Silta- ja betoni­­rakenta­­minen

Siltahankkeet nopeammin ja kustannustehokkaammin

Sillat ovat kriittisen tärkeä osa väylä- ja rataverkostoa ja yhdistävät niin ihmiset, tavarat kuin liikenteen. Näyttävimmät sillat ovat myös tunnettuja maamerkkejä, kuten Savonlinnaan rakentamamme Laitaatsalmensilta. Olemme rakentaneet siltoja satojen vuosien ajan ja kehittäneet sillanrakentamisen käytäntöjä yhtä kauan.

Rakennamme ja korjaamme kaikenkokoisia siltoja vaativista vesistösilloista tavanomaisiin maantiesiltoihin.
Siltojen rakentamisessa hyödynnämme kehittämiämme menetelmiä esimerkiksi perustamistapoihin,
muottiteknologiaan ja rakenteiden betonointiin liittyen. Menetelmien avulla voimme toteuttaa
siltahankkeet kustannustehokkaammin ja nopeammin.

Olemme olleet vahvasti mukana kehittämässä siltojen tietomallinnusta ja siltojen 3D-suunnittelua.
Pilvipohjaisen järjestelmän ja digitalisaation myötä urakan kaikki osapuolet pystyvät näkemään
mallipohjaisten suunnitelmien etenemisen reaaliaikaisesti, ja muutoksien hallinta on nopeaa. Mallinnuksen
avulla voimme myös tehdä määrälaskentaa ja työnsuunnittelua vaativien rakenteiden toteutuksessa.

Siltojen tarkastus ja ylläpito

Siltojen suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat erikoisosaamistamme. Suunnitelmallisten tarkastusten ja ylläpitotoimenpiteiden avulla sillat säilyttävät liikenneturvallisuutensa ja
liikenteen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen.

Teemme siltojen ylläpitourakoita monivuotisilla sopimuksilla, joihin kuuluu erilaisia ylläpito- ja korjaustöitä. Lisäksi tienhoitourakoihimme kuuluu siltojen vuosittaisia ylläpitotöitä, kuten pesu ja puhdistus.

Laituri- ja satamarakenteet

Laituri- ja satamarakentaminen vaativat monipuolista erityisosaamista, kuten vedenalaisten työmenetelmien hallintaa. Toteutamme hankkeita kokonaisvaltaisesti yhdistämällä osaamista eri
palvelualueistamme, kuten pohja-, betoni- ja aluerakentamisesta. Rakennamme ja kunnostamme muun muassa lauttapaikkoja, laiturirakenteita ja kokonaisia satama-alueita.

Taitorakenteet teollisuuden toimijoille

Suunnittelemme ja rakennamme erityisosaamista vaativia kohteita tuotantolaitosten, voimalaitosten ja kaivostoiminnan tarpeisiin. Näissä tarvitaan niin sanottuja taitorakenteita, joiden rakentaminen vaatii lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat. Toteutus- ja korjauskohteisiimme kuuluvat esimerkiksi betonirakenteiset parkkitalot, vesitornit, pumppaamot, tunnelit ja raaka-aineiden käsittelyn ja säilyttämisen ratkaisut. Olemme toteuttaneet myös suoja-altaita ja suojausrakenteita haastaviinkin kohteisiin.

Voimme myös auttaa teollisuuden toimijoita etsimään sopivan sijainnin toiminnalle tai kehittää teollisuusalueita.

Siltojen ja muiden betonirakenteiden korjaaminen

Rakenteiden omistajien tulee ylläpitää betonirakenteita, jotta ne vastaavat turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä käyttäjiensä odotuksia. Omaisuuden arvon säilyttämiseksi sekä elinkaaren ja kustannusten hallitsemiseksi betonirakenteita on kunnostettava ja korjattava suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.

Meillä on pitkä kokemus vaativien silta- ja betonirakenteiden korjaamisesta. Meillä on RALA-pätevyys K1+, joka oikeuttaa meidät korjaamaan suuria ja vaativia kohteita. Hallitsemme haastavien vesistö- ja rautatiesiltojen sekä kivirakenteisten museosiltojen kunnostuksen. Tarjoamme kaikki työvaiheet betonirakenteiden korjaamiseen, myös suunnittelun ja erikoisosaamista vaativat työmenetelmät, kuten hiilikuituvahvistamisen.

Tutustu referensseihimme!

Laitaatsalmeen kaksi Suomen suurinta betonisiltaa

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Jarmo Lehtinen

Tarjousvastaava

Väyläpalvelut

+358 40 869 1001

jarmo.lehtinen@destia.fi

Tero Kaijanen

Myyntipäällikkö

Väyläpalvelut

+358 40 843 0479

tero.kaijanen@destia.fi