Väylärakentaminen

Väylärakentamisen osaaja vuosikymmenten kokemuksella

Tierakentaminen

Toteutamme niin pieniä paikallisia kuin suuria valtatiehankkeita vuosikymmenien kokemuksella.

Suurhankkeita olemme tehneet esimerkiksi ST-urakkamallilla (suunnittele ja toteuta) ja elinkaarimallilla. Elinkaarimallissa palveluun yhdistetään suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös väylien hoito, ylläpito ja rahoitus. Suurhankkeissamme hyödynnämme seuraavia osaamisalueitamme: louhinta, murskaus, siltojen rakentaminen, meluaitojen rakentaminen, tehokas massojen käsittely, paalulaattojen rakentaminen ja valaistusten toteutus.

Panostamme turvalliseen työskentelyyn sekä mallipohjaiseen rakentamiseen.

Katurakentaminen kaupunkiympäristössä

Kaupungeissa toteutamme katujen peruskorjauksia sekä uusia katuja ja katualueita. Katuremonttien ja uudisrakentamisen osaamisemme on laajaa: pohjarakenteet, vesihuolto (sadevesi-, vesi- ja viemäriputket), sähkö- ja teleliikennekaapelien varausputkien asentaminen, maakaasu- ja kaukolämpölinjat sekä raitiotien, ajokaistojen, jalkakäytävien ja pyöräkaistojen rakentaminen.

Yhteistyön merkitys tilaajan, suunnittelijoiden ja laiteomistajien kanssa korostuu katusaneerauskohteissa. Uutta rakennettaessa on samalla varmistettava käytössä olevien järjestelmien toiminta, ja oltava valmius edetä tehokkaasti suunnitelmamuutoksien yhteydessä.

Työt tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä toteutamme suunnitelmallisesti järjestelyin, joilla mahdollistetaan turvallinen liikkuminen, asuminen ja yrittäminen alueella. Toimimme hankeviestinnän prosessimme mukaisesti tarjoten kolmansille osapuolille ajantasaista tietoa ja käyttäen vuorovaikuttamisen keinoja jokaisen rakennuskohteen tarpeen mukaisesti.

Liikenteenohjauspalvelut

Tarjoamme kokonaispalvelua teillä ja kaduilla tehtävien töiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelusta, niiden toteutukseen ja ylläpitoon. Tärkeimmät ratkaisuihimme vaikuttavat tekijät ovat työ- ja liikenneturvallisuus, liikenteen sujuvuus ja asiakkaan työn eteneminen aikataulun mukaisesti.

Liikenteenohjauksen kokonaispalveluja ovat:

  • liikenteenohjaussuunnittelu
  • liikennejärjestelyjen toteutus liikenteenohjauslaitteineen
  • tarvittavan tiedotuksen järjestäminen

Muita liikenteenohjauspalveluita ovat:

  • tilapäiset ja pysyvät viitoitukset
  • opastustaulujen, portaalien ja liikennemerkkien asennus-, korjaus- ja purkutyöt
  • työmaiden tiedotustaulut
  • liikenteenohjaus käsin tai siirrettävin liikennevaloin
  • nosto- ja nostokorityöt
  • liikennejärjestelyjen kunnossapito ja päivystys
  • liikenteenohjauslaitteiden vuokraus: betoniesteet (200 kg - 1 800 kg), törmäyssuoja-auto, liikennemerkit, suojakaiteet (mm. Miniguard), aidat, kaista-opastevaunut, liikennevalot ym.