Liikennesuunnittelu

Älykkäällä liikennesuunnittelulla edistetään kestäviä, turvallisia ja toimivia ratkaisuja nykypäivän sekä tulevaisuuden tarpeisiin

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolista liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun osaamista. Lähtökohtanamme suunnittelussa on vuorovaikutteisuus, asiakkaan toimintaympäristön hyvä tuntemus ja liikkujien tarpeiden ymmärtäminen. Lähtökohtana ratkaisuissamme on käyttäjän turvallisuus ja palvelutaso sekä toteuttamiskelpoisuus. Asiakkaitamme ovat muun muassa kunnat, ELY-keskukset, Väylävirasto, Trafi sekä yritykset. Palvelemme asiakkaan tarpeiden mukaan yksityiskohdista alueelliselle tasolle, kuntatasolta valtakunnantasolle sekä liikennejärjestelmän solmupisteiden ja yhteysvälien tasolla.

Palvelujamme ovat esimerkiksi yhteissuunnittelun koordinointi, aluevaraus- ja toteutettavuusselvitykset, esi- ja yleissuunnitelmat, yhteysväliselvitykset sekä liikennejärjestelmän monialaiset suunnitelmat ja selvitykset. Laadimme myös kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat, liikenneturvallisuussuunnitelmat, liikkumisen ohjauksen selvitykset, tieturvallisuusarvioinnit sekä toimimme viranomaisten apuna esimerkiksi jatkuvan liikenneturvallisuustyön toimijapalveluissa sekä aloitteiden käsittelyssä. Teemme myös liikennesuunnitelmat, toimivuustarkastelut, mallinnukset ja simuloinnit sekä liikennehankkeiden vaikutusten arvioinnit.

Käytössämme ovat monipuoliset digitaaliset työkalut

Käytössämme on monipuoliset liikenteen simulointi- ja mallinnusohjelmat (EMME, SimTraffic/Synchro ja Paramics), paikkatieto-ohjelmat (ESRI:n ohjelmistoperhe), omat paikkatietopalvelut (iLIITU, Destian paikkatietoportaali, laajat paikkatietoaineistot), CAD-pohjaiset ohjelmistot sekä muut keskeisimmät liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun työkalut. Teemme suunnitteluhankkeisiimme tarvittavat liikenteen ja liikkumisen tutkimukset sekä järjestämme tarvittavat kyselytutkimukset ja käyttäjäpaneelit.

Aktiivinen tieturvallisuuden kehittäjä

Olemme aktiivisia liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelun kehittäjiä ja vaikuttajia. Olemme kehittäneet asiakkaidemme tarpeisiin internetpohjaisen iLIITU-liikenneturvallisuuspalvelun, jolla voidaan tarkastella karttapohjaisesti Suomen liikenneonnettomuuksia, tunnistaa liikenneverkkojen kriittisiä pisteitä sekä ylläpitää toimenpidesuunnitelmia. Liikenneturvallisuusauditoijillamme on TEN-verkon liikenneturvallisuusauditoijan pätevyys. Toimimme Trafin TEN-verkon tieturvallisuusauditoijien koulutuksen järjestäjinä Suomessa.

Ota yhteyttä