Tiedote

Destia ja Electreon kehittämään sähköautojen langatonta latausta Suomessa

Destia, yksi Suomen johtavia sähköautojen latausinfrastruktuurin tarjoajia, ja Electreon, israelilainen langattoman latausteknologian toimittaja, tulevat testaamaan sähköautojen langatonta latausta Vantaalla. Yhtiöt testaavat ratkaisua valmistautuakseen liittämään Electreonin teknologian osaksi Destian sähköajoneuvojen latauspalvelua.

Yhtiöt ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä ne tulevat aluksi testaamaan langatonta latausratkaisua integroimalla Electreonin langattoman järjestelmän kaupallisesti saatavilla olevaan sähköautoon. Näin sähköajoneuvoja käyttävät yritykset pääsevät kokemaan langattoman latauksen hyödyt käytännössä. 

Langattomassa latauksessa ja sähköisissä tiejärjestelmissä eli teissä, joilla sähköajoneuvot voivat latautua ajon aikana, on paljon potentiaalia erityisesti ammattiliikenteelle. Sähköiset tiejärjestelmät voivat myös auttaa vähentämään liikenteen päästöjä ja nopeuttaa sähköajoneuvojen yleistymistä. 

“Langaton lataus sekä tiet ja varikkoalueet, joilla autot latautuvat ajon tai levon aikana, tarjoavat hienoja mahdollisuuksia erityisesti ammattiliikenteen harjoittajille. Langaton lataus voi parantaa tehokkuutta mahdollistamalla esimerkiksi rekkojen tai jakeluautojen latauksen samalla kun niitä lastataan tai taksien latauksen niiden liikkuessa taksijonossa asiakkaita odottaessa. Tämän teknologian testaus on ensimmäinen askel kohti sen käyttöönottoa. Sähköajoneuvojen latausinfran toimittajana odotamme innolla, miten Electreonin langaton latausteknologia täydentää meidän latauspalveluamme”, sanoo Jere Jokinen, Sähkölatausyksikön päällikkö, Destia

“Aiomme tulla Suomen markkinoille Destia-yhteistyön avulla. Yhdistämällä Destian vahvuudet latausinfrastruktuurissa ja -palveluissa Electreonin saumattomaan teknologiaan niin staattisessa kuin dynaamisessa langattomassa latauksessa, voimme tarjota kilpailukykyisen ratkaisun monille kuljetusalan toimijoille”, sanoo Maher Kasskawo, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Electreon.

Yhtiöt pitävät kaupalliseen yhteistyöhön siirtymistä tulevaisuudessa mahdollisena. Silloin Electreonin langatonta latausjärjestelmää ja siihen liittyviä huolto ja ylläpitopitopalveluita tarjottaisiin osana Destian sähköajoneuvojen latauspalvelua. 

Destia tarjoaa sähköajoneuvojen latausratkaisuja yrityksille ja ammattiliikenteenharjoittajille. Sen asiakkaita ovat muun muassa linja-autoyhtiöt, logistiikkayritykset, autonvalmistajat ja taksiyritykset. Destian kokonaispalvelu muodostuu sähköinfrastruktuurista, latauslaitteista ja niiden etähallinnasta sekä laitteiston ylläpidosta. 

Destia
Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhteiskuntaa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. Rakennamme huomisen infraa yli 1 600 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 565 miljoonaa euroa. Destia on osa kansainvälistä Colas-konsernia. www.destia.fi

Electreon
Electreon on johtava sähköajoneuvojen langattomien latausratkaisujen toimittaja. Se tarjoaa kokonaisvaltaista latausinfrastruktuuria ja -palveluita jaetun, julkisen ja kaupallisen kaluston operaattoreiden ja kuluttajien tarpeisiin. Yhtiön patentoitu induktiivinen teknologia lataa sähköautoja nopeasti ja turvallisesti niin dynaamisesti (liikkeessä) kuin staattisesti (pysähdyksissä). Se poistaa huolet toimintamatkoista, alentaa sähköautojen omistamisen kokonaiskustannuksia ja pienentää akkukapasiteettitarpeita – tehden siitä yhden ympäristön kannalta kestävimmistä, skaalautuvimmista ja houkuttelevimmista latausratkaisuista saatavilla tänään. Electreon toimii kaupunkien ja kalusto-operaattoreiden kanssa latauspalvelualustalla (CaaS), joka mahdollistaa julkisten, kaupallisten ja autonomisten kalustojen kustannustehokkaan sähköistyksen sujuvan ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Lisätietoja: electreon.com.

 

 

 

 

Sähköisen tiejärjestelmäteknologian asennusta Tel Avivissa Israelissa. Kuva: Electreon
Sähköauton latausaseman asennus. Kuva: Destia
Sähköauton latausaseman asennus. Kuva: Destia