Sinimäen sähköasema vastaa kasvavaan sähkönkulutustarpeeseen

Rakennamme Espoon Nuijalaan uuden Sinimäen sähköaseman, joka vastaa alueen kasvavaan sähkönkulutustarpeeseen. Asema myös tukee hiilineutraalin Espoon kaupungin strategiaa sekä edelläkävijyyttä puhtaan energian ratkaisuissa. Uusi sähköasema korvaa nykyisen Nuijalan aseman. Työn tilaaja on Caruna Espoo Oy, ja toteutamme sen kokonaisvastuurakentamisurakkana.

Uuden sähköaseman rakentamiseen sisältyy muuntaja- ja kojeistorakennuksen sekä piha- ja maa-alueiden rakennustyöt. Toimitamme, asennamme ja käyttöönotamme 110 kV ja 20 kV järjestelmät. Lisäksi rakennamme kaksi 110 kV maakaapeliyhteyttä Leppävaaran ja Nuijalan välille, kokonaisuudessaan noin 6,1 kilometriä.

Työmaan alueella on aiemmin kulkenut suosittu ulkoilureitti, jonka rakennamme uudelleen syksyllä 2022. Teemme suunta- ja alitusporauksia sähkökaapeleita varten rautateiden, maanteiden, ojien ja pehmeikköjen alueilla yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuus huomioitu

Asutuksen lisäksi alueella on rakennustöidemme aikana tavallista enemmän liikennettä. Olemme huomioineet työntekijöidemme ja alueen asukkaiden turvallisuuden suunnittelusta lähtien. Hyväksytimme esimerkiksi liikenteenohjauksen suunnitelman etukäteen Espoon kaupungilla.

Turvallisen työskentelyn taataksemme olemme tehneet stabilointi- ja paalutuskoneiden vaikutusalueella olevista 110 kV:n voimajohdoista jännitteettömiä. Sinimäen pehmeän maaperän vuoksi olemme myös vahvistaneet alueen maata varmistaaksemme työkoneiden turvallisen liikkumisen.