Tiesuunnitelmahanke mahdollisti Kello-Räinänperä-yhteysvälin parannustyöt moottoritieksi

Toteutimme tiesuunnitelmahankkeen valtatie 4:n Kello-Räinänperä-välille, jossa silloinen leveäkaistatie parannettiin moottoritieksi. Hankkeen toteutus mahdollisti entistä sujuvammat yhteydet valtakunnalliselle ja seudulliselle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle.

Tiesuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma, jolla tienpitäjä saa lainvoimaisen luvan tiejärjestelyjen rakentamiseen. Tiesuunnitelmassa määritetään tuleva tiealue sekä siihen liittyvät liitännäisalueet ja rasiteoikeudet kuten mm. laskuojat ja maa-ainesten pysyvät sijoitusalueet. Lisäksi tienpitäjän on tiedettävä tienpidosta aiheutuvat vaikutukset, jotka pääosin kuvataan tiesuunnitelmassa.

Tiesuunnitelmaratkaisu sisälsi moottoritietä yhteensä noin 18 km, kymmenen siltapaikkaa sekä kolmen eritasoliittymän ja kahden pysäköintialueen liittämisen moottoritiehen. Suunnitelmaan sisältyi myös meluesteitä, joilla torjutaan moottoritiestä aiheutuvia haittoja Kellon ja Asemakylän alueella.