Infran taju Kunnossapito, Vastuullisuus

Turun keskustan kunnossapito palvelee käyttäjää ja ympäristöä

Istut puiston penkillä juttelemassa ystäväsi kanssa kevätpäivästä nauttien, tiputat purukumin ohimennen tien vieressä olevaan roska-astiaan ja pyöräilet lakaistua tietä pitkin kotiin. Kaupunkialueen kunnossapito näkyy alueen asukkaiden elämässä joka päivä, vaikka se monesti toimii parhaimmillaan juuri silloin, kun tavallinen kulkija ei tule kiinnittäneeksi asiaan huomiota.

Turussa kunnossapidon keskiöön on urakan ensi metreistä asti nostettu erityisesti alueen loppukäyttäjien eli kaupunkilaisten ja siellä vierailevien kokemus sekä toiminnan vastuullisuus. Allianssimallisen urakan ansiosta kehitysideoista ja paremmista toimintamalleista voidaan sopia joustavasti tilaajan ja urakoitsijoiden kesken aina tarpeen mukaan.

Turun keskusta-alueen kunnossapitoallianssin muodostavat Destia ja viherrakennus- ja ylläpitoalan yritys Entti Infra Oy yhdessä urakan tilaajan Turun kaupungin kanssa. Allianssissa osapuolet kehittävät yhdessä urakan toimintatapoja asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja mahdollisesti syntyvät säästöt käytetään työn laatutason parantamiseen.

”Yleisten alueiden kunnossapidon toteutus allianssimallilla on ainutlaatuinen toimintatapa Suomessa, ja sen vakiinnuttaminen on edellyttänyt vahvaa yhteistyötä ja sitoutumista koko allianssiryhmittymältä. Pitkä, kahdeksan vuoden sopimusaika on mahdollistanut toiminnan määrätietoisen kehittämisen, ja nyt allianssin hyödyt ovat selvästi nähtävissä läpinäkyvinä kustannuksina, tiiviinä ja innovatiivisena yhteistyönä sekä laadukkaina lopputuloksina”, sanoo Allianssin johtoryhmän puheenjohtaja, Turun kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

Desentti-nimeä kantava allianssi huolehtii Turussa kunnossapidosta keskustan alueella, johon sisältyy esimerkiksi 161 kilometriä ajoratoja, 37 kilometriä jalkakäytävää ja 61 kilometriä kevyen liikenteen väylää. Yhteen laskettuna kaikki urakkaan sisältyvät kunnossapidettävät tie- ja katuosuudet kattavat yli 270 kilometrin matkan, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin mitä matkamittariin karttuu ajaessa Helsingistä Turun kautta Raumalle asti. Teiden ja katujen kunnossapidon lisäksi allianssi huolehtii myös esimerkiksi lähes 100 hehtaarin edestä puistojen, 30 leikkipaikan sekä yhden Turun tunnetuimman maamerkin, kauppatorin, kunnossapidosta.

”Urakkamalli on hyvin joustava erilaisille määrä- ja laatumuutoksille. Töiden suunnittelu tehdään viikoittain yhdessä tilaajan kanssa, ja yhdessä pyrimme aina löytämään keinot ja vastaamaan alueen käyttäjien tarpeisiin. Ympäristöä kuuntelemalla ja eri tahojen tarpeisiin vastaamalla saavutamme sekä tyytyväiset loppukäyttäjät että motivoituneet tekijät”, vahvistaa urakan työpäällikkö Mikko Kuusisto.

Kestävämpää kunnossapitoa sähköisellä kalustolla ja uusiutuvilla polttoaineilla

Turun kaupunki on mukana ympäristöministeriön ja Suomen suurimpien kaupunkien välisessä vapaaehtoisessa päästöttömien työmaiden Green Deal -sopimuksessa. Vuonna 2020 tehdyn sopimuksen tavoitteena on vähentää kaupunkien työmailla syntyviä päästöjä ja vauhdittaa uuden vähäpäästöisen teknologian käyttöönottoa.

