Turvallisuus kaiken lähtökohta

Destian työmaat olivat turvallisimpia infratyömaita viime vuonna. Tapaturmataajuutemme oli ennätyksellisen alhainen: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

Lue lisää  >

>

Via -sidosryhmälehti

CE-merkintä on laadun tae myös kiviainekselle, lue lisää Vian digi-versiosta. Tutustu myös mm. vt 5 Mikkelin kohta -projektiimme, geosuunnitteluumme sekä tarjouslaskennan tositoimijoihimme.

Lue lisää  >
>

Palvelut koko radanpidon elinkaarelle

Toteutamamme ratatyöt vaativista useiden kilometrien mittaisista päällysrakenneurakoista pienempiin silta-, ratarumpu- ja massanvaihtotöihin. Vastaamme yli puolesta Suomen rataverkon kunnossapitoalueesta.

Lue lisää  >
>

Vuosikertomus 2015

Verkkovuosikertomuksemme sisältää katsauksen vuoteen 2015, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä GRI:n mukaisen raportoinnin yritysvastuusta.

Lue lisää  >