Pohjarakentaminen

Pohjarakentamista vaativissa olosuhteissa

Pohjarakentaminen on Suomessa usein haastavaa vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia, sillä kalliot ja pehmeiköt vaihtelevat luonnossa tiuhaan. Tiet, kadut ja muut infran maarakenteet koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakennekerroksista, jotka toteutamme suunnitelmien mukaisesti soveltuvia koneita ja tehokasta kuljetuskalustoa hyödyntäen.

Lähes kaikkiin infrahankkeisiin kuuluukin jossain määrin louhintaa, pengertäyttöjä, massanvaihtoja ja paalutusta. Vaativan pohjarakentamisen asiantuntijamme voivat toteuttaa myös hankkeet, jotka vaativat työntekoa rakennusten sisällä tai muissa ahtaissa tiloissa. Laadukkaalla ja huolellisella maa- ja kerrosrakenteiden toteutuksella varmistetaan niiden toimivuus ja hyvä kestävyys.

Vaativan pohjarakentamisen palvelumme kattavat myös rakennuskaivantojen tuennat, perustustyöt, betonirakennetyöt, syvästabiloinnin, paalutuksen, pohjanvahvistukset sekä perustusten vahvistukset, saneeraukset ja korjaukset kuormasiirtorakenteineen.

Ammattilaisillamme on laaja kokemus ponttiseinien, settiseinien sekä porapaaluponttiseinien (RD-paaluseinä) teosta vaakapalkkeineen, ankkurointeineen ja juuritappeineen. Teemme hankkeiden maanrakennustyöt kokonaisuudessaan sisältäen mm. louhinnat, paalutukset ja tuennat tai voimme tehdä erikoistöitä myös erikseen.

Hyödynnämme maarakentamisessa laajalti alan viimeisintä teknologiaa, mm. työkoneautomaation avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että työkoneet on varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Työkoneautomaatio parantaa työn tehokkuutta ja laatua, koska suunnitelman mittatieto on käytettävissä kaikkialla rakennettavissa tai leikattavissa pinnoissa.