Ruiskubetonointi

Täsmävahvistusta ruiskubetonoinnilla

Ruiskubetonoinnissa betoni kirjaimellisesti ruiskutetaan haluttuun kohteeseen, tavanomaisen valamisen sijaan. Ruiskubetonointia käytetään esimerkiksi betoni- ja tiilirakenteiden korjauksiin ja kalliorakenteiden vahvistukseen. Sillä voi myös vahvistaa rakennusten perustuksia ja tehostaa korjaushankkeita. Ruiskubetonoinnin etuja ovat mm. helppo massan siirto ja vähäinen valumuottien tarve.

Palveluihimme kuuluu ruiskubetonointi sekä kuiva- että märkäseosmenetelmillä. Kuivaruiskubetonoinnin suoritamme käsiruiskutuksena ja märkäruiskutuksen pääosin mekanisoituna robottiruiskutuksena. Asiakkaan toivomuksesta toteutamme usein ruiskubetonointihankkeet kokonaispalveluna. Tällöin ratkaisumme sisältää rakenteiden esikäsittelyt, esimerkiksi rusnaukset, piikkaukset tai hiekkapuhallukset ja tarvittavat raudoitus-, muotti- ja ohjurityöt. Palveluntarjontaamme kuuluvat myös erilaiset ruiskubetonin pintakäsittelyt, kuten esimerkiksi hierto ja pinnoitus.

Monipuolinen kalustomme soveltuu lähes kaikentyyppisten ja -kokoisten ruiskubetonointiprojektien ammattimaiseen toteutukseen. Olemmekin vuosien varrella palvelleet asiakkaitamme mitä erilaisimmissa hankkeissa, alkaen pienistä betonikorjauksista sekä maaluiskien ja tukiseinien ruiskubetonoinneista aina laajamittaisiin kalliotilojen ruiskubetonointeihin saakka.

Kuivaruiskumenetelmässä esikostutettu betoniseos puhalletaan paineilman avulla siirtoletkua pitkin betonointikohteeseen. Tarvittava vesi lisätään betoniseokseen vasta siirtoletkun päässä. Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi vaikeasti saavutettavien, ahtaiden ja monimuotoisten rakenteiden korjaamiseen. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat kalliotilojen kuilut, maapenkat, perustusrakenteiden vahvistus sekä betonirakenteiden korjaus.

Märkäruiskumenetelmässä valmis betonimassa pumpataan ruiskusuuttimen kautta haluttuun kohteeseen, ilman erillistä veden lisäämistä. Tämä märkäruiskutus-menetelmä soveltuu erityisen hyvin kohteisiin joissa halutaan päästä isoihin tehoihin, kuten vaikkapa massiiviseen kallioluolien seinämien vahvistamiseen.