Vt 4 Kello-Räinänperä moottoritieksi – tienkäyttäjälle turvallisempaa ja sujuvampaa liikkumista

Kello-Räinänperän projektissa toteutimme valtatie 4:n parannuksen moottoritieksi Kellon eritasoliittymän ja Kiiminkijoen välillä. Lisäksi hankkeeseen sisältyi Kiiminkijoen ja Räinänperän välin toteutus keskikaiteelliseksi ohitustieksi.

Uuden moottoritien ansioista työssäkäynti ja asiointi Oulun ja pohjoisen Pohjanmaan välillä on aiempaa nopeampaa ja matka-ajan vaihtelevuus pienempää. Saavutettavuuden parantuminen lisää alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä ylläpitää tai parantaa samalla työvoiman saatavuutta paikalliselle yritystoiminnalle.

Toteutimme Kello-Räinänperä-hankkeen Suunnittele, toteuta ja kehitä (STk) -mallilla. Ennen varsinaista rakennussuunnittelua ja rakentamista kehitimme toteutusratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden tiesuunnitelman liikkumavarat sekä tuotevaatimukset ja rakenteiden elinkaaren.

Toteutimme hankkeen rakennussuunnitelman kokonaisuudessaan. Suunnittelimme muun muassa moottoritietä, eritasoliittymiä, meluesteitä sekä yksityisteitä. Lisäksi suunnittelimme urakan silloista kaksi uutta betonista kehäsiltaa, yhden levennettävän sillan, kaksi uutta putkisiltaa sekä yhden jatkettavan putkisillan. 

Hankkeen suunnittelussa hyödynsimme tietomallinnusta, jota käytimme rakentamisvaiheessa esimerkiksi koneohjauksessa ja laadunhallinnassa. Tietomallipohjaisuus nopeutti työvaiheita suunnittelusta toteutukseen ja vähensi virheiden mahdollisuuksia.

Toteutimme projektin aikana noin 18 kilometriä pitkällä välillä noin 500 000 m³ maanleikkausta, 10 uutta tai levennettyä siltaa, noin 3 kilometriä uusia meluesteitä, noin 18 kilometriä uusittua riista-aitaa sekä noin 16 kilometriä kaiteita.

Kello-Räinänperän hanke on osa Väyläviraston Oulu-Kemi-yhteysvälin kehittämishanketta, jossa yhdestä Suomen vilkkaimmin liikennöidystä valtaväylästä kehitetään aikaisempaa toimivampi. Hankkeella vastataan erityisesti yhteysvälin ruuhkien, melun ja onnettomuusalttiiden kohtien aiheuttamiin ongelmiin. Yhteysväli on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja yhdistävää perämerenkaarta ja siten tärkeä elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten reitti. Valtatie 4 kuuluu myös Euroopan laajuiseen liikenneverkko TEN-T:n ydinverkkoon, jonka tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä.

Teimme myös hankkeen tiesuunnitelman

Tiesuunnitelmahanke mahdollisti Kello-Räinänperä-yhteysvälin parannustyöt moottoritieksi