Säterinkallionkulman kunnallistekninen yleissuunnitelma

Espoossa suunnitellaan Leppävaaraan asumista tulevan raidejokerin pysäkin ympäristöön. Säterinkallionkulman asemakaava mahdollistaa asumista noin 700 uudelle asukkaalle sekä toimitilaa noin 900 k-m². Kunnallisteknisen yleissuunnitelman keskeinen tavoite oli määritellä alueen liikennejärjestelyt ja niiden vaatima tilantarve asemakaavoitusta varten.

Liikennesuunnittelulla varmistimme eri liikennemuotojen sujuvuuden, turvallisuuden ja esteettömyyden toteutumisen. Lisäksi huomioimme suunnittelussa pysäköinnin, huoltoliikenteen sekä pelastusajoneuvojen tarpeet. Näiden tarkastelujen perusteella määrittelimme katujen vaatiman tilantarpeen.

Tutustu Säterinkallionkulman kunnallisteknisen yleissuunnitelman raporttiin