Työterveys ja hyvinvointi

Arvomme rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen ovat perusta tekemisellemme sekä päätöksenteollemme. Pyrimme takaamaan hyvinvoivan ja tasavertaisuutta edistävän työpaikan koko henkilöstöllemme. Olemme vastuullinen työnantaja, kuuntelemme työntekijöitämme ja tarjoamme heille monipuolisesti mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen.

Työterveyden ja hyvinvoinnin johtaminen on osa toimintajärjestelmäämme, jolle on myönnetty kansainvälinen työterveys ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -sertifikaatti. Toimintaamme ohjaavat turvallisuuspolitiikkamme sekä sitä täydentävät ohjeistukset.

Hyvinvoiva Destia

Tekemisemme keskiössä ovat ihmiset. Meille onkin tärkeää, että töissä viihdytään ja kehitytään. Kiinnitämme myös huomiota työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen, ikääntyvien työntekijöiden tarpeisiin sekä työajan joustoihin, jotta aikaa jää myös elämän tärkeimpiin asioihin.

Meille työntekijöidemme hyvinvointi on osa menestystämme. Seuraamme hyvinvoinnille asetettujen tavoitteiden ja mittareiden toteutumista johdon toimesta, minkä lisäksi tarkastelemme työympäristön ja -yhteisön tilaa vuosittain. Meillä työntekijöistä välittäminen on luontainen osa esihenkilötyötä ja tavoitteemme on läpi työuran hyvinvoivat ja työkykyiset destialaiset.

Seuraamme työntekijöidemme työkykyä jatkuvasti ja reagoimme muutoksiin aktiivisesti varhaisen tuen mallimme mukaisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa pitkäaikaisen tai pysyvän työttömyyden tunnistamiseksi jo varhaisessa vaiheessa.

Haluamme turvata henkilöstömme työkyvyn ja hyvinvoinnin eri elämäntilanteissa. Haasteiden ennaltaehkäisyn ja työkyvyn ylläpidon tueksi tarjoamme destialaisille ja erityisesti riskiryhmille harkittuja tukitoimia ja toimenpiteitä, jotka räätälöidään tarpeen mukaan. Etsimme myös aktiivisesti kuntoutusvaihtoehtoja mahdollistamaan paluun takaisin työelämään.

Olemme vastuullinen työnantaja

Tarjoamme merkityksellistä työtä jokaiselle destialaiselle. Meille on tärkeää toimia työnantajana vastuullisesti. Seuraamme ja edistämme Destiassa jatkuvasti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä panostamme turvalliseen ja terveelliseen työhön.