Maisema- ja kaupunki­tila­suunnittelu

Inspiraatiota tai mielenrauhaa tuova elinympäristö, kuten laadukas keskustan kaupunkitila, turvallinen leikkipuisto tai metsäreitti virkistysalueella, on kaikkien oikeus. Suunnittelemme alueiden erityispiirteet ja arvot huomioivaa, kestävästi toteutettua ja kunnossapidettävää ympäristöä, joka huomioi käyttäjien tarpeet ja on viihtyisä. Pyrimme aina tuomaan työhön myös jotain omaleimaista ja paikan henkeä korostavaa.

Teemme maisema- ja ympäristösuunnitelmia erilaisiin kohteisiin pihoista leikkipuistoihin, toreihin, aukioihin, liikuntapaikkoihin ja muuhun yleiseen ja yhteiseen kaupunkiympäristöön. Laadimme suunnitelmia laajemmille viher- ja virkistysalueille ja eri suunnitteluvaiheiden kaavahankkeisiin. Teemme strategisia suunnitelmia, yleissuunnitelmia, puisto- ja katusuunnitelmia, rakentamissuunnitelmia, työmaapalvelua ja hoitosuunnitelmia.

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Elinympäristöämme koettelevat haasteet, kuten erilaiset ilmastonmuutoksen seuraukset ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kiertotalouden edistäminen ovatkin entistä tärkeämpiä suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtia. Suunnitelmissamme mietimme, miten voimme minimoida haitallisia vaikutuksia elinympäristössämme ja toteuttaa yhä vähemmillä resursseilla yhä enemmän hyötyjä tuottavia ratkaisuja tinkimättä kuitenkaan viihtyisyydestä ja toimivuudesta. Voimme esimerkiksi säästää mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta, parantaa kasvualustaa paikan päällä ja käyttää uudelleen kivirakenteita.

Käyttäjiä palvelevaa suunnittelua

Tarjoamme palveluitamme muun muassa kunnille ja kaupungeille, yrityksille, ELY-keskuksille ja Väylävirastolle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa, jotta suunnitelma palvelee mahdollisimman hyvin tulevia käyttäjiä. Teemme tarvittavat analyysit ja selvitykset sekä tarkastelemme erilaisia vaihtoehtoja ja niiden alustavia kustannuksia, joiden pohjalta jatkamme varsinaista suunnittelutyötä. Tarvittaessa hyödynnämme myös kumppaneidemme erikoisosaamista.

Maisema- ja ympäristösuunnittelussa käytössämme ovat mm. AutoCad, Microstation ja Vectorworks ja paikkatieto-ohjelmistot. Olemme myös mukana kehittämässä maisemasuunnittelun tietomallinnusta ja alaa yleisesti osallistumalla erilaisten viheralan ohjeiden laadintaan.

Tutustu referensseihimme!

Kiviniemenrannan lähiliikuntapuistossa liikutaan ja leikitään nyt monin tavoin

­­Uutta ilmettä ja houkuttelevuutta arvokkaalle maisemapuistolle

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Laura Soosalu

Ryhmäpäällikkö

Maisema ja kaupunkitila

+358 40 758 2105

laura.soosalu@destia.fi

Arto Kuskelin

Yksikön johtaja

Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut

+358 40 546 0126

arto.kuskelin@destia.fi