Kolmansien osapuolten tiedotteet Destiaan liittyen

2024

toukokuu 2024

15.5.2024 − Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten?

Väylävirasto selvitti jälleen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana sekä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui eniten.

Erittäin vaativissa hoitourakoissa tyytyväisimpiä oltiin Oulussa (Destia). Vaativissa urakoissa sen sijaan tyytyväisimpiä oltiin Mäntsälässä (Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU) ja Kuopiossa (Savon Kuljetus Oy). Perusurakoissa tyytyväisimpiä oltiin Iissä (Destia), toisiksi tyytyväisimpiä Ivalossa (Destia) ja kolmanneksi tyytyväisimpiä Vetelissä (YIT).

Erittäin vaativissa urakoissa tienkäyttäjien tyytyväisyys oli parantunut eniten Oulussa (Destia), vaativissa puolestaan Kemissä (Terranor Oy) ja Mäntsälässä (Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU). Perusurakoissa eniten tyytyväisyys oli parantunut Iissä (Destia), toisiksi eniten Pellossa (YIT) ja kolmanneksi eniten Pudasjärvellä (YIT).  

huhtikuu 2024

17.4.2024 − Pieksämäen asemajärjestelyt -hankkeen toisessa vaiheessa uusitaan välilaituri

Pieksämäen henkilöratapihan parannushanke jatkuu toukokuussa välilaiturin remontilla. Viime syksynä valmistuivat reunalaiturien muutostyöt. Hankkeen toisen vaiheen urakoitsijaksi valittiin Destia Rail Oy.

tammikuu 2024

25.1.2024 − Vt 6 Korian kohta -hankkeen rakentaminen käynnistyy

Kouvolan länsipuolella, Korian taajaman kohdalla käynnistyvät Kuutostien rakennustyöt. Tietä parannetaan noin kahden kilometrin matkalla uudelle tielinjalle nykyisen tien länsipuolelle. Myös rautatien ylittävä Korian maantiesilta uusitaan. Hankkeen rakennusurakasta vastaa Destia Oy.

2023

marraskuu 2023

15.11.2023 − Vt3 Hämeenkyrönväylä -hanke valmistui viimeistä työtä myöten

Hankkeen tavoitteena oli parantaa valtatie 3:n liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2020. Reilun kahden vuoden rakentamisen jälkeen Hämeenkyrönväylä otettiin käyttöön liikenteelle vuoden etuajassa keskiviikkona 30.11.2022.Hankkeessa rakennettiin noin 10 kilometrin pituinen uusi väylä, joka sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Samalla rakennettiin kolme eritasoliittymää ja 11 siltaa. Uuden osuuden nelikaistaisuus ja korkeampi nopeusrajoitus on lyhentänyt matka-aikaa.

lokakuu 2023

10.10.2023 − Vt 6 Korian kohta -hankkeen urakoitsijaksi Destia

Väylävirasto on allekirjoittanut urakkasopimuksen Vt 6 Korian kohta -hankkeen toteuttamisesta Destia Oy:n kanssa. Hankkeessa uusitaan rautatien ylittävä maantiesilta Korian taajaman kohdalla Kouvolassa ja parannetaan kuutostietä sillan molemmin puolin uudelle tielinjalle. Rakentamisen suunniteltu aloitusajankohta on talvikaudella 2023–2024.

syyskuu 2023

14.9.2023 − Kupittaa–Turku-ratahanke: Kaksoisraiteen rakentaminen Kupittaan ja Turun rautatieasemien välillä alkaa

Sähköistetyn kaksoisraiteen rakentaminen Kupittaan ja Turun rautatieasemien välillä alkaa tällä viikolla vanhan radan purkamisella, maaleikkauksilla ja pohjan vahvistustöillä koko rata-alueella. Kaksoisraide rakennetaan Helsinginkadun viereen. Kaksoisraiteen urakoitsijaksi on valittu Destia Rail Oy. 

