Arvot ja eettiset ohjeet

Meitä ohjaavat vahvat arvot ja eettiset ohjeet. Meille on tärkeää, että jokainen destialainen toimii niiden mukaisesti. Lisäksi kaikkien sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua sopimuskumppaneillemme tarkoitettuihin eettisiin ohjeisiin.

Arvomme rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen

Teemme työtä rehdisti ja asiakkaan tarpeista lähtien, yhdessä. Emme jää paikallemme, vaan osaamme uudistua. Siksi menestymme.

Johtamisen avulla rakennamme arvojemme mukaista yrityskulttuuria. Johtamislupauksemme mukaisesti valmennamme voittavaa joukkuettamme olemalla läsnä, antamalla vastuuta, rohkaisemalla ja näyttämällä esimerkkiä.

Rehdisti

Välitämme toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Olemme avoimia ja luotettavia.

Toimimme vastuullisesti.

Yhdessä

Vahvistamme yhteenkuuluvuutta ja monimuotoisuutta.

Toimimme yhteisen edun saavuttamiseksi.

Teemme työtä sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa.

Uudistuen

Luomme uutta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

Huolehdimme jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä.

Olemme rohkeita ja kehitämme jatkuvasti uusia palveluita.

Menestyen

Tunnemme toimintaympäristömme ja toimimme ketterästi.

Asetamme tavoitteemme korkealle ja haluamme ylittää ne.

Varmistamme toimintamme jatkuvuuden.

Eettiset ohjeet toimintamme perustana

Destian eettiset ohjeet kokoavat yhteen arvojemme mukaiset ja yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteemme. Eettiset ohjeet koostuvat kymmenestä säännöstä:

Noudatamme lainsäädäntöä ja meitä sitovia sopimuksia. Pysymme ajan tasalla työhömme liittyvän lainsäädännön muutoksista. Tunnemme ja ymmärrämme sopimusten sisällön.

Sitoudumme rehdin ja avoimen kilpailun periaatteisiin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kilpailulainsäädäntöä. Toimintamme on ammattimaista ja eettistä.

Kunnioitamme ympäristöä ja vähennämme ympäristöhaittoja. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset.

Emme ota emmekä anna lahjuksia. Teemme liiketoiminnassa päätökset aina Destian parhaaksi.

Vieraanvaraisuutemme on aina kohtuullista. Emme pyri vieraanvaraisuudellamme vaikuttamaan päätöksentekoon.

Destia on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Emme edusta Destiaa uskonnollisissa tai poliittisissa yhteyksissä.

Viestimme läpinäkyvästi. Kerromme omalle henkilökunnallemme avoimesti ja rehellisesti heitä koskevat asiat. Suhtaudumme tiedotusvälineiden yhteydenottoihin myönteisesti.

Toimimme tasavertaisesti sekä kunnioitamme ja välitämme toisistamme. Vastaamme kukin osaltamme hyvän työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Puutumme epäasialliseen kohteluun.

Takaamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Puutumme turvallisuuspuutteisiin ja ilmoitamme niistä viivytyksettä. Arvostamme henkilöstömme työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Seuraamme aktiivisesti eettisten ohjeiden toteutumista. Tunnemme ja ymmärrämme eettisten ohjeiden sisällön. Ilmoitamme väärinkäytöstapauksista esihenkilöketjussa tai ilmoituskanavassa.

Eettiset ohjeet sopimuskumppaneillemme

Edellytämme, että kaikki sopimuskumppanimme noudattavat Destian sopimuskumppaneiden eettisiä ohjeita. Varmistamme näin, että sopimuskumppanimme esimerkiksi noudattavat lainsäädäntöä ja sopimuksia, turvaavat työntekijöilleen reilut työehdot ja turvallisen työympäristön sekä toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jossa kuka tahansa, kuten työntekijämme tai sopimuskumppanimme, voi jättää ilmoituksen, mikäli epäilee tai havaitsee, että toimintamme ei ole ollut eettisten ohjeidemme mukaista. Ilmoituskanavan avulla edistämme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossamme.

Ilmoituskanavamme on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama. Voit jättää ilmoituksen kanavaan joko omalla nimelläsi tai nimettömästi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksen jättäneen nimeä ei julkaista, eikä ilmoittajalle koidu seuraamuksia ilmoituksen jättämisestä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain eettisten ohjeiden noudattamisen seurantaa ja väärinkäytöstapauksiin puuttumista varten. Asiakaspalautteet, reklamaatiot ja henkilöstöasioihin liittyvät kehitystoiveet tulee osoittaa asianmukaisille vastuuhenkilöille.