Tiedote

Destia toteuttaa Fingridille sähköasema- ja voimajohtourakat

Destia on solminut Fingridin kanssa sähköasema- ja voimajohtourakkasopimukset, joilla parannetaan suomalaisen sähköjakeluverkon käyttövarmuutta. Toteutettavat sähköasema ja voimajohto ovat osa moniosaista sähköjakeluverkkoa, jolla tuotettu energia toimitetaan kuluttajien käyttöön. Destialta löytyy monipuolisesti osaamista sähköverkon kaikkiin vaiheisiin aina voimalaitosten rakentamisesta sähkön varastointiin.

Destia rakentaa uuden voimajohtoyhteyden Tornion Vuonnekoskelta Keminmaan Viitajärvelle. Lähes 50 kilometriä pitkä voimajohto on osa Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin Aurora Line -hanketta, joka tarjoaa valmistuttuaan vuonna 2025 kaivattua lisäkapasiteettia Ruotsin ja Suomen väliseen sähkömarkkinaan.

Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa suuremman rajasiirtokapasiteetin myötä markkinan tehokkaan toiminnan sekä vakaamman hinnoittelun. Lisäksi rakennettava yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen myös muualla Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

”Aurora Line on Fingridin vuosikymmenen tärkein kantaverkkoinvestointi, joka lisää Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia. Se laskee sähkön hintaa Suomessa ja on siten merkittävä tekijä suomalaisen puhtaan teollisuuden kilpailukyvylle. Investoinneilla kantaverkkoon mahdollistetaan energiamurroksen edellyttämä sähköistyminen”, kertoo Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Pelkkä voimajohto ei riitä sähkönjakeluun, vaan tarvitaan myös sähköasemia. Sähköasemat muuntavat verkossa kulkevan sähkön jakeluverkkoon sopivaksi ja näin varmistavat sähkön turvallisen ja varman jakelun. Meneillään olevan energianmurroksen sekä uusiutuvan sähkön lisääntymisen myötä sähköasemia uusitaan ja rakennetaan yhä enemmän.

Vuosien 2023–2024 aikana Destia toteuttaa Salon sähköaseman perusparannuksen, joka mahdollistaa alueen sähkönjakelun käyttövarmuuden myös tulevaisuudessa. Perusparannuksessa Destia suorittaa suojaus- ja ohjausjärjestelmien saneerauksen, 110 kilovoltin kytkinlaitteiden vaihdot, toisen pääkiskon asennuksen, sähköaseman toisiojärjestelmän uusimisen sekä uuden valvomorakennuksen rakentamisen. Urakkaan kuuluu myös käytöstä poistettujen järjestelmien purkaminen. Lisäksi sopimus sisältää option vanhan valvomorakennuksen purkuun. Urakan myötä myös sähköaseman käytettävyys paranee, mikä mahdollistaa jatkossa kunnossapitoon tarvittavien siirtokeskeytysten sujuvan toteutuksen.

”Kasvava sähkön tarve edellyttää tehokasta ja varmaa kantaverkkoa. Huolehtimalla olemassa olevien sähköasemien ylläpidosta ja rakentamalla uusia sähkönsiirtoyhteyksiä mahdollistamme riittävän kapasiteetin myös tulevaisuudessa. Urakoissa pääsemme hyödyntämään monipuolista osaamistamme toimivan ja tehokkaan sähköverkon edistämiseksi eri puolilla Suomea”, sanoo Energiaverkot-yksikön johtaja Tapio Leskinen Destiasta.

Fingrid

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 600 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Lisätietoja: 
Tapio Leskinen, yksikön johtaja, Destia, sähköposti: tapio.leskinen@destia.fi, puh. +358 40 120 9016
Destian viestintä: tiedotus@destia.fi