28.9.2023 − Valtatie 8:n parantamishanke Eurajoen keskustan kohdalla on valmistunut

Valtatie 8:n parantamishanke on saatu kaikilta osin valmiiksi Eurajoella. Kuluneen kesän ja syksyn aikana viimeisteltiin muun muassa siltojen korjaustyöt, katuverkkojen päällystykset, tuulivoimalan siirto sekä muut täydennykset ja korjaukset. Hankkeen päätoteuttajana toimi Destia Oy. 

kesäkuu 2023

19.6.2023 − UNICEF: Ahlström Collective Impact jatkaa vahvaa tukeaan UNICEFin koulutustyölle

Ahlström Collective Impact tukee UNICEFin maailmanlaajuista koulutustyötä myös vuonna 2023. Osana yhteistyötä Suomen UNICEF kouluttaa Ahlström Collective Impactiin kuuluvien yritysten ja säätiöiden henkilöstöä lapsen oikeuksista ja niiden merkityksestä yritysten liiketoiminnassa. Ahlström Collective Impactin tuki UNICEFin koulutusohjelmalle on tänä vuonna lähes 800 000 eur.

2022

lokakuu 2022

7.10.2022 − INFRA ry: Järjestöt tekivät Suomelle väylävision malliksi – tavoitteena turvata saavutettavuus ja vahvistaa linkkejä länteen

Järjestöjen teettämän väylävision mukaan etenkin pääväylien modernisointi kannattaisi. Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi -raportin tilasivat INFRA, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, SAK, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ja Suomen Tieyhdistys. Hankkeen toteutti Destian Strategiset Liikennejärjestelmät -yksikkö.

syyskuu 2022

28.9.2022 − UNICEF: Ahlström Collective Impactilta yli miljoonan euron tuki UNICEFin työhön

Ahlström Collective Impact nostaa tukensa Suomen UNICEFille tänä vuonna yli miljoonaan euroon. Tuesta yli 750 000 euroa ohjataan UNICEFin globaaliin koulutusohjelmaan.

maaliskuu 2022

9.3.2022 − Electreon: Electreon and Destia to develop wireless charging in Finland

The companies have signed a Memorandum of Understanding (MoU) and as part of the collaboration, the companies will first showcase the wireless charging solution to potential customers by integrating the Electreon wireless system to a commercial electric vehicle (EV). The goal of the collaboration is to develop commercial wireless charging projects, where Electreon’s wireless charging system and related operation and maintenance services could be provided as part of Destia’s Charging as a Service solution.

3.3.2022 − SKAL ry: Selvitys: Kuorma-autokuljetusten hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi vähentää parantamalla tiestöä ja liikennetekniikkaa

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL ry:n tilaama ja WSP Finland Oy:n ja Destia Oy:n asiantuntijoiden tekemä selvitys tieteknisten ominaisuuksien sekä liikenneteknisten ja kunnossapidon toimenpiteiden vaikutuksista kuorma-autokuljetusten CO2-päästöjen määrään on valmistunut. Selvitys osoittaa, että 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä ajetaan vuosittain raskailla ajoneuvoilla huonokuntoisilla teillä.

2021

joulukuu 2021

1.12.2021 − Colas: Colas closes acquisition of Destia, largest provider of road & railway infrastructure in Finland

As stipulated in an agreement signed on August 25, 2021, and following approval by the competition authorities, Colas SA acquired 100% of the shares of Destia Oy from Ahlström Capital, a Finnish family investment company.

1.12.2021 − Ahlström Capital: Ahlström Capital saattaa päätökseen Destian myynnin

Ahlström Capital on saattanut päätökseen Destian myynnin Colas SA:lle. Destiaa on kehitetty Ahlström Capitalin omistuksessa arvojohdetuksi, johtavaksi infratoimijaksi Suomessa. Uuden teollisen omistajan Colasin tuella Destia on hyvässä asemassa toteuttamaan Pohjoisen elämän yhdistäjä -strategiaansa.

lokakuu 2021

13.10.2021 − Vt 8 Turku–Pori: ohituskaistahanke valmistui – kolme ohituskaistaparia on käytössä

Vt 8 Turku–Pori-tieosuudella on rakennettu kolmea ohituskaistaa 2020–2021 välisenä aikana. Uudet ohituskaistat rakennettiin Laitilaan, Mynämäelle ja Eurajoelle ja kaikki kolme ohituskaistaparia on nyt saatu valmiiksi. Destia toimi urakoitsijana kaikissa kohteissa.

syyskuu 2021

30.9.2021 − E18 Turun kehätien Kausela–Kirismäki -osuuden ensimmäinen vaihe valmistui aikataulussa ja budjetissa

Turun kehätien Kausela–Kirismäki -hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen tärkeimpiä parannuksia ovat kehätien tasoliittymien poistaminen ja tien nelikaistaistaminen välillä Pukkila–Kirismäki, Avantin logistiikka-alueen yhteyksien parantaminen sekä Kirismäen eritasoliittymän uudistaminen. Destia toimi ensimmäisen rakennusvaiheen urakoitsijana.

