Lapintien kiertoliittymä ja Rongankadun parantaminen

Tervetuloa seuraamaan Lapintien kiertoliittymän rakentamisen ja Rongankadun parantamishankkeen viestintää. Urakka on suurhanke Tampereen kaupungin keskustassa.

Hankkeen valmistuttua kaupunkilaisten käytössä on uusi Lapintien ja Satakunnankadun kiertoliittymä Tampereen pääpaloaseman edessä sekä uudet pyöräkaistat pyörätelineineen Rongankadulla.

Tammerkosken katuympäristö muuttuu entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi. Lisäksi koko Tampereen ydinkeskustan liikenne muuttuu sujuvammaksi!

Työmaan aikataulu ja työajat

Hankkeen kehitysvaihe alkoi maaliskuussa 2023. Kehitysvaiheen aikana tehdään valmistelevia töitä kuten tarkempaa hankesuunnittelua. Varsinainen kadunrakentaminen alkaa huhtikuussa 2023, ja hanke valmistuu tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä.

Hankkeen yhteystiedot

Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen lapintie-rongankatu@destia.fi

Hankkeen rakennuttajat ovat Tampereen kaupungin Mikko Siiro ja Tampereen Veden Jukka Palonperä.

Destian työmaapäällikkönä on Jarkko Kettunen ja viestinnästä vastaa työmaainsinööri Jaana Jokihaara.

Hankkeen valvojana toimii Ramboll.

Päivystysnumero 041 732 2456

HUOM! Mikäli olet alueen yrittäjä, ilmoitathan palautesähköpostiimme yhteystietonne, niin saamme teidät sähköpostitiedotuksen piiriin.

Työmaatiedotteet

Tästä näet kaikki hankkeen työmaatiedotteet. Uusin tiedote on ylimpänä ja klikkaamalla oikealla olevaa väkästä voit avata koko tiedotteen auki.

26.5.2023 Kiertoliittymän suurentaminen – esimakua tulevasta!

Tällä viikolla laajennettiin työnaikaista kiertoliittymää Satakunnankadun, Rongankadun ja Lapintien liittymäalueella sekä tarkennettiin jalankulkijoiden yhteyksiä ympyrän läheisyydessä. Tehdyt muutokset mahdollistavat nyt kiertoliittymän keskiosassa vesihuoltokaivantojen tekemisen ponttiseinien avulla sekä rakennettavan vesihuollon liitokset olemassa oleviin järjestelmiin. Ohikulkijoiden pikaiset palautteet tarkennetuista järjestelyistä ovat pelkästään positiivista – autoilijat saavat tällä tavoin myös vähän esimakua lopputilanteen mukaisesta kiertoliittymän koosta sekä toimivuudesta!

Hankkeen päivitetyt liikenteenjärjestelyt sekä arvioitu kesto 8.6.2023 asti.

Ensi viikolla:

 • Satakunnankadun vesihuoltokaivantoja varten aloitetaan teräsponttiseinien asennukset. Työvaiheesta saattaa aiheutua melua lähiympäristöön; pontitustöitä tehdään vain arkisin kello 7-18 välillä.
 • Rongankadulla tehdään kiireellinen vesihuoltotyö 29.5-30.5.2023 eli maanantai – tiistain välisenä yönä. Vesijohtoventtiilien vaihto suoritetaan kello 22-07 välisenä aikana. Vesihuollon kaivuutyöt toteutetaan normaalisti maanantaina työpäivän aikana (klo 7-22). Yöaikana pyrimme minimoimaan äänekkäiden työkoneiden käyttämistä, mutta vaihtotyössä joudumme hetkellisesti käyttämään kaivinkonetta tarvikkeiden nostossa ja venttiilien asennusalustojen teossa. Työkone sammutetaan aina, kun sitä ei tarvita.
 • Pahoittelemme äänekkäistä rakennustöitä aiheutunutta haittaa!
Rongankadun vesihuollon kiireellinen yötyö 29.-30.5.2023.
12.5.2023 Työmaan vaiheiden aikatauluun päivityksiä

Koko hankkeen vaiheistuksen aikatauluun on tehty pieniä päivityksiä. Tarkennetut päivämäärät ovat nähtävissä olla olevasta kuvasta.

