Uusi bulk-terminaali nostaa Porin Tahkoluodon bulkkisataman kapasiteettia

Toteutimme Tahkoluodon uuden bulkkimateriaalia käsittelevän satamalaitoksen maanrakennus-, betoni- ja vesihuoltotyöt. Hankkeen tilaaja on Suomen johtava satamaoperaattori ja Suomen suurin satamien bulkkikäsittelijä. Tavoitteena oli nostaa Porin Tahkoluodon bulkkisataman kapasiteettia ja tehokkuutta automatisoimalla bulkkimateriaalin käsittelyä.

Vaikeiden pohjaolosuhteiden vuoksi urakka vaati asiantuntemusta ja kokemusta työskentelystä käytössä olevalla satama-alueella. Erityisosaamista vaati myös työskentely liikennöidyn rautatien läheisyydessä sekä louhinta kaivannossa pohjaveden alapuolella kaivannon tukiseinän läheisyydessä.

Hyödynsimme urakassa mallipohjaista tuotantoa sekä työkoneautomaatiota. Urakka-alue oli laaja, ja koneautomaation ansiosta pystyimme vähentämään perinteistä mittamiestyötä.

Rakensimme rautateitse saapuvia bulkkimateriaaleja automaattisesti käsittelevän laitteiston vaatimat betonirakenteet, alueen vesihuoltojärjestelmät, sähköjärjestelmien maanalaiset suojaputket ja kaapelikaivot, aluetiet ja bulkkimateriaalien varastokenttien pohjarakenteet tukiseinineen. Valoimme laitoksen massiiviset betonirakenteet, joista korkeimmat olivat 14 metrisiä.

Hankkeeseen sisältyi myös muutamia erikoisrakenteita. Valoimme esimerkiksi satamalaiturin uuden 220-metrisen kiskopalkin kiskoineen toimivalla satamalaiturilla, jossa laivojen lastaustoiminta ei saanut häiriintyä. Lisäksi toteutimme terminaalin rautatievaununkäännön maanalaiset betonirakenteet 15 metriä syvään, vesitiiviiseen, 400 mm putkilla porapaalutettuun kaivantoon. Lisäksi valoimme 60 metriä pitkän maanalaisen kuljetintunnelin. Syvimmillään teimme vaununkäännön paikallavalettuja betonirakenteita 12 metriä pohjaveden alapuolella.

Tukiseinien ankkuroinnin toteutimme 2–3 tasolla ja ankkurointipisteitä tarvittiin yhteensä 114. Lisäksi suihkuinjektoimme tukiseinien juuret, injektoimme paalulukot ja betonoimme porapaalut kaivannon vesitiiveyden varmistamiseksi.