Tie-, katu- ja aluesuunnittelu

Tie-, katu- ja aluesuunnittelun asiantuntija infran monipuolisiin hankkeisiin

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu on yksi keskeinen osaamisalueemme. Suunnittelijoidemme asiantuntijuus on nähtävillä eri puolille Suomea toteutetuissa vaativissa kohteissa. Yleisimpiä suunnittelukohteitamme ovat uudet kaava-alueet, saneerauskohteet, aluemaisten kohteiden suunnittelu, kuten koulujen piha-alueet ja liikenneterminaalit, yleiset tiet, vesihuolto sekä haja-asutusalueen kunnallistekniikka.

Suunnitteluratkaisuissamme otamme huomioon eri sidosryhmien tarpeet, liikkumisen turvallisuuden, ympäristöarvot sekä kokonaistaloudellisuuden. Lisäksi olemme edelläkävijä väylien tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja olemme osallistuneet vahvasti myös alan yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Hulevesien hallinnan merkitys on viime vuosina kasvanut oleellisesti. Käytössämme olevat suunnittelujärjestelmät ja osaaminen mahdollistaa muun muassa visuaalisen tavan tarkastella hulevesien virtaamia ja korkeustasoja esimerkiksi hulevesiviemäreissä tai hulevesialtaissa.

Tie-, katu-, alue- ja vesihuoltosuunnitteluun liittyviä palveluitamme ovat:

 • maantielain mukaiset yleis-, tiesuunnitelmat sekä rakennussuunnitelmat
 • katujen, alueiden, torien ja aukioiden yleis-, katu- ja rakennussuunnitelmat
 • aluevaraussuunnitelmat, toimenpideselvitykset, ideasuunnitelmat
 • valaistuksen yleis- ja rakennussuunnitelmat
 • vesihuollon yleis- ja toteutussuunnitelmat
 • teknisten verkkojen (lämpö, sähkö) yleis- ja rakennussuunnitelmat
 • viitoituksen ja liikenteen ohjauksen yleis- ja rakennussuunnitelmat
 • tietomallintaminen kokonaisuutena
 • ajouratarkastelut
 • työn aikaiset liikennejärjestelyt
 • työmaapalvelutehtävät