Liikennesuunnittelu

Liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnitelmat asiakkaalle räätälöitynä

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolista liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun osaamista. Lähtökohtanamme suunnittelussa on vuorovaikutteisuus, asiakkaan toimintaympäristön hyvä tuntemus ja liikenteessä liikkujien tarpeiden ymmärtäminen. Lähtökohtana ratkaisuissamme on käyttäjän turvallisuus ja palvelutaso sekä toteuttamiskelpoisuus. Asiakkaitamme ovat muun muassa kunnat, ELY-keskukset, Liikennevirasto, Trafi sekä yritykset. Palvelemme asiakkaan tarpeiden mukaan yksityiskohdista alueelliselle tasolle, yritystasolta yritysalueiden tasolle, kuntatasolta valtakunnantasolle sekä liikennejärjestelmän solmupisteiden ja yhteysvälien tasolla.

Palvelujamme ovat esimerkiksi yhteissuunnittelun koordinointi, aluevaraus- ja toteutettavuusselvitykset, esi- ja yleissuunnitelmat, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat, liikenneturvallisuussuunnitelmat, liikkumisen ohjauksen selvitykset, vaikutusten arvioinnit, toimivuustarkastelut, mallinnukset ja simuloinnit, liikennesuunnitelmat, liikennejärjestelmäsuunnittelu, tieturvallisuusarvioinnit, yhteysväliselvitykset, jatkuvan liikenneturvallisuustyön toimijapalvelut sekä aloitteiden käsittely viranomaisten apuna.

Käytössämme ovat monipuoliset digitaaliset työkalut

Käytössämme on monipuoliset liikenteen simulointi- ja mallinnusohjelmat (EMME, SimTraffic/Synchro ja Paramics), paikkatieto-ohjelmat (ESRI:n ohjelmistoperhe), omat paikkatietopalvelut (iLIITU, Destian paikkatietoportaali, laajat paikkatietoaineistot), CAD-pohjaiset ohjelmistot sekä muut keskeisimmät liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun työkalut. Teemme suunnitteluhankkeisiimme tarvittavat liikenteen ja liikkumisen tutkimukset sekä järjestämme tarvittavat kyselytutkimukset ja käyttäjäpaneelit.

Aktiivinen tieturvallisuuden kehittäjä

Olemme aktiivisia liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun kehittäjiä ja vaikuttajia. Olemme kehittäneet asiakkaidemme tarpeisiin internetpohjaisen iLIITU-liikenneturvallisuuspalvelun, jolla voidaan tarkastella karttapohjaisesti Suomen liikenneonnettomuuksia, tunnistaa liikenneverkkojen kriittisiä pisteitä sekä ylläpitää toimenpidesuunnitelmia. Liikenneturvallisuusauditoijillamme on TEN-verkon liikenneturvallisuusauditoijan pätevyys. Toimimme Trafin TEN-verkon tieturvallisuusauditoijien koulutuksen järjestäjinä Suomessa.

Ota yhteyttä