Myös kaupunkiympäristön kunnossapidossa on kääritty hihat yhteisten tavoitteiden eteen ja otettu käyttöön erilaisia keinoja ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Urakka on ottanut käyttöönsä esimerkiksi sähkökäyttöisiä ajoneuvoja sekä kaasulla kulkevan kuorma-auton, minkä lisäksi myös polttoainekäyttöiset ajoneuvot kulkevat nykyään uusiutuvalla polttoaineella. Aina ei välttämättä moottori hurahda käyntiin ollenkaan, sillä kesätyöntekijöillä on käytössään myös sähkökäyttöiset polkupyörät ydinkeskustan puhtaanapidon tehtävissä.

”Olemme halunneet kehittää ja ottaa edelläkävijän roolissa käyttöön erilaisia ratkaisuja, jotta voimme osaltamme vastata Turun kaupungin vastuullisuustavoitteiden edellyttämiin vaatimuksiin. Seuraamme myös polttoaineiden sekä sähkön kulutusta ja tarkkailemme sitä kautta aktiivisesti päästöjen vähenemää. Yhdessä alueen polttoainejakelijoiden kanssa varmistamme, että käyttämissämme tankkauspisteissä on saatavilla uusiutuvaa polttoainetta. Vähitellen siirrymme myös akkukäyttöisiin pientyökaluihin polttoainekäyttöisten sijaan – jo nyt saattaa muutamassa puistossa törmätä siellä huristeleviin robottiruohonleikkureihin”, Kuusisto vinkkaa.

Avoin asenne mahdollistaa oikeiden toimintatapojen etsimisen

Allianssimallista onkin ollut selvä etu myös kestävämpiä työtapoja ja kalustoa ideoidessa ja käyttöön otettaessa. Yhteisen keskustelun myötä uusista ideoista voidaan sopia sitä mukaa kun sellaisia herää ja neuvottelemalla on onnistuttu sopimaan joustavasti uusien toimintatapojen tai työkalujen käyttöönotosta nopeallakin aikataululla. Joustava toimintamalli mahdollistaa aikaisempaa paremmin eri keinojen testaamisen ja juuri niiden sopivien löytämisen. Kaikki työkalut eivät nimittäin automaattisesti toimi, vaikka ne paperilla vaikuttaisivatkin hyviltä ratkaisuilta.

”Olemme kokeilleet urakan aikana erilaisia koneita ja laitteita, joita sitten kokemusten ja tulosten perusteella olemme ottaneet käyttöön tai hylänneet toimimattomina. Esimerkiksi jotkin akkukäyttöiset työkalut ovat toistaiseksi olleet käyttötarkoitukseensa liian tehottomia tai niitä ei olla pystytty riittävän sujuvasti esimerkiksi lataamaan maastossa, eikä akku ole kestänyt tarpeeksi kauan työn suorittamiseksi. Allianssin koko porukan asenne työntekijöistä tilaajaan on ollut koko ajan muutoksille avoin, mikä on iso etu juuri niiden meille toimivien työkalujen löytämiseksi”, Kuusisto kertoo.

Toistaiseksi kunnossapitourakoilla harvinaisempi urakkamalli onkin tarjonnut kaikille osapuolille positiivisia kokemuksia. Yhdessä sopimiseen ja työn aktiiviseen ja joustavaan kehittämiseen perustuva työtapa on tarjonnut konkreettisia hyötyjä niin työn lopputuloksen kuin vastuullisuuden kannalta.

”Tavoitteemme hiilineutraalin Turun osalta ovat korkealla, ja kaupungin kunnossapito on osa yhteistä työtämme kestävien toimintatapojen eteen. Allianssin urakoitsijat ovat olleet aktiivisia etsimään ja ideoimaan uusia keinoja tavoitteiden tukemiseksi ja monissa paikoissa olemmekin pystyneet ottamaan harppauksia vastuullisuuden eteen”, sanoo Turun kaupungin vastaava rakennuttaja Anu Nuora.