Satakunnankadun syvien vesihuoltokaivantojen teräsponttiseinien asennustöiden kimppuun ei kuluneella viikolla päästy vaan pontitukset siirtyivät yhdellä viikolla eteenpäin. Tästä työvaiheesta johtuen ensi viikon lopulla tehdään Lapintien, Satakunnankadun ja Rongankadun työnaikaisen kiertoliittymän liikenteenjärjestelyihin muutoksia. Työmaa-alueen muut liikenteenjärjestelyt pysyvät nykyisellään.

Koskipuiston ja Työnpuiston sähköiset työmaataulut kertovat kulkijoille yleisesti hankkeesta sekä ajankohtaisia tiedotuksia liikenteenjärjestelyistä. Jalankulun ja polkupyöräilijöiden käytettävissä olevat reitit kerrotaan niin paikallisille kuin myös MM-kisojen turisteille.

Ensi viikolla:

 • Rongankadulla ja Satakunnankadulla jatketaan vesihuollon rakentamista.
 • Liikenteenjärjestelyjen muutoksia tehdään kiertoliittymän ympäristössä.
 • Satakunnankadun vesihuoltokaivantoja varten aloitetaan teräsponttiseinien asennukset. Työvaiheesta saattaa aiheutua melua lähiympäristöön; pontitustöitä tehdään vain arkisin kello 7-18 välillä.
 • Työmaa on käynnissä myös helatorstaina; perjantaina pidetään vapaapäivä.
5.5.2023 Vesihuollon rakentaminen jatkuu

Satakunnankadun vesihuoltokaivut ovat edenneet kohti kiertoliittymä vauhdikkaasti ja työnaikaisen kiertoliittymän sijaintia ollaan tarkennettu kuluneella viikolla työn etenemisen mukaisesti; Satakunnankadun paloaseman ja hotelli Tammerin kohdalla oleva suojatie on poistettu tämän takia käytöstä ja jalankulkijat opastetaan kiertämään suljettu osuus. Kohdan maankaivujen yhteydessä on löytynyt nykyisestä katurakenteesta niin suuria kiviä kuin vanhoja perustusrakenteita.

Rongankadun uuden vesihuollon kaivantoja tehdään useiden olemassa olevien maakaapeleiden seassa; kaivuutöissä ollaan siis erityisen tarkkana!

Ensi viikolla:

 • Rongankadulla ja Satakunnankadulla jatketaan vesihuollon rakentamisen parissa.
 • Satakunnankadun vesihuoltokaivantoja varten aloitetaan teräsponttiseinien asennukset. Työvaiheesta saattaa aiheutua melua lähiympäristöön; pontitustöitä tehdään vain arkisin kello 7-18 välillä.
Satakunnankadun vanha perustusrakenne.
Rongankadun salaojarakenteiden asennukset nykyisten kaapeleiden viereen.
28.4.2023 Säilytettävien lehmusten suojaukset Rongankadulla

Rongankadun säilytettäville puille tehtiin muutama viikko sitten keväthuoltoa oksien karsimisella; tällä viikolla puut suojattiin laudoituksella työkoneilta ja tulevilta kaivuutöiltä.

Ensi viikolla:
Rongan- ja Satakunnankadulla vesihuollon rakentaminen jatkuu.

21.4.2023 Aurinkoinen keli on vauhdittanut rakennustöitä

Projektin alkuvaiheen rakennustöitä on päästy tekemään kuluneella viikolla hyvin eteenpäin ja vieläpä auringon paisteessa!

Rongankadulta on poistettu päällysteet työmaa-alueelta ja kadulla on tehty koekuoppia nykyisten rakennekerrosten selvittämiseksi. Satakunnankadulla on tehty vesihuollon kaivantoja, asennettu uusia varusteita sekä rakennettu väliaikainen kiertoliittymä sujuvoittamaan ajoneuvoliikennettä.

Ensi viikolla:

 • Rongankadulla aloitetaan tekemään hulevesiviemäreiden kaivantoja ja putkien asennuksia.
 • Satakunnankadulla jatketaan vesihuollon rakentamista > Satakunnankatu 13 kohdalla oleva kulku kiinteistön sisäpihalle joudutaan sulkemaan hetkellisesti kaivutöiden takia tiistain 25. – keskiviikon 26.4.20223 väliseksi ajaksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa haittaa!