16.9.2021 − Ahlström Collective Impact makes a significant investment into UNICEF’s Global Education Program

Ahlström Collective Impact is a joint responsibility initiative by the Ahlström Network companies and foundations. For 2021, Ahlström Collective Impact has succeeded in more than doubling the investment it makes and donates 600,000 euros into UNICEF’s Global Education Program.

elokuu 2021

26.8.2021 − Ahlström Capital: Ahlström Capital myy Destian Colas SA:lle

Ahlström Capital on sopinut myyvänsä 100 % Destia Oy:n osakkeista Colas SA:lle. Kaupan odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

26.8.2021 − Colas: Colas signs an agreement to acquire Destia, a major player in the road and rail markets in Finland

Colas on sopinut ostavansa 100 % Destian osakkeista Ahlström Capitalilta. Yritysosto on linjassa Colasin strategian kanssa, jonka mukaan yritys tavoittelee kasvua tietyilla kohdealueilla, kuten Pohjois-Euroopassa.

heinäkuu 2021

12.7.2021 − Sinimäen uuden sähköaseman rakentaminen etenee, erityishuomio turvallisuudessa ja vastuullisuudessa

Espoon Sinimäkeen rakennetaan uutta sähköasemaa, joka palvelee suoraan 15 000 espoolaista ja takaa välillisesti yli 140 000 asukkaan sähkönsaannin. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös kuuden kilometrin mittainen suurjännitteinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköasemien välille. Työmaalla työskentelevien turvallisuudesta vastaa pääurakoitsija Destia, joka valvoo työturvallisuutta päivittäin.

12.7.2021 − Uusittu tekniikka turvaa lauttaliikennettä Kustavin ja Ahvenanmaan välillä

Kustavin Vuosnaisten lauttasataman rakennustyöt ovat valmistuneet ja yhteysalus on aloittanut liikennöinnin uuteen laituripaikkaan kesäkuun alkupuolella. Uuden laiturin urakoinnista vastasi Destia.

kesäkuu 2021

22.06.2021 − Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Suomen suurin päällystystyömaa on käynnissä välillä Kirri-Vehniä

Toukokuussa 2019 aloitettu valtatie 4:n parantaminen välillä Kirri–Tikkakoski on rakentamisen puolivälissä. Destia toimii hankkeen urakoitsijana.

01.06.2021 − Sähköisen liikenteen ohjelmisto-startup eMabler keräsi 630 000 euron rahoituksen

Destia tehostaa hallinnoimiensa sähköajoneuvojen latauslaitteiden ylläpitoa eMablerilla, mikä parantaa niiden käyttöastetta.

toukokuu 2021

11.05.2021 − Fintraffic kilpailutti ratapihaliikenteenohjauspalvelut: VR-Yhtymä Oy ja Destia Rail Oy kumppaneiksi

Destia Rail Oy on valittu ratapihaliikenteenohjauspalveluiden (RLO) sopimuskumppaniksi RLO-alueelle 2. Alue kattaa Joensuun, Kuopion ja Pieksämäen. Sopimus astui voimaan 1.5.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

helmikuu 2021

16.02.2021 − Espoon Sinimäkeen rakennettava sähköasema vastaa kasvavaan sähkönkulutukseen ja parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Espoossa

Destia toimii pääurakoitsijana Carunan projektissa, jossa rakennetaan Espoon Sinimäkeen uusi sähköasema. Sähköaseman rakentaminen vaatii vahvaa pohja-, sähköverkko- ja talonrakentamisen osaamista, jota Destialta löytyy, ja voimmekin toimittaa tehokkaasti koko urakkakokonaisuuden.

2020

joulukuu 2020

3.12.2020 − 8.12.2020 avattava Lahden eteläinen kehätie luo Suomeen uuden logistiikkavyöhykkeen ja tuo huomattavia parannuksia liikenneturvallisuuteen

Lahden eteläinen kehätie avataan liikenteelle 8.12.2020 noin vuoden etuajassa, mikä hyödyttää sekä liikenneturvallisuutta että logistiikkaa. Destia toimii hankeosan 1A suunnittelun ja rakentamisen pääkumppanina.