Kestävät palvelut

Rakentamisen vaikutukset ympäristöön ovat merkittävät ja siksi meillä on palveluntarjoajana suuri vastuu. Haluamme edistää alan vastuullisia toimintatapoja ja mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen myös asiakkaillemme. Tarjoamme infrahankkeiden eri vaiheisiin erilaisia kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja ratkaisuja, kuten vähähiilisiä työmaapalveluita ja päästölaskentaa. Hyödynnämme hankkeillamme vähähiilisiä materiaaleja, kuten hiilikevyttä kiviainesta, sekä vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoainetta ja sähköistä kalustoa.

Ilmastopäästöjen laskenta

Infrarakentamisen suurimmat päästöt aiheutuvat työkoneista, rakennusmateriaaleista, työmaatoiminnoista sekä kuljetuksista. Laskemme ja raportoimme toiminnastamme aiheutuvat ilmastopäästöt vuosittain lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja hyödynnämme tietoa myös potentiaalisimpien päästövähennyskohteiden tunnistamiseksi.

Teemme ilmastopäästöjen laskennan projektikohtaisesti, jotta voimme kohdentaa päästövähennystoimenpiteemme mahdollisimman tehokkaasti ja suunnitella tulevat rakennuskohteet mahdollisimman vähäpäästöisiksi. Mallipohjaisen tuotantoprosessin ja tiedonkeruun avulla pystymme seuraamaan tarkasti työkoneiden sekä urakan sisäisten materiaalikuljetusten aiheuttamia päästöjä.

Hiilineutraali infrahanke

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden olla etulinjassa edistämässä rakennusalan muutosta kohti hiilineutraaliutta. Hiilineutraali infrahanke -konseptin avulla tarjoamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kokonaisvaltaisesti palveluita ja ratkaisuja hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi projekteillamme. Konseptimme sisältää hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin, aktiiviset vähennystoimenpiteet sekä jäljelle jääneen hiilijalanjäljen kompensoinnin.

Uusiutuva polttoaine

Yksi merkittävimpiä rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia ovat polttoaineet. Käyttämällä uusiutuvaa polttoainetta fossiilisten sijaan voimme pienentää työmaakalustomme hiilijalanjälkeä jopa 90 %.

Yhteistyössä Nesteen kanssa kehittämämme ratkaisu vähentää päästöjä ja tarjoaa luotettavaa dataa polttoaineen käytöstä työmailla. Keskitetyssä polttoainesäiliöratkaisussa työmaalle toimitetaan Neste MY Uusiutuvaa polttoainetta sisältävä säiliö, josta voimme sen kaksiosaisuuden ansiosta tankata niin raskasta kalustoa kuin ajoneuvoja. RFID-tunnistautuminen mahdollistaa kuukausittaiset polttoaineraportit, joista on nähtävissä työkonekohtaiset tankkaukset, mikä helpottaa myös päästölaskentaa ja vertailua.

Sähköinen kalusto

Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi vähennämme hankkeilla käyttämämme kaluston aiheuttamia päästöjä hyödyntämällä sähköistä kalustoa. Yhtenä päästövähennystoimenpiteenä olemmekin lisänneet sähkökäyttöisen kalustomme määrää, ja vuoteen 2027 mennessä tuotantoajoneuvoistamme puolet tulee olemaan sähkökäyttöisiä. Hyödynnämme työmaillamme yhä enemmän myös muita sähköisiä työvälineitä, kuten sähkökäyttöisiä maantiivistimiä ja akkuvirtalähteitä.

Varmistaaksemme sähköisen kaluston käyttövarmuuden myös työmaaolosuhteissa olemme kehittäneet sähkölatauskonseptin, joka turvaa latausmahdollisuuden tarpeen mukaan.

