Strategiset liikenne­järjestelmät

Tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen järjestelmillä on merkittävä vaikutus elinkeinoelämään, huoltovarmuuteen ja koko yhteiskunnan toimivuuteen – infrastruktuuri kun pitää ihmiset, tavarat ja palvelut liikkeessä. Tarjoamme asiantuntijuuttamme liikennejärjestelmien strategiseen kehittämiseen ja tulevaisuuden toimintaympäristön hahmottamiseen.

Palveluihimme kuuluvat liikennejärjestelmän osa-alueita tarkastelevat visio- ja strategiatyöt, logistiikan ja elinkeinoelämän selvitykset, infrastruktuurin perusteluaineistot, asiantuntijalausunnot sekä vastaaminen median tietotarpeisiin liikenteestä ja infrastruktuurista. Destialla on laaja osaajaverkosto, jonka avulla voimme tarjota palveluja koko infran elinkaaren ajalta strategisesta tarkastelusta suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Edistämme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä julkisten organisaatioiden, kuten valtion virastojen, ministeriöiden, kauppakamarien ja muiden etujärjestöjen sekä kuntien, kaupunkien ja elinkeinoyhtiöiden kanssa.

Vuorovaikutamme eri alojen johtavien asiantuntijoiden kanssa suoraan ja esimerkiksi työpajatyöskentelyn avulla. Jalostamme olemassa olevaa tietoa omalla asiantuntijatyöllämme ja luomme uutta. Käytämme tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä sekä data- ja paikkatietoanalyysejä toimintaympäristön analysointiin ja liikennejärjestelmän tulevaisuuskuvien luomiseen.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmän kehittäjä

Tarkastelemme tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen järjestelmiä liittyen etenkin toimintaympäristön ilmiöihin, jotka vaikuttavat liikenteen kysyntään ja tarjontaan, energiaratkaisuihin sekä eri liikennejärjestelmien edellytyksiin. Infran toimintakelpoisuuden ja kehittämistarpeiden osalta huomioimme liikenteen toimivuuden, turvallisuuden, taloudellisuuden sekä kestävän kehityksen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jorma Mäntynen

Johtaja, professori

Strategiset liikennejärjestelmät

+358 40 620 4583

jorma.mantynen@destia.fi

Riku Huhta

Projektipäällikkö

Strategiset liikennejärjestelmät

+358 40 761 0243

riku.huhta@destia.fi

Arto Kuskelin

Yksikön johtaja

Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut

+358 40 546 0126

arto.kuskelin@destia.fi