Destia työn­antajana

Voittava joukkueemme

Tarjoamme merkityksellistä työtä jokaiselle destialaiselle. Meitä on noin 1 600 eri alan osaajaa muun muassa infrasuunnittelun, -rakentamisen ja kunnossapidon puolelta. Monimuotoisuus on paitsi tärkeää, myös vahvuutemme – edustamme laajaa skaalaa niin iältämme, sukupuoleltamme kuin koulutustaustaltamme.

Hyvinvoivat destialaiset kaiken a ja o

Hyvinvoiva henkilöstömme on kaiken tekemisemme keskiössä.

Kannustamme destialaisia ylläpitämään työkykyään tarjoamalla kattavat terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa tukevia etuja (mm. 400 € kulttuuriin, liikuntaan, hierontaan ja hammashoitoon).

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kannustamalla työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen, huomioimalla ikääntyvien työntekijöiden tarpeet sekä tarjoamalla joustavia työaikamahdollisuuksia esimerkiksi hybridityön kautta.

Vuonna 2021 eNPS-lukumme eli henkilöstön suositusindeksimme nousi ollen 30 (2020: 27).

Valmentava johtaminen

Panostamme valmentavan johtamisen kehittämiseen. Haluamme taata, että jokaista destialaista johdetaan ihmisläheisesti. Näin ihmisten motivaatio säilyy, osaaminen kehittyy ja he voivat hyvin.

Sisäisiin johtamisohjelmiimme osallistuu joka vuosi noin 40 esihenkilöä. Innostavan johtamisen kautta varmistamme, että jokaisella destialaisella on esimerkillinen esihenkilö, joka antaa vastuuta, on tarpeeksi läsnä ja kannustaa.

Meillä saa aidosti vaikuttaa urapolkuunsa

Kannustamme destialaisia ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamistaan. Tuemme jatkuvaa oppimista muun muassa vuosittaisilla ura- ja osaamiskeskusteluilla, joissa pääpainona on arvioida onnistumisia, osaamista sekä uratoiveita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Omistajamme Colasin kautta meillä on 55 000 kollegaa 50 eri maassa. Suuri talomme ja kansainvälinen omistajamme mahdollistaa monenlaisia urapolkumahdollisuuksia sekä kansainvälisen osaamisen jakamisen.

Palkitsemme suorituksia

Arvomme ohjaavat myös palkitsemistamme. Tarjoamme kilpailukykyisen kokonaisuuden aineellista ja aineetonta palkitsemista läpi vuoden.

Kannustinjärjestelmämme palkitsee yksilöitä, tiimejä ja koko henkilöstöä hyvistä suorituksista sekä yhtiön menestyksestä. Toimivan tulosjohtamisen avulla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan palkitsemiseensa.

Kuuntelemme henkilöstöämme

Keräämme henkilöstöltämme palautetta säännöllisillä pulssi- ja henkilöstötutkimuksilla. Jokainen destialainen pääsee siis antamaan äänensä ja vaikuttamaan oman tiimin ja koko työyhteisön kehittämiseen.

Viime vuonna tunnistimme yhdeksi kehityskohteeksemme roolien ja vastuualueiden selkiyttämisen. Vastauksena henkilöstöllemme loimme eri tehtäviin tehtävänkuvauksia, joita voimme hyödyntää sekä uuden henkilön perehdytyksessä että palaute- ja tavoitekeskusteluissa.

Vuoden 2021 henkilöstötutkimusten perusteella olemme jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi jo tänään!

Etsimme jatkuvasti uusia destialaisia erilaisiin rooleihin infran suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä erilaisiin tukitoimintoihin.