SSAB:n teollisuusalueen kunnossapitoa tuotantoprosessien ehdoilla

Hoidamme Raahen terästehtaan ulkoalueiden kesä- ja talvikauden kunnossapitoa. Huolehdimme urakassa siitä, että tehdasalue on turvallinen ja hyvässä toimintakunnossa ympäri vuoden.

Talvihoidon tavoitteena on varmistaa, että tiet ja muut ulkoalueet ovat laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa ja tehtaan tuotanto voi jatkua kaikissa keliolosuhteissa. Talvihoidon tehtäviimme kuuluu esimerkiksi lumen ja sohjon poisto, polanteen poisto, hiekoitukset tiealueilla, kevyenliikenteen väylillä ja rakennusten ovilla.

Kesällä huolehdimme muun muassa nurmialueiden ja istutusten kunnosta, prosessipölyn poistosta, päällysteiden sekä tiealueiden ja niiden varusteiden kunnosta. Urakoimme myös tehtaan tilaamia, kokoluokaltaan vaihtelevia maanrakennushankkeita alueella. 

Toimimme projektissa tehtaan tuotantoprosessien ehdoilla. Esimerkiksi prosessiliikenteen sujuminen on varmistettava vuorokauden ympäri ilman suolaa, sillä sitä ei voi käyttää terästehtaan tuotantoympäristössä. Huomioimme päivittäisessä kunnossapitotoiminnassa raskaan liikenteen, tuotekuljetusten sujuvan liikkumisen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden.