Kaupunki­rakenta­minen

Kaupunkirakentamisen vastuullinen osaaja

Rakentaminen keskittyy nykyään vahvasti kaupunkiympäristöön. Kaupungeissa tarvitaan asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden ohella myös uutta kaupunki-infraa. Kaupunkien kestävä kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista osaamista suunnittelijoilta ja rakentajilta. Tarjoamme kaupunkirakentamista laajasti pohjakaivannoista katurakentamiseen ja virkistysalueisiin.

Kaupungin keskellä rakentaminen vaikuttaa vahvasti alueella liikkujiin, jolloin yhteistyön ja sujuvan, avoimen tiedonjaon merkitys korostuu. Suunnitelmallinen toteutus mahdollistaa toimivan ja turvallisen liikkumisen, asumisen ja yrittämisen rakennustöistä huolimatta. Dokumentoimme työn etenemistä ajantasaiseen digitaaliseen tilannekuvaan. Sen avulla seuraamme laatua ja voimme reagoida mahdollisiin poikkeamiin nopeasti. Suurprojekteissa hyödynnämme projektinjohdon prosessejamme ja ohjausryhmätyöskentelyä varmistaaksemme tuotannon sujuvuuden.

Osaamisemme kaupunkihankkeiden liikennejärjestelyjen, osallistamisen ja esteettömyyden huomioinnissa on saanut tunnustusta. Hämeentien uudistusprojekti sai Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:ltä näkövammaisten esteettömyyspalkinnon.

Vastuullinen elinympäristöjen rakentaja

Ennakoimme ja huomioimme rakentamisen ympäristövaikutukset. Kaupungeissa on tärkeää huomioida esimerkiksi työn aiheuttama melu, ja meillä on tarvittavat ratkaisut melusuojaukseen.
Kiertotalousratkaisumme auttavat pienentämään esimerkiksi betonirakentamisen hiilijalanjälkeä ja
tarjoavat vaihtoehtoja luonnonkiviaineksille. Vastaamme myös vaatimuksiin vähäpäästöisemmistä työmaista esimerkiksi polttoaineiden ja koneiden suhteen.

Vahvuutena monipuolisuus

Osaamisemme mahdollistaa hankkeen kuin hankkeen toteuttamisen suunnittelusta rakentamiseen
vaativassakin kaupunkiympäristössä. Olemme vahvimmillamme monipuolisissa hankkeissa ja hallitsemme
eri työlajit pohjarakentamisesta raiderakentamiseen ja väylärakentamisesta energiainfraan. Teemme sekä
maanalaisia että maanpäällisiä töitä.

Olemme toteuttaneet useita yhteistoiminnallisia hankkeita, kuten alliansseja ja projektinjohtourakoita.
Voimme auttaa sopivan toteutusmuodon tai hankintamallin valinnassa. Olemme mielellämme mukana
hankkeissa jo kehitysvaiheessa, jolloin voimme tukea kestävämmän ratkaisun löytämisessä ja myös
tehostaa työskentelyä mahdollistaen lyhyemmän toteutusajan.

Katusaneeraukset ja liikennehankkeet

Toteutamme kaupungeissa ja taajama-alueilla katujen peruskorjauksia, uusia katualueita, pyöräily- ja jalankulkuväyliä sekä raitioteitä yhdistämään alueita. Katusaneerausten ja uudisrakentamisen
osaamisemme kattaa niin pohjarakenteet, vesihuollon hulevesijärjestelmineen, sähkön, lämmityksen kuin tietoliikenteen.

Vaativat pohjakaivannot

Meillä on monipuolista avolouhinnan ja tukiseinärakentamisen osaamista. Siksi pystymme rakentamaan syvät kaivannot uusille rakenteille myös olemassa olevan infran keskelle. Kaupungin keskellä
rakentaessamme varmistamme käytössä olevien järjestelmien toiminnan ja varaudumme viereisten rakenteiden tukemiseen sekä pohjaveden virtauksien hallintaan.

Virkistysalueet ja viherrakentaminen

Toteutamme puistoja, toreja ja lasten leikkipaikkoja standardien mukaisine tarkastuksineen. Teemme pohjatyöt, istutukset, nurmetukset ja kivirakennustyöt. Maan alle rakennamme pihan tekniset järjestelmät, kuten sähköistykset sekä salaoja- ja sadevesiputkistot. Tarjoamme ratkaisuja uudis- ja saneerauskohteisiin kaupungeille, liike- ja teollisuuskiinteistöille sekä rakennusliikkeille. Teemme myös takuuhoitoja, jolloin alue on viihtyisä ja hyvinvoiva pitkälle tulevaisuuteen.

Maa-alueiden kunnostaminen

Aluerakentaminen alkaa vanhojen rakenteiden ja puuston poistamisella. Käyttötarkoituksen muuttuessa maa-alue pitää usein kunnostaa ennen sen käyttöönottoa. Käyttämillämme välineillä ja menetelmillä voimme kunnostaa pilaantuneita maa-alueita vaativissakin kohteissa. Lisäksi huolehdimme pohjaveden suojauksesta työn aikana sekä saastuneen maa-aineksen loppusijoituksesta.

Kattavat talonrakentamisen palvelut

Tarjoamme talonrakentamisen palveluita suunnittelusta rakentamiseen. Rakennamme talot modulaarisesti tai tarpeen vaatiessa paikalla rakentaen. Autamme myös viranomaisten lupaprosesseissa. Toteutamme sähköasemia, varastoja, pysäköintihalleja sekä muita halleja. Erityisosaamistamme ovat haastavat betonirakenteet ja työskentely vaativissa ympäristöissä esimerkiksi infraverkkojen, kuten ratayhteyksien tai energiaverkkojen, läheisyydessä.

Tutustu referensseihimme

Hankkeena haastava Kaisantunneli on infraosaamisen taidonnäyte

Hämeentiestä entistä sujuvampi liikkujille

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Uudet kaupunkikeskukset

Teemu Koivula

Projektijohtaja

Kaupunkirakentaminen, uudet kaupunkikeskukset

+358 41 731 6444

teemu.koivula@destia.fi

Vaativat pohjakaivannot

Aki Partanen

Työpäällikkö

Kaupunkirakentaminen, vaativat pohjakaivannot

+358 41 731 6367

aki.partanen@destia.fi

Katusaneeraukset

Kari Toivonen

Tarjouspäällikkö

Väyläpalvelut

+358 400 756 154

kari.toivonen@destia.fi

Tero Kaijanen

Myyntipäällikkö

Väyläpalvelut

+358 40 843 0479

tero.kaijanen@destia.fi

Talonrakentaminen

Jarkko Ilkka

Yksikön johtaja

Teollisuus- ja tuulivoimarakentaminen

+358 41 731 0877

jarkko.ilkka@destia.fi