Kiviniemenrannan lähiliikuntapuistossa liikutaan ja leikitään nyt monin tavoin

Keskeiselle alueelle Kuopiossa sijoittuva, mutta toiminnoiltaan vaatimaton Kiviniemenrannan puistoalue oli yleissuunnitelmassa ideoitu monipuoliseksi lähiliikunta-alueeksi. Jotta halutut toiminnallisuudet saatiin toteutettua, oli rakentamista varten laadittava tarkat rakennussuunnitelmat. Me Destialla laadimme ne Kuopion kaupungin tekemän yleissuunnitelman pohjalta.

Työ oli pinta-alaltaan laaja, noin 1,8 hehtaaria ja sisällöltään hyvin monipuolinen. Rakennussuunnitelmaamme sisältyi sekä erilaisten kenttien, kuntoilu- ja liikunta-alueiden että leikkialueen, oleskelualueiden ja rannan kunnostuksen toteutussuunnittelua. Lisähaastetta antoi leikkialueen suunnittelu esteettömäksi sekä rinteeseen ideoitu kuntoiluportaikko. Saimme yleissuunnitelman ratkaisut kuitenkin hyvin pitkälti sisällytettyä rakennussuunnitelmaan.

Valmistumisensa jälkeen laaja ja monipuolinen lähiliikunta-alue on kerännyt puiston käyttäjiltä paljon kiitosta. Puisto on houkutellut käyttäjiä myös Julkulan kaupunginosan ulkopuolelta. Puiston laajuutta ja monipuolisuutta kuvaa se, että erillisiä liikunta- ja leikkitoimintoja on 11 kpl, ja välineitä ja kalusteita alueelle tuli yhteensä 40 kpl.