Tietosuoja

Destia-konserniin kuuluvat yhtiöt (”Destia”) ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tietosuojaselosteissamme kuvaamme, miten käsittelemme henkilötietoja eri tilanteissa.

Tietosuojaseloste – asiakassuhteet

Seloste kuvaa, kuinka käsittelemme nykyisten ja potentiaalisten yksityisasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden työntekijöiden ja muiden edustajien henkilötietoja, mukaan lukien asiakkaisiin liittyvä viestintä ja markkinointi.

Tietosuojaseloste – toimittajat, alihankkijat ja muut sidosryhmät

Seloste kuvaa, kuinka käsittelemme nykyisten ja potentiaalisten toimittajien, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien työntekijöiden ja muiden edustajien henkilötietoja, mukaan lukien sidosryhmiin liittyvä viestintä ja markkinointi.

Tietosuojaseloste – IT-palvelut

Seloste kuvaa, kuinka käsittelemme henkilötietoja Destian IT-järjestelmien ja -palveluiden, Destian sovellusten ja Destian verkkosivujen yhteydessä.

Tietosuojaseloste – ilmoituskanava

Seloste kuvaa, kuinka käsittelemme henkilötietoja konsernin Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittelyn sekä niistä käynnistyvien selvitysten ja prosessien yhteydessä.

Tietosuojaseloste – video- ja kuvamateriaali

Seloste kuvaa, kuinka käsittelemme valvontakameroilla, riistakameroilla ja droneilla kerättyjä henkilötietoja.