, vaatimukset ja tarpeet.

Asiakaslähtöinen toimintamme tuottaa laadukasta palvelua.

Projektikohtaista turvallisuussuunnittelua

Liiketoimintamme on projektiluonteista, joten teemme töitä muuttuvissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Yhteisten turvallisuusmenettelyjemme lisäksi huomioimme projektikohtaiset turvallisuusasiat aluksi koko projektin näkökulmasta ja tarkennamme niitä työvaiheittain projektin edetessä.

Koska monet projekteistamme toteutetaan liikenneympäristöissä, huolehdimme liikenneturvallisuudesta erityisen tarkasti. Suunnittelemme ja toteutamme työmaidemme ajoneuvoliikennettä, työntekijöitä sekä tarvittaessa rautatieliikennettä koskevat turvallisuutta lisäävät liikennejärjestelyt. Hoito- ja kunnossapitotöiden aikaisen liikenneturvallisuuden varmistamme esimerkiksi kaluston laadukkailla merkinnöillä sekä töiden oikealla ajoituksella.