Merkittävimmät vähähiiliset materiaalit

Pienennämme hiilijalanjälkeä hankkeillamme erilaisten vähähiilisten materiaalien avulla. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kehittämissämme vaihtoehdoissa hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi perinteisiä materiaaleja pienemmät. Tällaisia ovat esimerkiksi vähähiilinen betoni, teräs, muovi sekä kiviaines. Suunnittelemme vähähiilisten materiaalien käytön aina yhdessä asiakkaan kanssa tarpeen mukaan.

Vähähiilinen kiviaines

Tarjoamme ratkaisut kaikkiin kiviainestarpeisiin sekä rakennusmateriaalien kierrätykseen ja puhtaiden maiden vastaanottoon. Autamme myös erilaisten rakennushankkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kiertotalouspalveluidemme avulla.  

Valmistamme vähähiilistä kiviainesta, jonka tuotanto eli louhinta, murskaus, käsittely ja kuljetus toteutetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja energialla. Voimme tuottaa vähähiilistä kiviainesta tarpeen mukaan kiviainesalueillamme eri puolilla Suomea.

Vähähiilinen betoni

Betonin valmistuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat merkittäviä. Vähähiilinen betoni jopa puolittaa betonirakentamisen hiilijalanjäljen.

Vähähiilinen betoni soveltuu esimerkiksi massiivisiin valukohteisiin, koska sen sitoutumisreaktion lämmöntuotto on pieni. Vaikka tuotteen lujuudenkehitys alkuvaiheessa on tavallista betonia hitaampaa, sen saavutetut loppulujuudet ovat erittäin hyviä. Vähähiilinen betoni täyttää BY-Vähähiilisyysluokituksen eli Suomen Betoniyhdistys ry:n (BY) ylläpitämän menetelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Vähähiilinen muovi

Asiakkaillamme on mahdollisuus käyttää kohteen putkirakenteissa Uponorin Blue-tuotteita, jotka ovat markkinoiden ensimmäisiä muovituotteita, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä jopa 70 %. Niiden valmistus perustuu massatasemalliin ja niiden raakamateriaalista yli 50 % on kierrätettyä. Blue-tuotteen yhteydessä saatava ISCC-sertifikaatti todistaa arvoketjun uusiutuvan sisällön ja tuotteen hiilidioksidipäästövähennykset.

Vähähiilinen teräs

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita vähähiilinen vaihtoehto teräkselle. Teemme yhteistyötä Celsa Steel Servicen kanssa, joka on Suomen suurin raudoitteiden jatkojalostaja ja jakelija. Sen tuotteet valmistetaan mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä käyttäen vesivoimaa. Tuotteiden säästöpotentiaali on noin 40 % verrattuna perinteisiin terästuotteisiin.

Kompensaatio

Vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut eivät vielä yksin riitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Tarjoamme siksi yhteistyössä NGS Suomen kanssa mahdollisuuden rakennushankkeen lopullisten jäljelle jäävien päästöjen kartoitukseen sekä mahdollisuuden neutralisoida hankkeen ilmastovaikutus luotettavasti ja läpinäkyvästi kotimaista kompensaatiota hyödyntämällä. Kompensaatiohankkeena on kotimainen metsän kiertoajan pidennys, jonka päästövähennyspotentiaali on 100 %.

Infran taju
Digitalisaatio, Hankkeet, Vastuullisuus

Uusi konsepti vahvistaa hiilineutraaliutta infrahankkeilla

Destian päämääränä on olla kansainvälisesti hiilineutraalin ja kestävän infrarakentamisen suunnannäyttäjä. Sen kehittämä hiilineutraali infrahanke -konsepti tarjoaa mahdollisuuden astua etulinjaan edistämään rakennushankkeiden muutosta kohti hiilineutraaliutta. Konsepti mahdollistaa erilaisten rakennuskohteiden toteuttamisen hiilineutraalisti sisältäen hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin, aktiiviset vähennystoimenpiteet sekä jäljelle jääneen hiilijalanjäljen kompensoinnin.