Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Laadimme päivityksen Seinäjoen alueen vuonna 2008 laaditulle liikenneturvallisuussuunnitelmalle. Suunnitelman avulla kaupunki saa hyvän käsityksen liikenneturvallisuuden ja liikkumistottumusten tilanteesta ja kehitystarpeista.

Seinäjoen liikenneturvallisuusvisio on kaupunki, joka on liikenneturvallinen asua ja kasvaa ja jonka katu- ja tieverkosto koetaan turvalliseksi. Vision ytimenä on maankäytön ja liikenneympäristön suunnittelun keinoin tarjota kaupungin asukkaille viihtyisä ja turvallinen yhdyskuntarakenne sekä liikennejärjestelmä. Koettua turvallisuutta, liikennesääntöjen noudattamista, toisten huomioonottamista ja kaupunkilaisten omatoimista liikkumista pyritään edistämään tietoihin, taitoihin ja asenteisiin vaikuttamalla.

Päivittämämme suunnitelma keskittyi erityisesti alueen liikenneturvallisuustyöhön ja sen kehittämiseen sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteisiin ja kestävän liikkumisen edistämiseen. Suunnitteluun sisältyi onnettomuusanalyysi, liikenneympäristön kehittämistoimenpiteet, esteettömyyskartoitus sekä ehdotus nopeusrajoitusjärjestelmästä. Kehitimme työssä myös kaupungin hallintokuntien tekemää liikenneturvallisuustyötä.

Hyödynsimme liikenneympäristön ja liikkumistottumusten nykytilanteen analyysissä asukas- ja koululaiskyselyitä. Maastokäynneillä teimme myös 360-kuvausta esteettömyyskartoituksen sekä toimenpidesuunnitelman tukena.

Tutustu Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman raporttiin