Ankkurointi

Ankkuroinnilla vakautta rakenteisiin

Ankkuroinnilla tuodaan vakautta rakenteisiin varmistamalla niiden paikallaan pysyminen sekä työnaikaisesti että pysyvästi, aina kunkin kohteen vaatimusten mukaan. Tavanomaisimpia työnaikaisia ankkuroituja rakenteita ovat kaivantojen tukiseinät. Esimerkiksi ympäröivien katujen ja rakennusten stabiliteetti on varmistettava ankkuroidulla tukiseinällä silloin, kun niiden läheisyyteen tehdään rakennuskaivanto. Ankkurivoimat viedään joko maahan tai kallioon kunkin rakennusympäristön pohjarakennusolosuhteista riippuen. Pysyvät ankkurit puolestaan jäävät osaksi lopullista rakennetta. Pysyväksi mitoitetulla ankkurilla on oltava muiden rakenteiden kanssa yhdenmukainen käyttö- ja korroosionkestoikä.

Meillä on kattava osaaminen ankkurointitöistä. Suoritamme kaikki maa-, kallio-, pohja- ja perustusrakentamisen pysyvät ja työnaikaiset ankkurointityöt vahvalla ammattitaidolla. Ankkuroinneissa käytämme sekä vaijeri- että tankoankkureita. Käyttämämme ankkurit ovat alan johtavia merkkituotteita, kuten Gewi, Dywidag, Mac Alloy, SAH, Ischebeck Titan ja Mai.

Monipuolinen kalustomme soveltuu kaikkien ankkurikokoluokkien asentamiseen kaikissa olosuhteissa, myös ahtaissa tiloissa. Ankkurointitöiden yhteydessä teemme tarvittavat vesipainekokeet, injektoinnit, aukiporaukset sekä jännitystyöt omalla kalustollamme aina 5 000 kN saakka.