Alihankkijat

Kiinnostaako yhteistyö kanssamme?

Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien kanssa. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa yhteistyöverkostoamme, tukea läpinäkyvää ja reilua kilpailua sekä pyrkiä torjumaan rakennusteollisuuden harmaata taloutta. Haluamme varmistaa toimittajien ja alihankkijoiden tehokkaan ja luotettavan verkoston, mutta myös toimia hyvänä kumppanina, joka on toimittajiemme ja alihankkijoidemme ykkösvalinta.

Arvojemme mukaista toimintaa

Meitä ohjaavat vahvat arvot ja eettiset toimintaperiaatteet. Haluamme, että myös kaikki yhteistyökumppanimme sitoutuvat arvoihimme: rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen.

Sopimuskumppaneiden yhteiskuntavastuusäännöt

Edellytämme, että kaikki alihankkijamme ja toimittajamme noudattavat konsernimme sopimuskumppaneiden yhteiskuntavastuusääntöjä.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa voi jättää ilmoituksen, mikäli epäilee tai havaitsee toiminnassamme eettisten ohjeidemme vastaista toimintaa. Ilmoituskanavan avulla edistämme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossamme.

Tilaajavastuulaki torjuu harmaata taloutta

Noudatamme tilaajavastuulakia. Edellytämme aliurakoitsijoiltamme ja materiaalitoimittajiltamme kuulumista Vastuu Groupin ylläpitämään Luotettava Kumppani -palveluun ja rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. Ulkomaisilta palveluntoimittajilta edellytämme samoja lain ja säännösten mukaisia selvityksiä ja tietoja kuin kotimaisilta toimittajilta.

Edellytämme, että kaikilla ulkomaalaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa koko työsuhteen keston ajan. Varaudu esittämään nämä voimassaolevat dokumentit Destian työmaaperehdytyksessä​.

Vastuullinen toimitusketju

Asiakas on meille aina ykkönen. Pidämme lupauksemme ja toteutamme palvelut asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Noudatamme kaikissa hankinnoissa arvojamme ja eettisiä ohjeitamme sekä reiluja kilpailuttamisperiaatteita.

Pakolliset pätevyydet työmaillamme

Edellytämme kaikilta työmaillamme työskenteleviltä henkilöiltä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja tieturva 1 -pätevyyttä. Lisäksi heidän tulee osallistua työmaaperehdytykseen.

Yhteistyöhön kanssamme?

Jos haluat kumppanoitua kanssamme, pyydämme täyttämään esitietokyselyyn perustiedot yrityksestä. Näin varmistamme, että kaikki yhteistyökumppanimme noudattavat Suomen lakeja ja säädöksiä, sekä sitoutuvat arvoihimme ja toimintamalleihimme sekä oikeudenmukaisen kilpailutuksen periaatteisiin.