Infran taju Vastuullisuus

Vastuullinen työpaikka motivoi ja kannustaa kehittymään

Ihmislähtöinen tekeminen ja toiminnan aktiivinen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa ovat johtaneet Destiassa tilanteeseen, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja tekevät työtään mielellään. Panostukset työntekijöiden hyvinvointiin näkyvät korkeina tuloksina erilaisissa vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa, minkä lisäksi Destia on kahtena viime vuotena sijoittunut ensimmäiseksi Oikotien Vastuullinen työpaikka -tutkimuksessa yli 1000 henkilön organisaatioiden kategoriassa.

Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö on menestyvän yrityksen kivijalka. Laadukkaasti toteutettujen hankkeiden taustalla on aina joukko osaavia ja motivoituneita ihmisiä, jotka tekevät töitä omilla yksilöllisillä vahvuuksillaan, persoonillaan ja kokemuksellaan.

”Teemme jatkuvasti töitä, jotta destialaiset saavat työskennellä yrityksessä, jossa heitä kohdellaan ja johdetaan hyvin ja jossa heillä on mahdollisuus kehittyä sekä löytää merkityksellisyyttä omassa työssään. Panostamme vahvasti esimerkiksi hyvään esihenkilötyöhön, työntekijöiden oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä heidän palautumisensa edistämiseen ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen eri tavoin”, kertoo Lotta Lukka, Destian HRD-asiantuntija.

Käytännössä tämä näkyy destialaisten arjessa esimerkiksi erilaisina kouluttautumis- ja oppimismahdollisuuksina, vuorovaikutteisena ja kannustavana työyhteisönä sekä hyvinvointia tukevina keinoina työssä ja vapaa-ajalla.

”Töitä tehdään tosissaan, mutta vapaa-ajalle niitä ei tarvitse viedä ja myös palautumista tuetaan eri tavoin esimerkiksi henkilöstöeduin. Työporukassa kaikki ovat myös ihmisiä toisilleen ja keskustelu on tasa-arvoista, jolloin tulee myös hyviä ideoita ja mennään koko ajan tekemisessä eteenpäin”, työmaainsinööri Meri Rantalainen toteaa.

Laaja toiminta mahdollistaa monipuoliset urapolut

Destia suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää infraa monipuolisesti käyttäjien tarpeisiin aina sähköverkoista ja tuulivoimapuistoista ratoihin, väyliin ja kaupunkialueisiin. Laaja-alaisesta yrityksestä löytyykin mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen omissa tehtävissä, minkä lisäksi siirtyminen onnistuu myös tehtävistä toisiin. Colasin myötä Destia on osa yli 50 maassa toimivaa konsernia, mikä tuo mukanaan myös kansainvälisiä mahdollisuuksia.

”Tarjoamme infra-alalla työskentelevälle tai alasta kiinnostuneelle houkuttelevia urapolkuja. Nykypäivänä tunnistetaan entistä enemmän halukkuutta liikkua työuralla esimerkiksi asiantuntijasta esihenkilöksi tai päinvastoin, eri liiketoiminta-alueille siirtymistä, työtehtävien muutosta saman tehtävänimikkeen sisällä tai vaikkapa sijainnillista liikkumista elämänmuutosten yhteydessä”, Lukka kertoo.

Urakehityksessä Destiassa on sijaa omille kiinnostuksen kohteille, eikä kenenkään tarvitse vastoin tahtoaan urautua yhteen tehtävään. Kehittymiseen laajentamiseen kannustetaan jo alkumetreiltä lähtien ja omaa osaamistaan voi laajentaa omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

”Aloitin itse aikanaan harjoittelijana ja jo silloin minua kannustettiin eteenpäin ja sain oppia oman työni kautta. Urakehityksessä omalla kiinnostuksella on merkitystä ja olen voinut itse kertoa omista toiveistani esimerkiksi seuraavien mahdollisten työmaiden suhteen. Koen, että myös jatkokouluttautumiseen kannustetaan ja se mahdollistetaan. Se on hieno arvo, että halutaan ihmisten kouluttautuvan ja arvostetaan sitä omaa motivaatiota kehittyä”, Rantalainen toteaa.

Urakehityksessä omalla kiinnostuksella on merkitystä ja olen voinut itse kertoa omista toiveistani esimerkiksi seuraavien mahdollisten työmaiden suhteen.

Meri Rantalainen

Talosta löytyvän osaamisen lisäksi Destia tekee myös tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Yhteistyönä toteutetut opintokokonaisuudet mahdollistavat työntekijöille oman osaamisen täydentämisen ja syventämisen, minkä lisäksi niillä pyritään lisäämään alan houkuttelevuutta myös opiskelijoiden keskuudessa.

”Haluamme olla näkyvillä sekä alan opiskelijoille että heille, jotka vielä miettivät uransa suuntaa. Pyrimme aktiivisesti kannustamaan myös erityisesti naisia alalle lisätäksemme toimintamme sekä koko alan monimuotoisuutta. Olemme myös aloittaneet selvityksen naisten urapoluista ja etenemismahdollisuuksista Destiassa, jotta voimme kehittyä myös tällä saralla entisestään”, Lukka sanoo.

Panostus työnantajatyöhön näkyy tutkimustuloksissa

Oikotien Vastuullinen työpaikka -tutkimuksessa Destia sai korkeimmat arviot työn merkitystä, työssä kehittymistä ja vastuullista esihenkilötyötä mittaavissa kysymyksissä. Myös muilla osa-alueilla tulokset ovat hyviä, ja viime vuosina tehdyt panostukset vastuulliseen työnantajatyöhön näkyvät kautta linjan.

”Uskon, että menestyksemme perustuu huolelliseen, ihmislähtöiseen perustekemiseen ja esihenkilötyöhön sekä yhdenvertaisuuteen. Keskustelemme onnistumisista ja kehittämistarpeista yhdessä henkilöstön kanssa, ja teemme toimenpiteet ja seurannankin yhdessä tiimeissä. Pääperiaatteemme on, että työpaikalle pitää voida tulla ja sieltä lähteä kotiin turvallisesti, hyvinvoivasti ja mielellään hymy kasvoilla miettien, että olipa hyvä työpäivä”, Lukka sanoo.

Destia on myös jatkossa yksi Oikotien Vastuullinen työnantaja -yhteisön pääyhteistyökumppaneista. Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.