Tampereen kaupunki on perustanut hankkeelle uuden verkkosivun kaupungin omaan Kaupunkiympäristö uudistuu -osioon. Tällä sivulla kerrotaan lähinnä mitä uudistuksia kaduille ja liittymälle tehdään. Pääset seuraamaan sivustoa alla olevasta linkistä:

https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/lapintien-kiertoliittyma-ja-rongankadun-pyoratie

14.4.2023 Työmaa-alueiden rajauksia ja liikennejärjestelyjä

Hankkeen tämän viikon rakennustyöt ovat olleet työmaa-alueiden rajaamista sekä työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen tekemistä. Satakunnankadun osuus välillä Lapintie – Pellavatehtaankatu on nyt katkaistu ajoneuvoliikenteeltä; kiertotie Rongankadun ja Aleksanterinkadun kautta on käytössä.

Ensi viikolla:

 • Satakunnankadun, Rongankadun ja Lapintien risteykseen tehdään väliaikainen kiertoliittymä
 • Satakunnankadulla aloitetaan vesihuollon kaivuutöitä
6.4.2023 Rakennustyöt alkavat pääsiäisen jälkeen

Rakennustöiden ensimmäisessä vaiheessa suljetaan ajoneuvoilta Satakunnankatu väliltä Lapintie – Pellavatehtaankatu. Samaan aikaan suljetaan Rongankadun pohjoispuoli väliltä Aleksanterinkatu – Rautatienkatu. Tarvittavat kulkuväylät kohtien kiinteistöille järjestetään. Lisäksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille tehdään turvalliset kulkureitit; maastossa opastetaan kevyen liikenteen käyttäjiä olemassa olevia ja tarvittaessa työnaikaisiä yhteyksiä pitkin turvallisesti työmaa-alueiden ohi.

Rakennusvaiheen 1 kesto on arviolta 11.4. – 11.5.2023, jolloin saadaan toteutettua suljetuttujen osuuksien tarvittavat kadunrakennus- ja putkityöt.

Ensi viikolla:

Rakennustöiden alkaminen näkyy katuympäristössä uusina työnaikaisina liikenteenjärjestelyinä ja työmaa-alueiden rajauksina; aluksi rakennetaan kiertoreittejä ja toteutetaan väliaikainen kiertoliittymä Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun liittymäalueelle.

Rongankadun pysäköintipaikat poistetaan käytöstä Rautatienkatu – Pellavatehtaankatu väliseltä osuudelta.

Aleksanterinkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi välillä Ojakatu – Rongankatu, samalla poistetaan kadunsuuntaiset pysäköintipaikat ko. osuudelta.

Kuvassa on esitettynä tärkeimmät reitit työmaa-alueiden ohi niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin myös autoilijoille.
24.3.2023 Hankkeen rakentamisen vaiheistus ja alustava aikataulu

Viikko sitten jaettiin mediaan hankkeen aloitustiedote. Tästä viikosta eteenpäin hanke tiedottaa kaikille halukkaille viikkotiedotteet, joissa kerrotaan mm. hankkeen tulevista ja merkittävistä muutoksista työmaa-alueella.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat pääsiäisen jälkeen; hankkeessa on nyt käynnissä kehitysvaihe, jossa urakoitsija ja tilaaja tekevät yhdessä tarkentavia hankesuunnitelmia, joilla varmistetaan, että rakennustyön läpimeno on sujuvaa ja turvallista kaikille osapuolille!

Kuvassa näkyy tarkentunut aikataulu rakennustyön eri vaiheista.

Ensi viikolla:

Satakunnankadulla olevaan toimitilaan perustetaan hankkeen työmaatoimisto. Jatkossa voit siis bongata Destian työmaailmeen aivan työmaa-alueen välittömästä läheisyydestä! 

17.3.2023 Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä!

Lapintien kiertoliittymän ja Rongankadun katutyöt alkavat pääsiäisen jälkeen 11.4.2023.

Alla linkki hankkeen ensimmäiseen mediatiedotteeseen – se on julkaistu tänään:

Lapintien kiertoliittymän ja Rongankadun katutyöt alkavat pääsiäisen jälkeen [Tampereen kaupunki – Ajankohtaista]